Ключови фрази
режим на съпружеска имуществена общност

ГКРешение №970/22.12.2009 по дело №5287/2008право на строеж * съсобственост * определяне на квоти * Делба * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №23/27.07.2012 по дело №3114/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * забрана за придобиване на земя от чужди граждани * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №759/2010/28.07.2011 по дело №463/2010режим на съпружеска имуществена общност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №357/11.06.2010 по дело №352/2010правен интерес * установителен иск * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №464/05.08.2010 по дело №1136/2009Преобразуване на лично имущество * режим на съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * лично имущество
ГКРешение №166/13.07.2012 по дело №1364/2010делба на наследство * Нищожност на делба * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №196/07.10.2015 по дело №7109/2014Отменителен иск * режим на съпружеска имуществена общност * отменителен /Павлов/ иск * Иск за оспорване на вземането
ГКРешение №129/04.05.2011 по дело №89/2010Преобразуване на лично имущество * режим на съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * лично имущество * лични средства * доказателства * трансформация
ГКРешение №147/13.05.2016 по дело №463/2016Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * режим на съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКРешение №45/28.03.2013 по дело №761/2012Делба * наследяване * определяне на квоти * режим на съпружеска имуществена общност * приложим закон
ГКРешение №638/08.12.2010 по дело №1832/2009Съпружеска имуществена общност /СИО/ * изключителен собственик * право на строеж * режим на съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * принос
ГКРешение №319/14.10.2011 по дело №1125/2010Ревандикационен иск * Отмяна на нотариален акт * необходимо другарство * констативен нотариален акт * давностно владение * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №246/30.06.2015 по дело №578/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отменителен /Павлов/ иск * недействителност на договор * режим на съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №414/26.05.2010 по дело №1083/2009нищожност на договор за продажба * упълномощаване * разпореждане с обща движима вещ * представителна власт * Управление и разпореждане с общо имущество * нищожност-липса на съгласие * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №279/06.07.2012 по дело №275/2012Отмяна по молба на трето лице * делба * отмяна по молба на трето лице * задължително другарство * гори * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №333/01.06.2010 по дело №152/2009Нищожност * установяване право на собственост * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №451/26.06.2012 по дело №1023/2009Ревандикационен иск * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №406/11.07.2013 по дело №419/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * режим на съпружеска имуществена общност * лично имущество * упражняване на търговска дейност * принос * висяща недействителност
ГКРешение №264/21.03.2017 по дело №2060/2016Иск за съществуване на вземането * режим на съпружеска имуществена общност * лично имущество