Ключови фрази
преобразуване

ГКРешение №409/13.11.2012 по дело №1005/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно уволнение * преобразуване * закриване на част от предприятието
ГКРешение №212/23.11.2015 по дело №7257/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №441/21.06.2013 по дело №323/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * правоприемство * юридическо лице с нестопанска цел * преобразуване
ГКРешение №126/15.08.2014 по дело №5207/2013Преобразуване на лично имущество * преобразуване * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * обезщение за отчужден личен имот * лични средства * трансформация
ГКРешение №263/30.09.2014 по дело №649/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * преобразуване * обезщетение за забава * правоприемство
ГКРешение №50/25.03.2013 по дело №316/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * преобразуване * възстановяване на длъжност
ГКРешение №182/01.11.2016 по дело №1488/2015Ревандикационен иск * юридическо лице с нестопанска цел * преобразуване