Ключови фрази
гласни доказателства и средства

НКРешение №578/15.01.2010 по дело №594/2009Грабеж * граждански арест на подсъдим * гласни доказателства и средства * очна ставка * недопустимост на свидетелски показания * разпознаване * липса на доказателствена основа * авторство на деянието * процесуална годност на доказателствен източник
НКРешение №528/11.01.2010 по дело №590/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Телесни повреди * Телесна повреда, причинена от длъжностно лице, представител на обществеността или лице от състава на полицията * липса на доказателствена основа * формиране на вътрешно убеждение * съвкупна оценка на доказателствен материал * липса на оценка за достоверност на доказателствени източници * гласни доказателства и средства * съдебно-медицинска експертиза * механизъм на причиняване на телесна повреда или смърт * съучастническа дейност * противоречиви показания * ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Телесни повреди
НКРешение №470/13.03.2013 по дело №1551/2012Квалифицирани състави на изнудване * съизвършител * имотна облага * имотна вреда * доказателствена съвкупност * гласни доказателства и средства * съучастническа дейност
НКРешение №566/17.12.2009 по дело №546/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * нарушено право на защита * гласни доказателства и средства * доказателствени искания * бланкетно оплакване * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №359/08.10.2012 по дело №1144/2012доказателствени искания * събиране и проверка на доказателства * очна ставка * следствен експеримент * гласни доказателства и средства * справедливост на наказание * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата * Блудство с лице, навършило 14 г. * кредитиране на свидетелски показания
НКРешение №393/17.12.2012 по дело №1242/2012Средна телесна повреда * механизъм на причиняване на телесна повреда или смърт * гласни доказателства и средства
НКРешение №59/23.02.2015 по дело №1926/2014Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове * вътрешно убеждение * гласни доказателства и средства * анализ на доказателства
НКРешение №194/12.10.2012 по дело №72/2012Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * разкриване на обективната истина * формиране на вътрешно убеждение * липса на отговор по направени възражения * доказателствени искания * ограничаване на процесуално право * оценка на доказателствени източници * формиране на доказателствени изводи * ДНК експертиза * доживотен затвор без право на замяна * кредитиране на свидетелски показания * авторство на деянието * достоверност на свидетелски показания * кредитиране на експертно заключение * обективност на експертните заключения * механизъм на причиняване на телесна повреда или смърт * липса на доказателствена основа * липса на анализ и съпоставка на доказателства * липса на анализ и съпоставка на доказателства * нарушения при доказателствения анализ * косвени доказателства и косвено доказване * избирателност на доказателствен материал * гласни доказателства и средства * комисионна съдебно-медицинска експертиза * ДНК експертиза * съхраняване на веществени доказателства * компетентност на вещо лице * физико-химическа експертиза * липса на анализ и съпоставка на доказателства * различия в експертни изследвания * молба за правна помощ * неверни изводи по фактите * неправилни изводи по фактите * арбитражна експертиза
НКРешение №410/14.03.2012 по дело №1153/2011Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * авторство на деянието * оценка на доказателствени източници * кредитиране на свидетелски показания * гласни доказателства и средства * защитна версия
НКРешение №39/15.03.2016 по дело №840/2014Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * анализ на доказателства * гласни доказателства и средства * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №205/04.05.2010 по дело №131/2010Квалифицирани състави на изнудване * право на справедлив процес * доказателства * гласни доказателства и средства * изнудване чрез заплашване * имуществено разпореждане * доказателства и доказателствени средства * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
НКРешение №372/07.01.2016 по дело №805/2015Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * намаляване на наказание * гласни доказателства и средства * непосредственост
НКРешение №475/14.12.2012 по дело №1647/2012Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * гласни доказателства и средства * множество осъждания * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата
НКРешение №49/21.03.2016 по дело №64/2016Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго * гласни доказателства и средства * приобщаване на свидетелски показания от досъдебното производство
НКРешение №213/11.02.2019 по дело №827/2018Kвалифицирани състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * доказателствен анализ * обвинителен акт * гласни доказателства и средства
НКРешение №129/13.08.2019 по дело №564/2019Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * неоснователност на касационна жалба * нарушаване на правилата за движение по пътищата * непредпазливо причинена смърт и тежка телесна повреда в транспорта * условно осъждане * лишаване от право на управление на МПС * бягство от местопроизшествие * съпричиняване * гласни доказателства и средства
НКРешение №80/26.08.2019 по дело №312/2019Унищожаване и повреждане * нова присъда във въззивното производство * оправдателна присъда * хулиганство * гласни доказателства и средства * вътрешно убеждение * съществени процесуални нарушения
НКРешение №178/12.11.2019 по дело №701/2019Основни състави на производство, пренасяне , из готвяне, търговия и др. на наркотични вещества * разпознаване * гласни доказателства и средства * липса на малозначителност * неоснователност на касационна жалба * доказателствен анализ * доказателствена основа * нова присъда * нова присъда във въззивното производство
НКРешение №237/21.02.2020 по дело №1001/2019Престъпление по чл. 345а, ал. 1 и 2 НК * изменено решение по наказанието * държане на наркотични вещества с цел разпространение * оценка на доказателства * разпит на свидетел пред съдия * условно осъждане * гласни доказателства и средства * специална цел * превес на смекчаващите вината обстоятелства