Ключови фрази
Иск за признаване уволнението за незаконно

ГКОпределение №517/13.06.2016 по дело №1838/2016Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №145/29.06.2016 по дело №593/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * срочен трудов договор
ГКРешение №419/27.11.2014 по дело №2042/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * вреди * правоприемство * доказателствена тежест * злоупотреба с доверието на работодателя
ГКРешение №282/11.10.2011 по дело №360/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * срочен трудов договор * изтичане на срок
ГКРешение №177/13.06.2012 по дело №1672/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение
ГКРешение №39/27.02.2012 по дело №410/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * връчване на заповед за дисциплинарно наказание * срокове за налагане на дисциплинарни наказания * трудова книжка * вписване на уволнението в трудова книжка * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * отмяна на уволнение * други тежки нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №760/16.10.2009 по дело №2260/2008незаконно уволнение * закриване на част от предприятието * подбор * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКОпределение №610/07.08.2012 по дело №434/2012спиране на производството по делото * преюдициално значение * Иск за признаване уволнението за незаконно * дискриминация
ГКРешение №69/07.05.2013 по дело №372/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * преклузивен срок * срокове за налагане на дисциплинарни наказания * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * други тежки нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №205/26.03.2010 по дело №267/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на длъжност * дисциплинарно наказание * неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * отмяна на уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила
ГКРешение №107/18.02.2010 по дело №3293/2008възстановяване на работа * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * прекратяване на трудовото правоотношение * подбор * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №921/01.07.2010 по дело №545/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * възстановяване на длъжност * закрила при уволнение * промяна на изискванията за изпълнение на длъжността
ГКРешение №290/11.07.2012 по дело №882/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * съкращаване на щата * щатно разписание * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * подбор
ГКОпределение №621/13.08.2014 по дело №3675/2014Частна касационна жалба * Иск за признаване уволнението за незаконно * пасивна процесуална легитимация * ненадлежна страна * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №378/15.10.2012 по дело №864/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * подбор * съкращаване на щата
ГКРешение №542/09.06.2009 по дело №256/2009право на пенсия * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №1017/22.12.2009 по дело №315/2009незаконно уволнение * възстановяване на работа * закрила при уволнение * обезщетение за оставане без работа * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №29/02.07.2013 по дело №549/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №288/25.06.2010 по дело №121/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * съществуване на трудово правоотношение * прекратяване на трудовото правоотношение * общинска длъжност * мандат * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №629/15.10.2010 по дело №1746/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * прекратяване на трудовото правоотношение * подбор
ГКРешение №320/28.10.2011 по дело №1818/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * дисциплинарно наказание * съкращаване на щата * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №318/21.06.2010 по дело №120/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №361/21.12.2012 по дело №105/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * възстановяване на работа
ГКРешение №45/29.01.2010 по дело №344/2009незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно уволнение * възстановяване на работа * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №392/22.06.2010 по дело №843/2009дисциплинарно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно нарушение * прекратяване на трудовото правоотношение * Иск за признаване уволнението за незаконно * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
ГКРешение №52/20.02.2014 по дело №830/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * синдикална организация * закрила при уволнение * подбор * колективен трудов договор
ГКРешение №84/23.04.2014 по дело №749/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * закрила при уволнение * дисциплинарно наказание * компетентност * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
ГКРешение №648/17.11.2010 по дело №1484/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * договор за прокура * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №163/10.06.2014 по дело №230/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * подбор * съкращаване на щата
ГКРешение №284/21.07.2010 по дело №378/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №337/28.04.2010 по дело №950/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * възстановяване на работа * отмяна на уволнение * незаконно уволнение * подбор * доказателства * прекратяване на трудовото правоотношение * неспазване на срока на предизвестие
ГКРешение №44/29.01.2010 по дело №142/2009възстановяване на работа * незаконно уволнение * срочен трудов договор * отмяна на уволнение * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №73/18.05.2015 по дело №5113/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * липса на съгласие * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №719/25.10.2010 по дело №131/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКРешение №263/14.09.2011 по дело №1466/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * съкращаване на щата * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * прекратяване на трудовото правоотношение * закрила при уволнение * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №366/28.04.2010 по дело №1023/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * срок за изпитване * доказателствена тежест * отмяна на уволнение * обезщетение за оставане без работа * писмени доказателства
ГКРешение №130/03.04.2012 по дело №707/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * доказателства * частен документ * официален документ * оспорване на истинността на документ * критерии за определяне на дисциплинарното наказание * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * доказателствена тежест * дисциплинарно уволнение
ГКРешение №71/24.07.2013 по дело №284/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * липса на необходимо образование или професионална квалификация * злоупотреба с права * промяна на изискванията за изпълнение на длъжността
ГКРешение №301/06.10.2011 по дело №1679/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * срокове за налагане на дисциплинарни наказания
ГКРешение №280/30.09.2013 по дело №2359/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * нередовност на процесуалното действие * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКРешение №8/02.03.2012 по дело №672/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * съкращаване на щата * обезщетение за оставане без работа * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №344/21.09.2012 по дело №862/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно уволнение * писмени доказателства * нарушение на трудовата дисциплина
ГКРешение №280/29.12.2014 по дело №457/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * доказателствена тежест * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №361/01.06.2010 по дело №119/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №203/14.07.2014 по дело №7019/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * нищожност на решение * незаконен съдебен състав
ГКРешение №417/01.12.2015 по дело №2512/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения
ГКРешение №255/2014/11.02.2015 по дело №194/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №170/11.06.2012 по дело №349/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * нарушение на трудовата дисциплина * дисциплинарно уволнение
ГКРешение №382/27.11.2013 по дело №50/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * подбор * трудово възнаграждение
ГКРешение №136/30.05.2012 по дело №1151/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * подбор * съкращаване на щата * атестация
ГКРешение №513/14.01.2013 по дело №1559/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * задължения при изпълнение на възложената работа * злоупотреба с доверието на работодателя
ГКРешение №481/13.12.2011 по дело №168/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * договор за управление
ГКОпределение №612/26.10.2010 по дело №471/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * обективно съединяване на искове * главен иск * допустимост на иск * принцип на диспозитивното начало * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №48/14.05.2012 по дело №447/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно наказание * свидетелски показания * доказателствена тежест * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
ГКРешение №112/10.04.2013 по дело №717/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * нередовност на исковата молба * надлежна страна * конституиране на страни
ГКРешение №1015/30.12.2009 по дело №287/2009нищожност * договор за делба * ревандикационен иск * лично имущество * трансформация * съпружеска имуществена общност * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №66/01.02.2010 по дело №5401/2008Иск за признаване уволнението за незаконно * доказателствена тежест * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение
ГКРешение №425/18.10.2011 по дело №1966/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност
ГКРешение №790/29.07.2011 по дело №148/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * закрила при уволнение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * нови факти и доказателства * изменение на иска
ГКРешение №861/20.12.2010 по дело №644/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно наказание * неизпълнение на законните нареждания на работодателя * доказателствена тежест * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * срокове за налагане на дисциплинарни наказания
ГКРешение №90/05.02.2010 по дело №120/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовия договор с изтичане на уговорения срок * отмяна на уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * превръщане на срочен трудов договор в договор за неопределено време * общинска длъжност
ГКРешение №615/02.11.2010 по дело №852/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * закрила при уволнение * съкращаване на щата * подбор
ГКРешение №237/09.07.2012 по дело №1460/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * подбор * съкращаване на щата
ГКРешение №472/31.05.2010 по дело №1359/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * подбор * съкращаване на щата * свидетелски показания * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №49/08.02.2011 по дело №824/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обяснения на страната * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №181/11.03.2010 по дело №4032/2008възстановяване на работа * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №80/03.05.2016 по дело №6235/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * доказателствена тежест
ГКРешение №418/17.08.2010 по дело №522/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * системни нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №417/19.12.2012 по дело №309/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * съкращаване на щата * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №126/26.04.2016 по дело №5917/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * дисциплинарно уволнение * писмени обяснения * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * начало на срок
ГКРешение №38/04.03.2015 по дело №3695/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * спиране на работа за повече от 15 работни дни * обезщетение за оставане без работа * форма и момент на прекратяване на трудовия договор * закрила при уволнение
ГКРешение №279/30.09.2013 по дело №2162/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * злоупотреба с доверието на работодателя * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно нарушение * нарушение на трудовата дисциплина
ГКРешение №944/07.12.2009 по дело №5022/2008незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * причинно-следствена връзка * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №112/07.05.2015 по дело №5348/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност
ГКРешение №222/31.07.2014 по дело №5394/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * доказателства
ГКРешение №838/13.11.2009 по дело №288/2009прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на работа * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №322/05.05.2010 по дело №301/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * системни нарушения на трудовата дисциплина * незаконно уволнение * възстановяване на работа
ГКРешение №821/09.03.2011 по дело №445/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * срок за изпитване * конкурс * трансформация
ГКРешение №358/08.06.2010 по дело №838/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * дисциплинарно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №122/10.06.2015 по дело №6589/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * закриване на част от предприятието * липса на съгласие * закрила при уволнение
ГКРешение №117/03.04.2014 по дело №72/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * закрила при уволнение * колективен трудов договор
ГКРешение №444/18.06.2010 по дело №388/2009прекратяване на трудовото правоотношение * общинска длъжност * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №431/21.05.2010 по дело №1134/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * колективен трудов договор * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност * закрила при уволнение * съкращаване на щата * закриване на част от предприятието
ГКРешение №469/07.01.2013 по дело №1744/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * злоупотреба с доверието на работодателя * възстановяване на длъжност * свидетелски показания * критерии за определяне на дисциплинарното наказание * обезщетение за оставане без работа * нарушение на трудовата дисциплина
ГКРешение №195/30.10.2014 по дело №1997/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * невъзможност да изпълнява възложената работа, поради болест * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №205/30.07.2014 по дело №499/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * допълване на решение * обезщетение поради незаконно задържане на трудова книжка * начало на давностен срок
ГКРешение №544/06.01.2012 по дело №1811/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * нарушение на трудовата дисциплина * обяснения на страната * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №52/16.03.2012 по дело №762/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * срочен трудов договор * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * прекратяване на служебно правоотношение
ГКРешение №218/19.06.2015 по дело №7139/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * право на пенсия * възникване на трудовото правоотношение
ГКРешение №111/15.05.2015 по дело №4455/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност
ГКРешение №103/11.05.2012 по дело №243/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * съкращаване на щата * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №165/25.10.2011 по дело №359/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно наказание
ГКРешение №462/17.06.2010 по дело №789/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * възстановяване на работа * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №200/23.06.2015 по дело №6459/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * правомощия на въззивната инстанция * дисциплинарно уволнение * писмени обяснения * частен документ * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
ГКРешение №657/26.10.2010 по дело №2/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * закрила при уволнение * щатно разписание
ГКРешение №404/06.01.2014 по дело №1968/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * съкращаване на щата * подбор * трансформация
ГКРешение №493/21.01.2013 по дело №1771/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * делегиране на правомощия * злоупотреба с доверието на работодателя
ГКРешение №111/12.03.2012 по дело №726/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * договор за управление * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
ГКРешение №507/08.07.2010 по дело №978/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * съкращаване на щата * обезщетение за оставане без работа * обезщетение за неспазено предизвестие * липса на необходимо образование или професионална квалификация * подбор * прихващане
ГКРешение №212/17.06.2015 по дело №5903/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * злоупотреба с права * длъжностна характеристика * промяна на изискванията за изпълнение на длъжността
ГКРешение №634/01.11.2010 по дело №868/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * подсъдност * компетентност на граждански или административен съд
ГКРешение №293/11.12.2014 по дело №6879/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * представителна власт * делегиране на правомощия * съкращаване на щата * незаконно уволнение
ГКРешение №8/25.01.2013 по дело №663/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * държавно училище * дисциплинарно уволнение
ГКРешение №46/04.07.2011 по дело №16/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * несъвместимост с изпълняваната работа * закрила при уволнение * конфликт на интереси * задължения при изпълнение на възложената работа
ГКРешение №155/20.04.2015 по дело №6897/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * закрила при уволнение * отпуск при временна нетрудоспособност * свидетелски показания
ГКРешение №682/18.02.2011 по дело №1153/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №224/15.05.2012 по дело №897/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * образование * съкращаване на щата * признание на иска
ГКРешение №77/08.03.2011 по дело №127/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * закрила при уволнение * колективен трудов договор * съкращаване на щата
ГКРешение №262/27.09.2013 по дело №2567/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * обяснения на страната * дисциплинарно уволнение * нарушение на трудовата дисциплина
ГКРешение №763/14.01.2011 по дело №1487/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * закрила при уволнение * образование
ГКРешение №46/29.01.2010 по дело №558/2009незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №34/16.02.2015 по дело №5826/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * съкращаване на щата * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №510/11.01.2013 по дело №848/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * задължения при изпълнение на възложената работа * нарушение на трудовата дисциплина * делегиране на дисциплинарна власт * делегиране на правомощия
ГКРешение №417/12.07.2010 по дело №788/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * колективен трудов договор * закрила при уволнение
ГКРешение №65/15.04.2014 по дело №1254/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №423/06.01.2012 по дело №1815/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * съкращаване на щата * липса на необходимо образование или професионална квалификация
ГКРешение №8/01.04.2011 по дело №1035/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * обяснения на страната * увреждане имуществото на работодателя
ГКРешение №326/03.08.2010 по дело №1498/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №228/29.06.2012 по дело №1389/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №625/01.10.2010 по дело №1773/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * подбор * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №102/31.03.2015 по дело №3687/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа * доказателствена сила на частен документ * свидетелски показания
ГКРешение №374/21.11.2012 по дело №259/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №654/01.11.2010 по дело №1880/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * правомощия на кмета
ГКРешение №264/01.06.2012 по дело №83/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * указания на съда * нередовност на процесуалното действие * принцип на служебното начало * конституиране на страни
ГКРешение №115/24.03.2010 по дело №2549/2008обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * възстановяване на работа * отмяна на уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №504/13.07.2010 по дело №1336/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * промяна на изискванията за изпълнение на длъжността * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * отмяна на уволнение
ГКРешение №433/27.11.2012 по дело №1381/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * преждевременно предявен иск
ГКРешение №69/20.04.2012 по дело №898/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие * заповед за дисциплинарно наказание * отмяна на уволнение * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност
ГКРешение №313/19.10.2012 по дело №42/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №449/17.06.2010 по дело №113/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * закрила при уволнение * съкращаване на щата * подбор * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №440/10.06.2010 по дело №537/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * срок за явяване на работа * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №256/30.10.2014 по дело №1331/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * доказателствена тежест
ГКРешение №437/20.01.2012 по дело №1594/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * закрила при уволнение * съкращаване на щата * отпуск при временна нетрудоспособност * форма и момент на прекратяване на трудовия договор * незаконно уволнение
ГКРешение №186/09.07.2012 по дело №1871/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * неизплатено възнаграждение * оспорване на заключението на вещо лице * доказателствена тежест
ГКРешение №200/02.10.2014 по дело №1127/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * служебно правоотношение
ГКРешение №249/04.07.2013 по дело №1358/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * договор за управление
ГКРешение №193/16.07.2014 по дело №5948/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * други тежки нарушения на трудовата дисциплина * вписване в трудова книжка * поправка на основанието за уволнение
ГКРешение №137/02.03.2010 по дело №20/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * възстановяване на длъжност * писмени обяснения * отмяна на уволнение * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №551/15.07.2010 по дело №64/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно наказание * незаконно уволнение * възстановяване на работа * други тежки нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №542/07.02.2012 по дело №1083/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * злоупотреба с доверието на работодателя * увреждане имуществото на работодателя * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание
ГКРешение №20/22.02.2016 по дело №3785/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * злоупотреба с доверието на работодателя * доказателствена тежест * доказателствени средства
ГКРешение №726/30.11.2010 по дело №973/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя * съкращаване на щата * подбор * правоприемство * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №33/09.03.2010 по дело №2280/2008право на пенсия * обезщетение за оставане без работа * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №216/03.07.2014 по дело №64/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * недопустимост на решение * установяване на факти
ГКРешение №176/08.12.2010 по дело №3960/2008Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * щатно разписание * промяна на изискванията за изпълнение на длъжността * доказателствена тежест * подбор
ГКРешение №44/15.02.2012 по дело №532/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност
ГКРешение №211/30.03.2010 по дело №748/2009възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно наказание * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКОпределение №653/27.11.2009 по дело №638/2009обективно съединяване на искове * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №244/27.09.2012 по дело №1506/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * съкращаване на щата * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №422/06.03.2013 по дело №69/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * трудово възнаграждение * изменение на иска
ГКРешение №70/20.03.2014 по дело №5120/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение
ГКРешение №66/19.03.2013 по дело №870/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * промяна на изискванията за изпълнение на длъжността
ГКРешение №79/18.03.2011 по дело №751/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * подбор
ГКРешение №2/21.03.2012 по дело №1123/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * закрила при уволнение * синдикална организация
ГКРешение №755/11.01.2011 по дело №275/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност * отмяна на уволнение * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №327/14.11.2013 по дело №69/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на работа * закриване на част от предприятието * щатно разписание
ГКРешение №291/07.04.2010 по дело №1214/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №613/15.10.2010 по дело №1820/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * закрила при уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * закриване на част от предприятието
ГКРешение №17/20.02.2014 по дело №2517/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * трайно намалена работоспособност * трудоустрояване * незаконно уволнение
ГКРешение №329/13.07.2011 по дело №1073/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * подбор * съкращаване на щата
ГКРешение №136/11.04.2011 по дело №602/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * нарушение на трудовата дисциплина * доказателства и доказателствени средства * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №94/04.07.2012 по дело №1185/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * закрила при уволнение * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * заповед за дисциплинарно наказание * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №240/21.05.2012 по дело №936/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * подбор * доказателствена тежест * доказателства
ГКОпределение №89/25.02.2009 по дело №63/2009връчване на заповед за дисциплинарно наказание * Иск за признаване уволнението за незаконно * правен интерес
ГКРешение №390/07.04.2016 по дело №1555/2015Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №108/27.04.2015 по дело №5516/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * злоупотреба с доверието на работодателя * нарушение на трудовата дисциплина * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила * незаконно уволнение
ГКРешение №80/03.04.2015 по дело №4358/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * определяне на длъжността за заемане от държавен служител * трансформация
ГКРешение №380/10.01.2014 по дело №2034/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * подбор * делегиране на правомощия
ГКРешение №268/08.04.2010 по дело №521/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност * срочен трудов договор * заместване на работник или служител, който отсъства от работа * доказателствена тежест
ГКРешение №32/25.02.2014 по дело №4502/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * договор за управление * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №992/28.01.2010 по дело №195/2009възстановяване на работа * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №397/08.06.2010 по дело №1471/2009 * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №243/29.09.2012 по дело №1429/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * различия във функциите на длъжността * длъжностна характеристика * определяне на длъжността за заемане от държавен служител * съкращаване на щата * синдикална организация * закрила при уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №218/18.07.2012 по дело №195/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * спиране на работа за повече от 15 работни дни * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №411/03.12.2015 по дело №2987/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно наказание забележка * дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
ГКРешение №86/22.04.2013 по дело №1624/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * компетентност * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение
ГКРешение №215/08.07.2010 по дело №166/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * липса на необходимо образование или професионална квалификация * връчване на длъжностна характеристика * изменение на иска
ГКРешение №416/12.07.2010 по дело №531/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * подбор
ГКРешение №117/05.04.2012 по дело №1306/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * закрила при уволнение * писмени обяснения * системни нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №460/17.06.2010 по дело №465/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * други тежки нарушения на трудовата дисциплина * възстановяване на работа * незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно наказание * срочен трудов договор * отмяна на уволнение
ГКРешение №735/18.11.2010 по дело №140/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * съкращаване на щата * подбор * доказателства
ГКРешение №337/11.11.2013 по дело №1199/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * подбор
ГКРешение №914/27.11.2009 по дело №4336/2008дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение * дисциплинарно наказание * дисциплинарно нарушение * ползване на отпуск * отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №109/25.02.2010 по дело №89/2009възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно уволнение * държавно училище * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №234/13.10.2014 по дело №2470/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение
ГКРешение №250/13.02.2014 по дело №2682/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №720/25.10.2010 по дело №191/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * обезщетение при уволнение на други основания * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на работа * право на пенсия
ГКРешение №152/15.06.2016 по дело №1104/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * компетентност * договор за управление * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
ГКРешение №60/05.06.2013 по дело №546/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * обяснения на страната * нарушение на трудовата дисциплина
ГКРешение №127/10.05.2010 по дело №213/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * подбор * синдикална организация
ГКРешение №49/15.02.2012 по дело №624/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * обяснения на страната * злоупотреба с доверието на работодателя * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * липса на мотиви * връчване на заповед за дисциплинарно наказание
ГКРешение №70/28.07.2015 по дело №3829/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * дисциплинарно нарушение
ГКРешение №113/23.04.2012 по дело №1267/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * подбор * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * закрила при уволнение * синдикална организация * обезщетение за оставане без работа * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №155/23.06.2015 по дело №5924/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №9/01.04.2011 по дело №1105/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * общинска длъжност
ГКРешение №409/13.11.2012 по дело №1005/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно уволнение * преобразуване * закриване на част от предприятието
ГКРешение №202/19.06.2012 по дело №804/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа
ГКРешение №177/17.06.2014 по дело №7430/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * заповед за дисциплинарно наказание * нарушение на трудовата дисциплина * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №243/16.07.2012 по дело №745/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * липса на необходимо образование или професионална квалификация * длъжностна характеристика * трансформация * щатно разписание
ГКРешение №350/17.01.2013 по дело №75/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * липса на необходимо образование или професионална квалификация
ГКРешение №265/15.11.2013 по дело №1383/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие
ГКРешение №68/25.02.2011 по дело №33/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно уволнение * обезщетение за временна нетрудоспособност * правен интерес
ГКРешение №264/27.06.2011 по дело №1467/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * отмяна на уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №291/20.04.2010 по дело №1199/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * закриване на предприятието * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * доказателства
ГКРешение №205/04.07.2011 по дело №236/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * злоупотреба с доверието на работодателя
ГКРешение №265/30.09.2014 по дело №3072/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност * дисциплинарно наказание * срокове за налагане на дисциплинарни наказания * обяснения на страната
ГКРешение №232/20.07.2012 по дело №1008/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * заповед за дисциплинарно наказание * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение
ГКРешение №748/17.02.2011 по дело №801/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно уволнение * нарушение на трудовата дисциплина * свидетелски показания * частен документ
ГКРешение №307/30.10.2012 по дело №281/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №642/12.10.2010 по дело №1208/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * писмени обяснения * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно уволнение
ГКРешение №348/29.10.2014 по дело №3387/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * колективен трудов договор * закрила при уволнение * съкращаване на щата * подбор * ползване на отпуск
ГКРешение №193/04.12.2015 по дело №7197/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * Иск за обезщетение * поправка на основанието за уволнение * дисциплинарна отговорност
ГКРешение №231/23.07.2012 по дело №1576/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * заповед за дисциплинарно наказание * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение
ГКРешение №75/10.06.2015 по дело №5735/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * други тежки нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №284/07.10.2011 по дело №1154/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на длъжност * изменение на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * отмяна на уволнение
ГКРешение №37/11.05.2010 по дело №331/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * отмяна на уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №299/03.10.2011 по дело №1723/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №188/10.05.2012 по дело №428/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * подбор * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №327/17.10.2012 по дело №1041/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * надлежна страна * образование * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * недопустимост на решение
ГКОпределение №155/23.03.2011 по дело №98/2011Частна касационна жалба * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * Иск за признаване уволнението за незаконно * бързо производство * начало на срок за обжалване на съдебен акт * изчисляване на срокове
ГКРешение №402/11.01.2013 по дело №1390/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна на уволнение * незаконно уволнение * съществуване на трудово правоотношение * спиране на производството по делото
ГКРешение №62/14.02.2013 по дело №527/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата
ГКРешение №88/04.05.2016 по дело №4229/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * произнасяне по непредявен иск * възстановяване на работа * обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор
ГКРешение №542/23.08.2010 по дело №1767/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно уволнение * неявяване на работа в течение на два последователни дни * писмени обяснения * ползване на отпуск * трудово възнаграждение * нарушение на трудовата дисциплина * упълномощаване * свидетелски показания
ГКРешение №28/10.05.2013 по дело №407/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №432/07.11.2011 по дело №65/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * нарушение на трудовата дисциплина * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №494/18.06.2010 по дело №1687/2009незаконно уволнение * дисциплинарно наказание * Иск за признаване уволнението за незаконно * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
ГКРешение №162/18.05.2010 по дело №299/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * системни нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №593/11.12.2009 по дело №4690/2008незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение * новооткрити обстоятелства * нововъзникнали обстоятелства * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №800/22.03.2011 по дело №776/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * свидетелски показания * липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа
ГКРешение №311/14.12.2011 по дело №88/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * отмяна на уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №285/07.06.2012 по дело №1084/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * указания на съда * процесуална правоспособност * принцип на служебното начало * нередовност на процесуалното действие * конституиране на страни * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ГКРешение №873/18.01.2011 по дело №1757/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * обезщетение за неспазено предизвестие * подбор * съкращаване на щата * закрила при уволнение
ГКРешение №361/26.05.2010 по дело №1471/2009дисциплинарно уволнение * възстановяване на работа * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * Иск за признаване уволнението за незаконно * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
ГКРешение №426/20.01.2014 по дело №3209/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * съкращаване на щата * обезщетение за оставане без работа * подбор * свидетелски показания
ГКРешение №730/29.11.2010 по дело №28/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * липса на необходимо образование или професионална квалификация * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №221/30.07.2014 по дело №7639/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно нарушение * злоупотреба с доверието на работодателя * обяснения на страната * писмени обяснения * ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите
ГКРешение №190/02.07.2012 по дело №1451/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * правоприемство * ненадлежна страна * закриване на предприятието * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №838/17.12.2010 по дело №1739/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * право на пенсия * сключване на трудов договор с пенсионер * обезщетение за оставане без работа * доказателствена тежест
ГКРешение №75/17.06.2013 по дело №876/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №617/15.10.2010 по дело №1493/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за неизползван годишен отпуск * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие
ГКОпределение №121/18.02.2010 по дело №75/2010начало на срок за обжалване на съдебен акт * преклузивен срок * бързо производство * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №109/27.05.2014 по дело №1203/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * закрила при уволнение * незаконно уволнение * колективен трудов договор
ГКРешение №363/10.01.2012 по дело №354/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно наказание * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * отмяна на уволнение
ГКРешение №397/31.10.2013 по дело №2870/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * липса на необходимо образование или професионална квалификация * длъжностна характеристика * промяна на изискванията за изпълнение на длъжността * злоупотреба с права
ГКРешение №187/15.03.2010 по дело №3912/2008Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * подбор
ГКРешение №301/13.11.2013 по дело №1846/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * подбор * възстановяване на длъжност
ГКРешение №31/11.10.2010 по дело №2633/2008Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * военнослужещ
ГКРешение №482/11.01.2013 по дело №1593/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * закрила при уволнение * подбор
ГКРешение №134/17.06.2013 по дело №1041/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * липса на необходимо образование или професионална квалификация
ГКРешение №181/24.02.2010 по дело №956/2009възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * отмяна на уволнение * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №68/03.05.2012 по дело №1808/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * доказателствена тежест * дисциплинарно уволнение * злоупотреба с доверието на работодателя * увреждане имуществото на работодателя
ГКРешение №86/11.04.2014 по дело №7424/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №228/19.08.2013 по дело №1219/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за недопускане до работа * трудово възнаграждение * изменение на иска * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №263/21.10.2013 по дело №2759/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * незаконно уволнение * подбор * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №269/07.11.2014 по дело №2938/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №418/01.12.2015 по дело №2906/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * възстановяване на работа * съкращаване на щата
ГКРешение №426/30.10.2012 по дело №1313/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * надлежна страна
ГКРешение №310/23.01.2013 по дело №1459/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * закриване на предприятието * заповед за дисциплинарно наказание * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя * отмяна на уволнение * незаконно уволнение
ГКРешение №559/09.07.2010 по дело №650/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * закрила при уволнение * колективен трудов договор * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №302/20.10.2014 по дело №7520/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * правомощия на кмета * незаконно уволнение * липса на необходимо образование или професионална квалификация * длъжностна характеристика
ГКРешение №476/09.07.2010 по дело №269/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * отмяна на уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №255/29.06.2012 по дело №530/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало * указания на съда * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №88/23.04.2014 по дело №4766/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение
ГКРешение №202/30.03.2010 по дело №75/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * писмени доказателства * свидетелски показания * незаконно уволнение * подбор * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №4/21.02.2012 по дело №278/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * неспазване на срока на предизвестие
ГКРешение №319/22.01.2013 по дело №437/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност
ГКРешение №495/03.06.2010 по дело №527/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие * поправка на основанието за уволнение * вписване в трудова книжка * трудово възнаграждение * забавяне изплащането на трудовото възнаграждение * гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение
ГКРешение №106/19.03.2012 по дело №1787/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * съкращаване на щата
ГКРешение №7/28.01.2013 по дело №525/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение
ГКРешение №456/31.10.2011 по дело №463/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * постъпване на работа въз основа на избор * срочен трудов договор
ГКРешение №256/18.05.2012 по дело №1036/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * срокове за налагане на дисциплинарни наказания
ГКРешение №556/27.10.2010 по дело №1458/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * закрила при уволнение * синдикална организация * колективен трудов договор
ГКРешение №207/02.08.2012 по дело №1218/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * подбор * отмяна на уволнение
ГКРешение №117/11.04.2011 по дело №525/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * прогласяване на недействителност * незаконно уволнение * срок за изпитване
ГКРешение №339/22.10.2013 по дело №2713/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * недействителност на допълнително споразумение към трудов договор * допълнително споразумение * съкращаване на щата * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №177/11.07.2012 по дело №193/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * писмени обяснения * нарушение на трудовата дисциплина
ГКРешение №541/17.12.2012 по дело №1520/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * ненадлежна страна * образование
ГКРешение №857/25.01.2011 по дело №1068/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * нарушение на трудовата дисциплина
ГКРешение №22/02.03.2011 по дело №722/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * погасителна давност * преклузивен срок
ГКРешение №380/17.12.2014 по дело №3426/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * доказателствена тежест * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение
ГКРешение №272/03.10.2014 по дело №145/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * обяснения на страната * нарушение на трудовата дисциплина * злоупотреба с доверието на работодателя * ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите
ГКРешение №184/22.06.2016 по дело №868/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * служебно правоотношение * определяне на длъжността за заемане от държавен служител
ГКРешение №393/26.05.2010 по дело №1136/2009прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * Иск за признаване уволнението за незаконно * право на пенсия * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
ГКРешение №91/20.04.2011 по дело №673/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за вреди * незаконно уволнение * колективен трудов договор * възстановяване на длъжност * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №764/2010/19.01.2011 по дело №1645/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №343/28.12.2012 по дело №748/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * щатно разписание * съкращаване на щата
ГКРешение №100/05.04.2011 по дело №701/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * неспазване на срока на предизвестие * закриване на част от предприятието * подбор * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №264/10.06.2015 по дело №1222/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * срокове при трудови спорове * прекратяване на трудовия договор с изтичане на уговорения срок
ГКРешение №61/05.03.2013 по дело №456/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * закрила при уволнение * съкращаване на щата
ГКРешение №406/21.05.2010 по дело №1169/2009незаконно уволнение * право на пенсия * прекратяване на трудовото правоотношение * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №267/03.12.2014 по дело №2738/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №563/12.02.2013 по дело №1747/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно уволнение
ГКРешение №145/18.02.2010 по дело №565/2009възстановяване на работа * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * закриване на част от предприятието * съкращаване на щата * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №468/10.01.2013 по дело №1621/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * отпуск при временна нетрудоспособност * закрила при уволнение * други тежки нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №375/24.10.2014 по дело №4318/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * закрила при уволнение * колективен трудов договор
ГКРешение №345/2013/06.03.2014 по дело №3868/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * промяна на изискванията за изпълнение на длъжността * злоупотреба с права * липса на необходимо образование или професионална квалификация * длъжностна характеристика
ГКРешение №292/13.11.2012 по дело №7/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * системни нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №346/2014/08.04.2015 по дело №6780/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * обяснения на страната * увреждане имуществото на работодателя
ГКРешение №893/29.12.2009 по дело №111/2009възстановяване на работа * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * отмяна на уволнение * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №433/27.11.2012 по дело №1381/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * форма и момент на прекратяване на трудовия договор * съкращаване на щата
ГКРешение №242/02.12.2014 по дело №782/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №146/17.05.2016 по дело №298/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * несъвместимост с изпълняваната работа
ГКРешение №219/07.06.2013 по дело №1378/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * щатно разписание * съкращаване на щата * подбор
ГКРешение №448/16.11.2011 по дело №1510/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * писмени обяснения * задължения при изпълнение на възложената работа * нарушение на трудовата дисциплина
ГКРешение №22/04.02.2014 по дело №3146/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * срокове при трудови спорове
ГКРешение №110/12.04.2010 по дело №4617/2008Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съдържание на заповед за уволнение * доказателства * свидетелски показания * дисциплинарна отговорност * неизпълнение на законните нареждания на работодателя * отмяна на уволнение * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила * неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникване на трудовото правоотношение
ГКРешение №597/06.10.2010 по дело №1659/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * подбор
ГКРешение №225/05.04.2012 по дело №375/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * дисциплинарно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №408/11.10.2011 по дело №1657/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * право на пенсия * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №379/11.10.2011 по дело №100/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * злоупотреба с доверието на работодателя * обезщетение за оставане без работа * нарушение на трудовата дисциплина * незаконно уволнение
ГКРешение №210/03.12.2015 по дело №241/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * подбор * частен документ
ГКРешение №116/05.04.2012 по дело №605/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * намаляване обема на работа * подбор * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №146/07.05.2013 по дело №935/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие
ГКРешение №323/01.11.2012 по дело №1684/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №302/19.07.2012 по дело №1012/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор
ГКРешение №236/09.07.2012 по дело №1251/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * съкращаване на щата * намаляване обема на работа * подбор
ГКРешение №51/10.02.2014 по дело №3726/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * подбор * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №387/27.10.2011 по дело №1317/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * начало на давностен срок * погасителна давност * обезщетение за оставане без работа * оттегляне на иск * допустимост на иск
ГКРешение №402/21.10.2011 по дело №721/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * закрила при уволнение * временна неработоспособност * срокове при трудови спорове
ГКРешение №287/16.07.2010 по дело №90/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * подбор * свидетелски показания * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №246/01.06.2012 по дело №1349/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * подбор * масово уволнение
ГКРешение №301/12.06.2012 по дело №966/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * ненадлежна страна * прекратяване на трудовото правоотношение * неизпълнение на законните нареждания на работодателя
ГКРешение №142/03.05.2016 по дело №6286/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * неявяване на работа в течение на два последователни дни * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * обяснения на страната
ГКРешение №125/18.04.2013 по дело №832/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * намаляване обема на работа * съкращаване на щата * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №249/24.03.2010 по дело №397/2009незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * отмяна на уволнение * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №352/03.12.2013 по дело №62/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обяснения на страната * системни нарушения на трудовата дисциплина * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание
ГКРешение №37/20.02.2013 по дело №724/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * щатно разписание * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №567/13.10.2010 по дело №1130/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * закрила при уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * временна неработоспособност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №139/28.07.2010 по дело №183/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * колективен трудов договор * незаконно уволнение * подбор * доказателствена тежест * намаляване обема на работа
ГКРешение №30/20.02.2013 по дело №738/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №27/25.02.2014 по дело №2868/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * изменение на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * допълнително споразумение * трудов договор със срок за изпитване
ГКРешение №234/30.07.2015 по дело №5251/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * намаляване обема на работа
ГКРешение №315/14.06.2010 по дело №658/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * право на пенсия * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №231/16.03.2010 по дело №4967/2008Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * съдържание на заповед за уволнение * щатно разписание * закриване на предприятието
ГКРешение №946/11.01.2010 по дело №127/2009възстановяване на работа * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * отмяна на уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * Иск за признаване уволнението за незаконно * произвеждане на некачествена продукция * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила
ГКРешение №46/28.07.2014 по дело №3406/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * срок за явяване на работа * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №94/01.07.2013 по дело №1301/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * липса на необходимо образование или професионална квалификация * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * неспазване на срока на предизвестие
ГКРешение №729/30.11.2010 по дело №20/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * постъпване на работа въз основа на избор * незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност
ГКРешение №215/03.07.2014 по дело №7007/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * договор за управление * незаконно уволнение
ГКРешение №254/04.11.2014 по дело №7086/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * дисциплинарно наказание * нарушение на трудовата дисциплина
ГКРешение №83/29.05.2013 по дело №334/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * срок за явяване на работа * прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
ГКРешение №195/24.02.2010 по дело №698/2009дисциплинарно наказание * Иск за признаване уволнението за незаконно * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание
ГКРешение №271/14.05.2010 по дело №4556/2008Иск за признаване уволнението за незаконно * закриване на предприятието * реорганизиране и разформироване на поделение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * преобразуване на работодател
ГКРешение №298/28.10.2014 по дело №977/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * спиране на работа за повече от 15 работни дни * отпуск при временна нетрудоспособност
ГКРешение №563/22.06.2010 по дело №1474/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно уволнение * системни нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №967/18.12.2009 по дело №258/2009неимуществени вреди от престъпление * Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №317/16.01.2014 по дело №2896/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * съкращаване на щата * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №447/13.09.2010 по дело №1052/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * други тежки нарушения на трудовата дисциплина * обезщетение за оставане без работа * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №160/08.05.2015 по дело №4811/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съществуване на трудово правоотношение * срок за изпитване * изменение на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение
ГКРешение №605/24.09.2010 по дело №892/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * подбор * образование
ГКРешение №257/22.05.2012 по дело №985/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно наказание * срокове за налагане на дисциплинарни наказания
ГКРешение №392/08.10.2012 по дело №1505/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа
ГКРешение №359/17.06.2010 по дело №1448/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за неспазено предизвестие * право на пенсия * трудово възнаграждение * обезщетение при уволнение на други основания
ГКРешение №174/30.07.2012 по дело №1269/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * закрила при уволнение * трудоустрояване * трайно намалена работоспособност * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №58/17.03.2014 по дело №946/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * ненадлежна страна
ГКРешение №259/02.06.2011 по дело №1725/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * доказателства и доказателствени средства * погасителна давност * срокове за налагане на дисциплинарни наказания * системни нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №332/28.10.2014 по дело №1350/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие * незаконно уволнение * дисциплинарно уволнение * форма и момент на прекратяване на трудовия договор
ГКРешение №256/15.09.2011 по дело №1379/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * срочен трудов договор * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * прекратяване на трудовото правоотношение * завършване на определена работа * правоприемство
ГКРешение №825/25.01.2011 по дело №1355/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * срочен трудов договор * закриване на част от предприятието * подбор
ГКРешение №136/14.05.2015 по дело №6554/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * системни нарушения на трудовата дисциплина * свидетелски показания * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * неизпълнение на законните нареждания на работодателя
ГКРешение №106/30.03.2015 по дело №5857/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * договор за управление * съкращаване на щата * връчване на заповед за прекратяване на трудово правоотношение
ГКРешение №798/12.01.2011 по дело №1807/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение при командировка
ГКРешение №44/10.02.2016 по дело №4052/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
ГКРешение №434/23.10.2012 по дело №1619/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * подбор * съкращаване на щата
ГКРешение №65/24.03.2015 по дело №5669/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * щатно разписание * допълнително споразумение * прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие * срок за изпитване * незаконно уволнение
ГКРешение №503/05.01.2012 по дело №77/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * подбор * закрила при уволнение * закриване на част от предприятието * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №258/14.12.2013 по дело №3079/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност
ГКРешение №106/25.04.2013 по дело №698/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * писмени обяснения * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * отпуск при временна нетрудоспособност
ГКРешение №29/08.02.2011 по дело №265/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * намаляване обема на работа * доказателства * причинно-следствена връзка
ГКРешение №92/14.04.2016 по дело №4515/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * Отпуск за временна неработоспособност * спиране на работа за повече от 15 работни дни * възражение за прихващане * служебно начало
ГКРешение №377/02.10.2012 по дело №1433/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * щатно разписание * съкращаване на щата * образование * закрила при уволнение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №168/11.06.2012 по дело №1113/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * закрила при уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно уволнение
ГКРешение №534/11.06.2010 по дело №417/2009закрила при уволнение * незаконно уволнение * трудоустрояване * закрила при уволнение * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №247/23.06.2011 по дело №960/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * закрила при уволнение * синдикална организация * отмяна на уволнение
ГКРешение № 408/26.07.2010 по дело №168/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №342/04.10.2011 по дело №11/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * разрешение за работа на чужденец
ГКРешение №389/04.10.2012 по дело №282/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * критерии за определяне на дисциплинарното наказание * нарушение на трудовата дисциплина * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №81/22.04.2015 по дело №5838/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * дисциплинарна отговорност * неизпълнение на законните нареждания на работодателя * неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникване на трудовото правоотношение * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила
ГКРешение №30/08.02.2012 по дело №388/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * дисциплинарно наказание * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * отмяна на уволнение
ГКРешение №406/31.10.2012 по дело №1532/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * намаляване обема на работа * закрила при уволнение * колективен трудов договор * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
ГКРешение №712/21.12.2010 по дело №1132/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * право на пенсия * образование
ГКРешение №312/10.09.2012 по дело №849/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * събиране на нови доказателства във въззивното производство * нарушение на трудовата дисциплина
ГКРешение №385/21.11.2011 по дело №129/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * подбор * незаконно уволнение * щатно разписание * съкращаване на щата * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №189/19.07.2012 по дело №735/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * правомощия на синдик * представителна власт * упълномощаване * нищожност на пълномощно
ГКРешение №271/17.10.2012 по дело №409/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * възражение за прихващане * обезщетение за неизползван годишен отпуск * обезщетение за неспазено предизвестие * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на работа
ГКРешение №84/28.02.2012 по дело №1430/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №16/01.02.2013 по дело №611/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * Недействителност на трудов договор / пълна, частична/ * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №346/04.10.2012 по дело №1010/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие
ГКРешение №230/08.06.2015 по дело №346/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * договор за управление * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №292/24.06.2010 по дело №1282/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * срокове при трудови спорове
ГКРешение №564/22.01.2013 по дело №1774/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * нарушение на трудовата дисциплина * липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №264/28.09.2012 по дело №1637/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * подбор * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №780/30.12.2010 по дело №540/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №496/25.06.2010 по дело №701/2009незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №525/15.01.2013 по дело №1354/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * съкращаване на щата * подбор * обезщетение за оставане без работа
ГКОпределение №313/27.04.2012 по дело №261/2012допустимост на иск * договор за управление * държавно учреждение * Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на договор за управление * трудово правоотношение
ГКРешение №151/26.06.2013 по дело №922/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * подбор * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност
ГКРешение №391/27.12.2012 по дело №1169/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата
ГКРешение №428/12.01.2015 по дело №2850/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * подбор
ГКРешение №211/05.11.2015 по дело №438/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност * дисциплинарно уволнение * преклузивен срок
ГКРешение №869/15.07.2011 по дело №1938/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * делегиране на правомощия
ГКРешение №249/17.06.2015 по дело №294/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * подбор * прихващане
ГКРешение №154/20.05.2013 по дело №899/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * трудово възнаграждение * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * форма и момент на прекратяване на трудовия договор
ГКРешение №44/26.03.2015 по дело №4123/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * делегиране на правомощия * правомощия
ГКРешение №323/28.06.2011 по дело №784/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * временна неработоспособност * обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор * трудово възнаграждение
ГКРешение №477/12.07.2010 по дело №544/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * закриване на предприятието * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №180/25.06.2014 по дело №991/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №139/31.05.2012 по дело №1731/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * конституиране на страни * образование * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * компетентност
ГКРешение №353/01.10.2012 по дело №1343/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * надлежна страна * правоприемство * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя * закриване на предприятието
ГКРешение №126/26.06.2013 по дело №1060/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * обяснения на страната * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №30/02.02.2011 по дело №1768/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение * неизплатено възнаграждение * допълнително възнаграждение * колективен трудов договор * неизпълнение * неотчетена и неначислена инфлация
ГКРешение №387/17.11.2011 по дело №633/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №182/18.07.2012 по дело №1220/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * закрила при уволнение * заповед за дисциплинарно наказание * отмяна на уволнение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №393/07.10.2011 по дело №1670/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * системни нарушения на трудовата дисциплина * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание
ГКРешение №182/04.06.2015 по дело №6457/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * подбор
ГКРешение №163/13.06.2012 по дело №564/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * нарушение на трудовата дисциплина * критерии за определяне на дисциплинарното наказание
ГКРешение №265/28.09.2012 по дело №1456/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * щатно разписание * съкращаване на щата * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №372/21.05.2010 по дело №13/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * отмяна на уволнение * съкращаване на щата
ГКРешение №8/17.05.2016 по дело №3169/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * щатно разписание * подбор * съкращаване на щата
ГКРешение №139/24.04.2013 по дело №926/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * съкращаване на щата * подбор * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №169/21.07.2014 по дело №5769/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * други тежки нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №220/02.07.2013 по дело №905/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на работа * съкращаване на щата * подбор * обезщетение за неспазено предизвестие * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
ГКРешение №620/18.10.2010 по дело №1716/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * срочен трудов договор * срок за изпитване * обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор * временна неработоспособност * възстановяване на работа
ГКРешение №318/21.11.2011 по дело №80/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение
ГКРешение №16/30.01.2015 по дело №4793/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * срок за изпитване
ГКРешение №589/21.09.2010 по дело №935/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * неявяване на работа в течение на два последователни дни * злоупотреба с доверието на работодателя * свидетелски показания
ГКРешение №158/17.02.2010 по дело №3781/2008доказателства * Иск за признаване уволнението за незаконно * имуществена отговорност
ГКРешение №85/03.02.2010 по дело №4969/2008незаконно уволнение * възстановяване на работа * прекратяване на трудовото правоотношение * право на пенсия * отмяна на уволнение * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №394/18.05.2010 по дело №1584/2009възстановяване на работа * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №367/18.11.2013 по дело №1357/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * злоупотреба с доверието на работодателя * дисциплинарно нарушение
ГКРешение №209/13.04.2011 по дело №1105/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно наказание * връчване на заповед за дисциплинарно наказание * закрила при уволнение * съкращаване на щата
ГКРешение №149/13.06.2012 по дело №475/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №28/30.01.2012 по дело №461/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * подбор * съкращаване на щата * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №168/02.10.2013 по дело №1321/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на длъжност * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * незаконно уволнение
ГКРешение №332/21.10.2011 по дело №565/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за неизползван годишен отпуск * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * прекратяване на трудовото правоотношение * невъзможност да изпълнява възложената работа, поради болест
ГКРешение №291/02.04.2014 по дело №2823/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * завършване на определена работа * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №29/10.03.2015 по дело №3149/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * системни нарушения на трудовата дисциплина * отмяна на уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №390/20.01.2012 по дело №139/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * делегиране на дисциплинарна власт * подбор * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №377/23.10.2013 по дело №76/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * обезщетение за неспазено предизвестие * неспазване на срока на предизвестие
ГКРешение №116/21.04.2012 по дело №865/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * подбор * закрила при уволнение * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * възстановяване на длъжност * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №331/25.11.2015 по дело №1786/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение
ГКРешение №54/14.02.2011 по дело №839/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * закрила при уволнение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * отмяна на уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №177/25.06.2013 по дело №1374/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * закрила при уволнение
ГКРешение №161/14.06.2013 по дело №1404/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * неспазване на срока на предизвестие * щатно разписание * съкращаване на щата * подбор * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * закрила при уволнение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №240/14.04.2010 по дело №937/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №303/30.10.2012 по дело №1613/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение
ГКРешение №634/19.10.2010 по дело №1330/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №436/23.08.2010 по дело №441/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * общинска длъжност * обезщетение за оставане без работа * срочен трудов договор * конкурс * липса на необходимо образование или професионална квалификация
ГКРешение №135/04.07.2013 по дело №1231/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * незаконно уволнение * критерии за определяне на дисциплинарното наказание * възстановяване на длъжност
ГКРешение №21/02.02.2011 по дело №808/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * намаляване обема на работа * незаконно уволнение * закрила при уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №192/22.05.2015 по дело №6866/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * трайно намалена работоспособност * трудоустрояване * невъзможност да изпълнява възложената работа, поради болест * обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение
ГКРешение №27/28.01.2010 по дело №67/2009възстановяване на работа * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №658/04.11.2010 по дело №1483/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила * неизпълнение на законните нареждания на работодателя
ГКРешение №137/23.06.2016 по дело №5734/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * липса на необходимо образование или професионална квалификация * различия във функциите на длъжността * злоупотреба с права
ГКРешение №174/10.04.2012 по дело №883/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * намаляване обема на работа * закрила при уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №423/25.06.2010 по дело №1112/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна на уволнение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на работа * трудово възнаграждение * изменение на иска
ГКРешение №479/23.01.2013 по дело №82/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * форма и момент на прекратяване на трудовия договор * закрила при уволнение * подбор
ГКРешение №28/26.02.2014 по дело №2917/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * промяна на изискванията за изпълнение на длъжността * незаконно уволнение
ГКРешение №558/2012/11.03.2013 по дело №281/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * подбор * съкращаване на щата
ГКРешение №116/29.05.2013 по дело №1177/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * дължимо обезщетение
ГКРешение №412/28.10.2011 по дело №1899/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * правоприемство * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя
ГКРешение №337/27.09.2011 по дело №1655/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * трудово възнаграждение * закрила при уволнение * съкращаване на щата * доказателствена тежест
ГКРешение №299/17.07.2012 по дело №759/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * дисциплинарно уволнение * други тежки нарушения на трудовата дисциплина * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * системни нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №167/14.05.2013 по дело №1102/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * критерии за определяне на дисциплинарното наказание * други тежки нарушения на трудовата дисциплина * отмяна на уволнение
ГКРешение №952/18.12.2009 по дело №4756/2008прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на работа * незаконно уволнение * трудоустрояване * обезщетение за оставане без работа * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №11/27.01.2015 по дело №4911/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * срок за изпитване * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №512/14.01.2013 по дело №1464/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор за допълнителен труд * трансформация * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * допълнителен труд при друг работодател
ГКРешение №269/04.06.2012 по дело №187/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * указания на съда * принцип на служебното начало * конституиране на страни * нередовност на процесуалното действие
ГКРешение №448/05.03.2013 по дело №1318/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна на уволнение * трудоустрояване * невъзможност да изпълнява възложената работа, поради болест * доказателствена сила на частен документ * доказателства и доказателствени средства * трайно намалена работоспособност
ГКРешение №160/01.06.2016 по дело №222/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * служебно начало
ГКРешение №289/19.10.2011 по дело №618/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за неизползван годишен отпуск
ГКРешение №406/20.12.2012 по дело №537/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие * възстановяване на длъжност
ГКРешение №447/18.11.2011 по дело №1964/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * вписване в трудова книжка * съкращаване на щата * имуществени вреди * пропуснати ползи * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №330/05.11.2013 по дело №1220/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * обезщетение за неизползван годишен отпуск * отпуск при временна нетрудоспособност * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * писмени обяснения * неявяване на работа в течение на два последователни дни
ГКРешение №23/02.02.2016 по дело №4553/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * срокове за налагане на дисциплинарни наказания * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила
ГКРешение №324/22.04.2010 по дело №1413/2009дисциплинарно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №352/26.11.2012 по дело №216/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * възражение за прихващане * доказателства * обезщетение за неспазено предизвестие * незаконно уволнение
ГКРешение №371/12.10.2012 по дело №76/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на работа * щатно разписание * съкращаване на щата * подбор
ГКРешение №168/15.05.2012 по дело №602/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * закрила при уволнение * подбор
ГКРешение №256/12.12.2013 по дело №1246/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №227/29.06.2012 по дело №1417/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * дисциплинарно наказание * критерии за определяне на дисциплинарното наказание
ГКРешение №47/10.02.2014 по дело №4303/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на договор за управление * договор за управление
ГКРешение №66/28.03.2013 по дело №332/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * съкращаване на щата * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №875/29.12.2010 по дело №726/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * срокове за налагане на дисциплинарни наказания * форма и момент на прекратяване на трудовия договор * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * злоупотреба с доверието на работодателя * други тежки нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №414/2015/30.03.2016 по дело №2831/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна на уволнение * намаляване обема на работа * подбор
ГКРешение №344/29.11.2011 по дело №1407/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * срок за изпитване * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №167/07.07.2014 по дело №7121/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №528/10.01.2012 по дело №1029/2010