Ключови фрази
големи размери

НКРешение №79/08.03.2010 по дело №757/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * длъжностно присвояване * големи размери * несъставомерно деяние * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №461/18.10.2010 по дело №415/2010Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай * преквалификация на деяние * приложение на условното осъждане * степен на обществена опасност * квалифициращ признак * големи размери * невъзстановени имуществени вреди от престъпление * граждански иск в наказателното производство * отегчаващи вината обстоятелства
НКРешение №22/05.02.2014 по дело №2302/2013Измама, ако причинената вреда е в големи размери * измама * големи размери
НКРешение №547/26.11.2010 по дело №447/2010Кумулации * съучастническа дейност * предварителен сговор * Измама * големи размери * имотна облага * условно осъждане * реабилитация по право
НКРешение №455/20.11.2012 по дело №1352/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * материална незаконосъобразност * най-благоприятен за дееца наказателен закон * големи размери * акцизни стоки без бандерол * анализ на доказателствена съвкупност * изпълнение на задълженията на въззивната инстанция * справедливост на наказание * преквалификация на деяние по основен състав
НКРешение №169/13.08.2015 по дело №359/2015Длъжностно присвояване в големи размери * неправилна правна квалификация * големи размери
НКРешение №38/22.02.2010 по дело №452/2009Длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо * неистински документ * продължавано престъпление * особено големи размери * прилагане на закон за по-тежко наказуемо престъпление * най-благоприятен за дееца наказателен закон * големи размери * съвкупност от престъпления * преквалификация на деяние
НКРешение №429/28.10.2011 по дело №2009/2011Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * съкратено съдебно следствие при повече подсъдими * принцип на неизменност на съдебния състав * недовършен опит * цели на наказанието * големи размери
НКРешение №42/14.03.2012 по дело №3017/2011Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * самопризнание * съкратено съдебно следствие * задължителни указания на касационната инстанция * приложение на чл. 58а НК * отегчаващи вината обстоятелства * големи размери
НКРешение №555/28.12.2009 по дело №559/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив * обективен и субективен признак на престъпен състав * разпореждане с чужда вещ * крайна необходимост * оправдан стопански риск * съдебно-счетоводна експертиза * големи размери * привилегирован състав на длъжностно присвояване
НКРешение №222/02.12.2016 по дело №914/2016Вещно укривателство * големи размери
НКРешение №14/21.03.2018 по дело №1187/2017Вещно укривателство * големи размери
НКРешение №161/17.12.2019 по дело №483/2019Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * справедливост на наказание * доживотен затвор * доживотен затвор без право на замяна * големи размери * оговор * генерална и индивидуална превенция * индивидуализация на наказание * индивидуална и генерална превенция