Ключови фрази
граждански брак

ГКРешение №460/15.11.2011 по дело №912/2011Иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред * установяване на факти * правен интерес * наследяване * съсобственост * граждански брак * охранително производство * недопустимост на решение * преживял съпруг
ГКРешение №829/12.01.2011 по дело №152/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * наследяване * доказателства * допустимост на иск * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * граждански брак
ГКРешение №189/07.10.2015 по дело №7400/2014Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * развод * граждански брак
ГКРешение №24/19.02.2015 по дело №3526/2014Делба * определяне на квоти * универсално завещание * граждански брак
ГКОпределение №181/30.04.2018 по дело №663/2018Частна касационна жалба * граждански брак * поправка на грешка в акт за гражданско състояние