Ключови фрази
придобиване право на собственост от чужденци

ГКРешение №224/09.03.2016 по дело №1491/2015Ревандикационен иск * съпружеска имуществена общност * въвод във владение * придобиване по време на брака * придобиване право на собственост от чужденци
ГКРешение №286/02.02.2015 по дело №3788/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобиване право на собственост от чужденци * наследяване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * новооткрито наследство * придобивна давност * отказ от наследство * съсобственост * изкупуване от ползвател на земеделска земя, върху която има сграда
ГКРешение №146/24.06.2014 по дело №7858/2013Делба * съсобственост * принос * придобиване по време на брака * придобиване право на собственост от чужденци