Ключови фрази
доказателствена сила на нотариален акт

ГКРешение №266/17.12.2014 по дело №6402/2013Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №334/23.01.2012 по дело №87/2010Делба * определяне на квоти * придобивна давност * наследяване * доказателствена сила на нотариален акт * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №108/28.10.2015 по дело №1854/2015Делба * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * давностно владение
ТКРешение №118/06.10.2010 по дело №1053/2009Неоснователно обогатяване * доказателствена сила на нотариален акт * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №306/21.12.2013 по дело №1068/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * присъединяване на владение * придобивна давност * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №731/18.07.2011 по дело №1240/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * замяна * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №209/16.10.2013 по дело №2591/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * доказателствена сила на нотариален акт * официален документ * доказателствена тежест
ГКРешение №126/15.08.2014 по дело №5207/2013Преобразуване на лично имущество * преобразуване * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * обезщение за отчужден личен имот * лични средства * трансформация
ГКРешение №882/02.05.2011 по дело №1250/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * представителна власт * решение на общо събрание на кооперация * доказателствена сила на нотариален акт * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * упълномощаване
ГКРешение №213/26.05.2011 по дело №501/2010Иск за изваждане от жилище в ЖСК * доказателства * разделителен протокол * забрана за придобиване по давност * доклад по делото * доказателствена сила на нотариален акт * ЖСК * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №220/02.10.2015 по дело №2314/2015Неоснователно обогатяване * нищожност на нотариално действие * доказателствена сила на нотариален акт * участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство * разписка
ГКРешение №101/07.03.2012 по дело №70/2011Делба * определяне на квоти * съсобственост * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск * доказателствена сила на нотариален акт * общи части
ГКРешение №153/10.07.2013 по дело №889/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена сила на нотариален акт * оспорване на констативен нотариален акт * доказателствена тежест * придобивна давност
ГКРешение №176/24.10.2013 по дело №550/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №407/16.09.2013 по дело №567/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * идентичност на имоти
ГКРешение №157/19.06.2013 по дело №103/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * оспорване на констативен нотариален акт * доказателствена тежест * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №432/20.04.2012 по дело №228/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * право на ползване * доказателства * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт
ГКРешение №633/25.10.2010 по дело №1369/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност-липса на съгласие * доказателствена сила на нотариален акт * недобросъвестно владение * нищожност на договор за продажба * упълномощаване * представителна власт
ГКРешение №19/25.03.2015 по дело №7783/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * констативен нотариален акт * доказателствена тежест * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №212/10.09.2012 по дело №338/2011доказателствена сила на нотариален акт * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване * доказателствена тежест
ГКРешение №113/31.07.2014 по дело №6740/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест
ГКРешение №31/30.01.2012 по дело №578/2011Делба * определяне на квоти * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * наследяване по закон
ГКРешение №288/13.07.2011 по дело №1055/2010Делба * самостоятелен обект * определяне на квоти * отчуждаване * реална част * общинска собственост * забрана за придобиване по давност * доказателствена сила на нотариален акт * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №236/09.12.2015 по дело №3186/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * инцидентен установителен иск
ГКРешение №324/13.07.2011 по дело №378/2009Установителен иск * установяване право на собственост * оспорване на истинността на документ * доказателствена сила на нотариален акт * вещо лице * доказателства * графологическа експертиза
ГКРешение №225/06.07.2011 по дело №559/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * възстановяване правото на собственост * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт * земеделски земи
ГКРешение №84/11.07.2011 по дело №1767/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * писмени доказателства * оспорване на нотариален акт * доказателствена тежест * замяна
ГКРешение №208/24.09.2013 по дело №1961/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест
ГКРешение №203/26.09.2014 по дело №2173/2014Ревандикационен иск * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №65/25.07.2016 по дело №6267/2015Иск за определяне на граници * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №184/11.10.2016 по дело №1147/2016Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт
ГКРешение №217/12.12.2016 по дело №1756/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * доказателствена сила на нотариален акт * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №45/06.04.2017 по дело №3343/2016Ревандикационен иск * допълване на решение * възражения * саморъчно завещание * тълкуване на едностранна сделка * доказателствена тежест * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №264/25.10.2017 по дело №5307/2016Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * стойност на отнето имущество * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №46/10.05.2018 по дело №2015/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №86/04.07.2018 по дело №2862/2017Преобразуване на лично имущество * трансформация * доказателствена сила на нотариален акт * съпружеска имуществена общност * оспорване на нотариален акт
ГКРешение №109/22.10.2018 по дело №3183/2017Негаторен иск * придаване на части към недвижим имот * обстоятелствена проверка * констативен нотариален акт * съпружеска имуществена общност * регулационен план * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * оспорване автентичността на документ