Ключови фрази
поправка на нотариален акт

ГКОпределение №287/07.05.2013 по дело №1605/2013отказ на съдия по вписванията * поправка на нотариален акт
ГКРешение №443/31.10.2012 по дело №445/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * поправка на очевидна фактическа грешка * поправка на нотариален акт * неустойка за забава
ГКОпределение №305/09.05.2013 по дело №1740/2013отказ на съдия по вписванията * поправка на нотариален акт
ГКРешение №63/23.02.2012 по дело №766/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * поправка на нотариален акт * унищожаване поради грешка * трансформация * лично имущество * предявяване на унищожаемостта чрез възражение * привидни и прикрити договори * принос * преобразуване на лично имущество * лични средства