Ключови фрази
възобновяване на производството по делото

ГКОпределение №129/14.03.2012 по дело №100/2012прекратяване на производството по делото * Делба * спиране на производството по делото * възобновяване на производството по делото
ГКРешение №124/10.05.2010 по дело №4662/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * спиране на производството по делото * прекратяване на производството по делото * възобновяване на производството по делото * изчисляване на срокове
ГКОпределение №536/18.12.2009 по дело №460/2009спиране на производството по делото * преклузивен срок * възобновяване на производството по делото
ГКРешение №617/28.12.2010 по дело №1059/2009Договор за заем * обезщетение за забава * неизпълнение на договорни отношения * възобновяване на производството по делото * възражение за изтекла давност
ГКРешение №175/11.07.2012 по дело №1855/2010договор за поръчка * връчване на съдебни книжа * висящност на процеса * възобновяване на производството по делото * недопустимост на решение * Отчетна и прехвърлителна сделка
ГКОпределение №548/16.09.2013 по дело №4162/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * правоприемство * възобновяване на производството по делото
ГКОпределение №177/12.10.2018 по дело №1418/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * заличаване на възбрана * публична продан * възобновяване на производството по делото