Ключови фрази
Иск за обявяване предварителен договор за окончателен

ГКРешение №134/25.06.2014 по дело №6886/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №43/04.04.2011 по дело №703/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * търг * държавна собственост
ГКРешение №718/02.12.2010 по дело №1223/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен
ГКРешение №144/10.05.2012 по дело №609/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * доказателствена тежест * упълномощаване * доклад по делото * преклузия * оттегляне на пълномощия
ГКРешение №288/02.07.2012 по дело №783/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договор за изработка * груб строеж * обявяване на предварителен договор за окончателен * възнаграждение по договор за изработка
ГКРешение №23/27.07.2012 по дело №3114/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * забрана за придобиване на земя от чужди граждани * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №224/01.07.2013 по дело №1247/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * плащане на цена * възражение за неизпълнен договор
ГКРешение №173/03.05.2012 по дело №668/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * писмени доказателства * представителство
ГКРешение №211/27.06.2011 по дело №1247/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * изменение на иска
ГКРешение №628/08.03.2011 по дело №293/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * писмени доказателства
ГКРешение №475/08.06.2010 по дело №1311/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №557/13.07.2010 по дело №116/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * данък добавена стойност * договор за покупко-продажба * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен * плащане на цена
ГКРешение №316/23.01.2014 по дело №2371/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №594/06.10.2010 по дело №1592/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №331/12.01.2016 по дело №1870/2015Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * допустимост на доказателства * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * свидетелски показания
ГКРешение №18/02.02.2016 по дело №3124/2015Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * отменителен /Павлов/ иск * обективно съединяване на искове * главен иск
ГКОпределение №82/04.04.2016 по дело №7404/2014Частна касационна жалба * държавна такса * Иск за обявяване предварителен договор за окончателен
ГКРешение №340/27.07.2010 по дело №1088/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * изчисляване на срокове * преклузивен срок * плащане на цена * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №94/31.03.2015 по дело №5791/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * нищожност на договор за продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * нищожност-привидност на сделка * симулативна сделка
ГКРешение №62/06.04.2015 по дело №5310/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за строителство * предварителен договор * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №346/30.04.2010 по дело №689/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * тълкуване на договор
ГКРешение №279/02.10.2012 по дело №1763/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * изправна страна * договор за покупко-продажба
ГКРешение №140/09.05.2012 по дело №832/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * трансформация
ГКРешение №602/12.10.2010 по дело №980/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * делба * съсобственост * нищожност на договор * договор за групов строеж
ГКРешение №380/15.10.2012 по дело №1015/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * право на ползване * обявяване на предварителен договор за окончателен * унищожаване поради крайна нужда
ГКРешение №355/28.09.2012 по дело №1686/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * плащане на цена
ГКРешение №54/26.04.2010 по дело №4683/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * съсобственост * предварителен договор * недействителност на разпореждане с наследство * управление и разпореждане с имуществото на детето * предложение за изкупуване
ГКРешение №220/18.07.2012 по дело №1180/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна * родова подсъдност * съсобственост
ГКРешение №90/24.02.2010 по дело №3526/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * Обективна невъзможност на изпълнението * неизпълнение в срок
ГКРешение №640/25.01.2010 по дело №4541/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * доказателства * разваляне на договор по право
ГКРешение №24/27.07.2011 по дело №586/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №241/16.07.2010 по дело №3650/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за групов строеж * предварителен договор * право на строеж * нищожност * договор за делба * трето лице
ГКРешение №215/06.08.2012 по дело №1301/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за строителство * движими вещи
ГКРешение №101/20.04.2011 по дело №776/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * изправна страна
ГКРешение №370/22.12.2011 по дело №1497/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №309/20.06.2012 по дело №1629/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * изменение на решението в частта относно разноските
ГКРешение №472/14.12.2013 по дело №2341/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * нищожност-липса на предмет
ТКРешение №156/14.10.2009 по дело №691/2008Предварителен договор * иск за обявяване предварителен договор за окончателен
ГКРешение №474/13.07.2010 по дело №457/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * разваляне на договор * неизпълнение на договорни отношения * задатък
ГКРешение №325/08.02.2013 по дело №1683/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №76/16.03.2010 по дело №4096/2008Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * вписване на искова молба * възбрана * принудително изпълнение * доказателствена тежест * относителна недействителност * договорна ипотека * вписване на ипотека
ГКРешение №353/30.10.2014 по дело №2126/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * обезпечение на бъдещ иск * вписване на възбрана
ГКРешение №72/06.03.2012 по дело №443/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * погасителна давност * прекъсване на давност * начало на давностен срок * модалитет
ТКРешение №220/30.03.2011 по дело №895/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * конститутивен иск * вписване на искова молба
ГКРешение №335/06.07.2010 по дело №4764/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * доказателства * продажба на лек автомобил * обявяване на предварителен договор за окончателен * правомощия на въззивната инстанция * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №514/06.12.2011 по дело №905/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №965/18.12.2009 по дело №112/2009неизпълнение * предварителен договор * неприсъствено решение * Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
ТКРешение №76/15.05.2009 по дело №802/2008Предварителен договор * иск за обявяване предварителен договор за окончателен * правен интерес * жалба на правен субект, чужд за правния спор
ГКРешение №8/01.02.2012 по дело №1011/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * задатък * обективно съединяване на искове * родова подсъдност * местна подсъдност
ГКРешение №112/31.05.2012 по дело №1610/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * неустойка * съпружеска имуществена общност * конституиране на страни * косвен иск
ГКРешение №433/08.11.2011 по дело №1137/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * разваляне на договор * относителна недействителност * увреждане на кредитор
ТКОпределение №276/14.04.2011 по дело №913/2010Частна жалба * несъстоятелност * Иск за обявяване предварителен договор за окончателен
ГКРешение №347/11.10.2011 по дело №290/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * тълкуване на договор * договор за покупко-продажба * задължение за прехвърляне на собственост и за плащане на цената
ГКРешение №19/28.03.2016 по дело №1600/2015Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * приращение * подобрения * груб строеж * архитектурен проект * преустройство
ГКРешение №83/11.02.2010 по дело №4605/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * тълкуване на договор
ГКРешение №443/31.10.2012 по дело №445/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * поправка на очевидна фактическа грешка * поправка на нотариален акт * неустойка за забава
ГКРешение №438/15.12.2011 по дело №1338/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * наследствено правоприемство * приемане на наследство * доказателства
ГКРешение №331/09.10.2012 по дело №870/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на договора за окончателен при насрещно задължение
ГКРешение №12/03.07.2012 по дело №439/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за дарение * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №234/03.07.2014 по дело №7607/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * общи части * право на строеж * предварителен договор
ГКРешение №277/26.01.2015 по дело №1962/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * трансформация
ГКРешение №67/08.02.2011 по дело №1852/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * свидетелски показания * забава * адвокатско възнаграждение * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №500/20.07.2010 по дело №421/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №176/01.07.2013 по дело №1311/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * пропуснати ползи * претърпени загуби * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за ползване * забавено изпълнение * договор за строителство
ГКРешение №537/08.07.2010 по дело №349/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №777/05.01.2011 по дело №1050/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * свобода на договаряне
ГКРешение №263/13.04.2010 по дело №362/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * представителна власт
ГКРешение №192/26.05.2011 по дело №1399/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор
ГКОпределение №174/08.04.2009 по дело №190/2009главно встъпване * установителен иск * иск за обявяване предварителен договор за окончателен
ГКРешение №79/25.07.2013 по дело №538/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на договора за окончателен при насрещно задължение * договор за покупко-продажба
ГКРешение №461/16.01.2012 по дело №1206/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * свидетелски показания * симулация * нищожност на договор * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * нищожност-заобикаляне на закона
ГКРешение №19/02.02.2011 по дело №1788/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * наследяване * сила на пресъдено нещо * обявяване на предварителен договор за окончателен * съсобственост
ГКРешение №229/28.01.2015 по дело №4936/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба
ГКРешение №382/12.12.2012 по дело №47/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * изправна страна
ГКРешение №226/05.07.2012 по дело №5371/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №48/21.02.2011 по дело №471/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №313/26.05.2010 по дело №584/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №280/06.07.2010 по дело №396/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * държавна собственост * жилища от държавния жилищен фонд * договор за покупко-продажба
ГКРешение №558/13.01.2011 по дело №4323/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * писмени доказателства * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №773/10.02.2011 по дело №600/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №49/29.03.2013 по дело №363/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * право на изкупуване * индивидуализация на недвижим имот * мним представител * съсобственост
ГКРешение №250/21.05.2010 по дело №3/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №283/09.11.2011 по дело №1034/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №118/15.05.2012 по дело №588/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №405/24.08.2010 по дело №1266/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * приемане на наследство * наследствено правоприемство * завет * вписване на искова молба
ГКРешение №286/28.09.2011 по дело №1055/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * погасителна давност * владение
ГКРешение №455/19.12.2013 по дело №3635/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * плащане на цена * груб строеж
ГКРешение №497/21.01.2013 по дело №674/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за групов строеж * обявяване на предварителен договор за окончателен * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №944/11.01.2010 по дело №2923/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * отметнина
ГКРешение №803/16.11.2010 по дело №938/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * доказателства * иск за обявяване предварителен договор за окончателен * преюдициално значение
ГКРешение №523/14.07.2011 по дело №3114/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * придобиване по време на брака * ограничения на собствеността * изключителен собственик * продажба на право на строеж * принцип на равенство на страните
ГКРешение №405/25.11.2014 по дело №3709/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * нищожност-заобикаляне на закона * договорна ипотека * симулативна сделка
ГКРешение №141/14.07.2016 по дело №7446/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * конституиране на страни * доказателства * правоприемство * мотиви на въззивно решение * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * признание на иска * служебно начало * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №284/05.12.2016 по дело №1986/2016Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * активна процесуална легитимация * материалноправна легитимация на ищеца * частично плащане * неизпълнение на договор
ГКРешение №229/14.12.2016 по дело №2221/2016Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №23/26.04.2017 по дело №2732/2016Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * доказателства * доказване на факти, относно които страната е създала пречки за събиране на доказателства * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №206/08.12.2017 по дело №4709/2016Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * упълномощаване * представителна власт
ГКРешение №289/12.02.2018 по дело №359/2017Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предпоставки
ГКРешение №138/31.07.2018 по дело №2861/2017Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * недействителност на договор
ГКРешение №104/30.07.2018 по дело №3811/2017Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обсъждане на доказателства от въззивния съд * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №134/25.10.2018 по дело №3462/2017Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * право на ползване * тълкуване на договор * право на собственост * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКРешение №143/01.11.2018 по дело №4534/2015Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * кооперация * представителна власт
ГКРешение №170/29.11.2018 по дело №3957/2017Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * възражение за изтекла давност * прекъсване на давност * признаване вземането от длъжника
ГКРешение №45/25.06.2019 по дело №1466/2018Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * служебно начало * доказателства * трансформация на правото на строеж в право на собственост * обсъждане на доказателства от въззивния съд * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция