Ключови фрази
трансформация на задължението за гледане в парично

ГКРешение №97/08.04.2016 по дело №5363/2015Разваляне на договор * алеаторен договор * трансформация на задължението за гледане в парично * неизпълнение на договор
ГКОпределение №622/04.11.2009 по дело №530/2009частна жалба * солидарност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * трето лице-помагач * правен интерес * обратен иск * трансформация на задължението за гледане в парично *
ГКРешение №163/10.07.2015 по дело №5913/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * трансформация на задължението за гледане в парично
ГКРешение №238/26.10.2015 по дело №1368/2015Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * трансформация на задължението за гледане в парично * забава
ГКРешение №243/17.07.2015 по дело №6828/2014Разваляне на договор * разваляне на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * забава * трансформация на задължението за гледане в парично
ГКРешение №402/13.11.2013 по дело №5689/2013Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * трансформация на задължението за гледане в парично * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №284/01.10.2014 по дело №1892/2014Разваляне на договор * алеаторен договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * трансформация на задължението за гледане в парично
ГКРешение №615/09.03.2010 по дело №3824/2008Разваляне на договор * Разваляне на договор по съдебен ред * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * доказателствена тежест * трансформация на задължението за гледане в парично * съпружеска имуществена общност * наследяване
ГКРешение №402/21.01.2015 по дело №1921/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за гледане и издръжка * обезщетение за неизпълнение * забава * трансформация на задължението за гледане в парично * погасителна давност