Ключови фрази

чартьор
частен диспозитивен документ
частен документ
частен документ с невярно съдържание
частен обвинител
частен съдебен изпълнител
частен тъжител
частичен иск
частична липса или повреда на товар
частична недействителност
частична отмяна на първоинстанционна присъда
частична отмяна на съдебен акт
частична реституция
частична трансформация
частично обезпечение на иск
частично плащане
частна жалба
частна касационна жалба
частна касационна жалба по гл.37 гпк "заповедно производство"
частна касационна жалба по гл.37 гпк "заповедно производство")
частно държавно вземане
черепно-мозъчна травма
читалище
членствено правоотношение
членствено правоотношение в жск
членство в кооперация
чужд официален документ
чужденец с хуманитарен статут
чуждестранно юридическо лице