Ключови фрази
преобразуване на лично имущество

ГКРешение №89/21.04.2015 по дело №3641/2013Преобразуване на лично имущество * предоставяне на семейно жилище след развода * трансформация * принос
ГКРешение №546/01.12.2010 по дело №966/2009Преобразуване на лично имущество * придобиване по време на брака * изключителен собственик * лично имущество * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №843/21.07.2011 по дело №315/2010Преобразуване на лично имущество * съпружеска имуществена общност * доказателствена тежест * принос * лични средства * изключителен собственик * доказателства * пълна трансформация
ГКРешение №1/26.01.2016 по дело №3793/2015доклад по делото * преобразуване на лично имущество * Делба
ГКРешение №584/30.09.2010 по дело №1373/2009Преобразуване на лично имущество * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №320/04.07.2012 по дело №71/2012Преобразуване на лично имущество * установяване право на собственост * принос * лични средства * пълна трансформация * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания
ГКРешение №354/04.10.2012 по дело №840/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * преобразуване на лично имущество * трансформация * придобиване по време на брака * договор за покупко-продажба * принос * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №253/07.07.2011 по дело №812/2010Делба * съсобственост * преобразуване на лично имущество * определяне на квоти * придобиване по време на брака * договор за покупко-продажба
ГКРешение №464/05.08.2010 по дело №1136/2009Преобразуване на лично имущество * режим на съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * лично имущество
ГКРешение №125/31.03.2011 по дело №945/2010 * Преобразуване на лично имущество
ГКРешение №249/27.12.2011 по дело №1037/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * преобразуване на лично имущество * лични средства * придобиване по време на брака * доказателства * съдебно признание на факт
ГКРешение №250/22.05.2012 по дело №1332/2010Преобразуване на лично имущество * нищожност на съдебно решение * незаконен съдебен състав
ГКРешение №691/01.12.2010 по дело №83/2010Преобразуване на лично имущество * съсобственост * договор за покупко-продажба * придобиване по време на брака * споразумение * прекратяване на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №177/20.10.2015 по дело №4950/2013Преобразуване на лично имущество * пълна трансформация * частична трансформация * придобиване по време на брака
ГКРешение №129/04.05.2011 по дело №89/2010Преобразуване на лично имущество * режим на съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * лично имущество * лични средства * доказателства * трансформация
ГКРешение №239/05.08.2011 по дело №754/2010Делба * придобиване по време на брака * преобразуване на лично имущество * предварителен договор * съпружеска имуществена общност * договор за изработка * договор за делба * договор за покупко-продажба * определяне на квоти * договор за групов строеж
ГКРешение №36/31.03.2015 по дело №3386/2014Преобразуване на лично имущество * установителен иск за собственост * пълна трансформация * преобразуване на лично имущество * лични средства
ГКРешение №193/06.01.2015 по дело №2647/2014Преобразуване на лично имущество * установяване право на собственост * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * Нищожност на решение на общото събрание за приемане на член в ЖСК * свидетелски показания * съпружеска имуществена общност * трансформация
ГКРешение №457/06.08.2010 по дело №477/2009Съпружеска имуществена общност /СИО/ * преобразуване на лично имущество * придобиване по време на брака * лично имущество * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №345/14.10.2011 по дело №585/2011отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * Установителен иск * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №167/18.06.2012 по дело №935/2011преобразуване на лично имущество
ГКРешение №157/16.05.2012 по дело №1160/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * нови факти и доказателства * лично имущество * трансформация * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №65/11.06.2015 по дело №5082/2014Преобразуване на лично имущество * определяне на по- голям дял на съпруга * ЖСК
ГКРешение №126/15.08.2014 по дело №5207/2013Преобразуване на лично имущество * преобразуване * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * обезщение за отчужден личен имот * лични средства * трансформация
ГКРешение №263/09.10.2014 по дело №1262/2014Преобразуване на лично имущество * частична трансформация * съдебен състав * нищожност на съдебно решение
ГКРешение №828/20.12.2010 по дело №1477/2010Преобразуване на лично имущество * преобразуване на лично имущество * трансформация * лично имущество * право на ползване * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №1013/29.12.2009 по дело №182/2009трансформация * придобиване по време на брака * лично имущество * Преобразуване на лично имущество * договор за дарение
ГКРешение №680/02.11.2010 по дело №784/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * преобразуване на лично имущество * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * пълна трансформация * саморъчно завещание
ГКРешение №51/27.04.2016 по дело №4968/2015Преобразуване на лично имущество * придобивна давност * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №368/19.12.2011 по дело №1236/2010Делба * предели на влязлото в сила решение * съпружеска имуществена общност * изключителен собственик * съсобственост * преобразуване на лично имущество * определяне на квоти
ГКОпределение №63/26.01.2010 по дело №7/2010преобразуване на лично имущество * установителен иск * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №790/10.02.2011 по дело №248/2010Преобразуване на лично имущество * изключителен собственик * придобиване по време на брака * принос * лично имущество
ГКРешение №90/18.04.2013 по дело №571/2012делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * пълна трансформация * лично имущество * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №483/23.05.2012 по дело №1660/2010Преобразуване на лично имущество * развод * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност * съсобственост * принос * трансформация * лично имущество
ГКРешение №84/26.04.2016 по дело №4903/2015Делба * преобразуване на лично имущество * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ГКОпределение №463/05.11.2009 по дело №341/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * преобразуване на лично имущество * разглеждане на делото в разумен срок * Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи
ГКРешение №347/15.10.2012 по дело №1071/2011Съпружеска имуществена общност /СИО/ * преобразуване на лично имущество * договор за покупко-продажба * придобиване по време на брака * принос * трансформация
ГКРешение №49/12.03.2015 по дело №5062/2014Преобразуване на лично имущество * доказателства * трансформация * съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКРешение №330/04.07.2011 по дело №1587/2010Преобразуване на лично имущество * съпружеска имуществена общност * пълна трансформация * лични средства * принос * съсобственост * договор за покупко-продажба * придобиване по време на брака
ГКРешение №62/01.04.2011 по дело №1680/2009Съпружеска имуществена общност /СИО/ * преобразуване на лично имущество * трансформация * свидетелски показания * доказателства
ГКРешение №188/25.07.2012 по дело №171/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * принос * доказателства * доказателства и доказателствени средства * трансформация * лични средства * лично имущество * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №745/09.11.2010 по дело №891/2009Делба * съсобственост * придобиване по време на брака * лични средства * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * принос * преобразуване на лично имущество * доказателства * трансформация на правото на строеж в право на собственост
ГКРешение №225/10.03.2016 по дело №1958/2015Делба * преобразуване на лично имущество * съсобственост * право на строеж * частична трансформация * свидетелски показания * лични средства
ГКРешение №160/29.02.2016 по дело №2290/2015Преобразуване на лично имущество * ползване на семейно жилище * Наемно правоотношение * разваляне поради неизпълнение
ГКРешение №42/28.03.2016 по дело №5550/2015Преобразуване на лично имущество * доказателствена тежест * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * предмет на доказване
ГКРешение №334/01.10.2012 по дело №1011/2011Делба * съсобственост * право на строеж * груб строеж * нищожност-липса на предмет * преобразуване на лично имущество * пълна трансформация * частична трансформация * лични средства * принос * преклузия
ГКРешение №157/08.06.2012 по дело №42/2011семейно жилище * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №428/11.04.2016 по дело №6452/2013Преобразуване на лично имущество * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * Установителен иск * принос * лично имущество
ГКРешение №288/30.03.2010 по дело №411/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * принос * Преобразуване на лично имущество * приращения * договор за дарение * даване вместо изпълнение * съсобственост * застрояване
ГКРешение №63/23.02.2012 по дело №766/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * поправка на нотариален акт * унищожаване поради грешка * трансформация * лично имущество * предявяване на унищожаемостта чрез възражение * привидни и прикрити договори * принос * преобразуване на лично имущество * лични средства
ГКРешение №86/14.07.2016 по дело №914/2016Преобразуване на лично имущество * частен съдебен изпълнител
ГКРешение №144/09.08.2016 по дело №566/2016Преобразуване на лично имущество * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * принос * Влог * придобиване по време на брака * доказателствена тежест * доказателства
ГКРешение №168/30.11.2016 по дело №2411/2016Преобразуване на лично имущество * Влог * придобиване по време на брака * Изпълнение от трето лице * предварителен договор * Произход на средства * Презумция съвместен принос * Обезпечение на дълг
ГКРешение №129/06.03.2017 по дело №4579/2015Преобразуване на лично имущество * свидетелски показания * преклузия * нови факти и обстоятелства
ГКРешение №80/01.06.2017 по дело №3812/2016Преобразуване на лично имущество * фактическа раздяла * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №122/07.11.2017 по дело №5333/2016Преобразуване на лично имущество * придобивна давност * фактическа раздяла * право на строеж * разрешение за строеж * придобиване по време на брака * приращение
ГКРешение №190/01.12.2017 по дело №698/2017Делба * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №86/04.07.2018 по дело №2862/2017Преобразуване на лично имущество * трансформация * доказателствена сила на нотариален акт * съпружеска имуществена общност * оспорване на нотариален акт
ГКРешение №133/06.11.2018 по дело №4300/2017Делба * лична собственост * съпружеска имуществена общност * частична трансформация * преобразуване на лично имущество