Ключови фрази
обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения

ГКРешение №417/01.12.2015 по дело №2512/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения
ГКРешение №305/29.10.2012 по дело №1440/2011Иск за изплащане на трудово възнаграждение * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения * допълнително споразумение * обезщетение за забава
ГКРешение №376/21.11.2011 по дело №329/2011Иск за изплащане на трудово възнаграждение * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения
ГКРешение №364/29.04.2010 по дело №909/2009Делба * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * писмени доказателства * фактическа раздяла * съсобственост
ГКРешение №226/10.07.2013 по дело №1298/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за неизползван годишен отпуск * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * договор за управление * системни нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №207/02.11.2017 по дело №5151/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * недопустимост на иск * недопустимост на решение * държавен служител * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения * вътрешно съвместителство