Ключови фрази
Управление и разпореждане с общо имущество

ГКОпределение №285/04.07.2012 по дело №296/2012управление и разпореждане с общо имущество * допустимост на иск * преклузивен срок
ГКРешение №193/04.07.2011 по дело №1649/2009Управление и разпореждане с общо имущество * съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба * относителна недействителност * ревандикационен иск
ГКРешение №54/15.03.2012 по дело №1649/2009Управление и разпореждане с общо имущество * ревандикационен иск * лично имущество * фактическа раздяла
ГКРешение №262/21.06.2010 по дело №722/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * уравнение на дялове * съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба * Управление и разпореждане с общо имущество
ГКРешение №414/26.05.2010 по дело №1083/2009нищожност на договор за продажба * упълномощаване * разпореждане с обща движима вещ * представителна власт * Управление и разпореждане с общо имущество * нищожност-липса на съгласие * режим на съпружеска имуществена общност