Ключови фрази
частен обвинител

НКРешение №55/12.03.2012 по дело №3024/2011Неплащане на издръжка * частен обвинител * недопустимо искане за възобновяване * оставяне без разглеждане на искане за възобновяване
НКРешение №269/05.06.2012 по дело №735/2012Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * непредявено разследване * частен обвинител * изменено решение по наказанието
НКРешение №402/03.10.2012 по дело №1237/2012Убийство по непредпазливост * частен обвинител * оправдателна присъда * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата
НКРешение №267/01.10.2012 по дело №742/2012Кражба на вещ, която не е под постоянен надзор * право на защита * частен обвинител * прочитане на свидетелски показания
НКРешение №557/09.01.2012 по дело №2608/2011Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * особено тежък случай * изменение на обвинението * пияно състояние * частен обвинител * индивидуализация на наказание * оспорена правна квалификация
НКРешение №57/05.03.2010 по дело №690/2009Убийство по чл.115 НК * приложение на чл. 55 НК * степен на обществена опасност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * форма на вина * евентуален умисъл * частен обвинител * право на обжалване
НКРешение №388/03.11.2014 по дело №1235/2014Кражба, за извършването на която е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин * частен обвинител * недопустимост на въззивната жалба, подадена от гр. ищец * веществени доказателства
НКРешение №96/09.05.2016 по дело №272/2016Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго * възбуждане на основателен страх * частен обвинител * свидетелски показания
НКРешение №69/30.04.2014 по дело №85/2014Престъпления против реда на управлението * частен обвинител * конституиране на страни * незаконен съдебен състав * правна квалификация на деяние * съотношение на престъпни състави * обективна и субективна съставомерност
НКРешение №94/12.05.2015 по дело №1826/2014Документна измама в особено големи размери * частен обвинител * ненадлежно конституиране на страна
НКРешение №125/30.06.2016 по дело №459/2016Убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана * касационно обжалване * частен обвинител
НКРешение №143/19.07.2016 по дело №443/2016Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * частен обвинител * конституиране на страни * ненадлежно конституиране на страна * съществени процесуални нарушения * недопустима касационна жалба
НКРешение №114/15.08.2016 по дело №347/2016Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи * бързо бягане на пешеходец * неправилно пресичане на пешеходец * частен обвинител
НКРешение №294/10.02.2017 по дело №967/2016Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи * частен обвинител * разпит на малолетен/непълнолетен
НКРешение №213/10.01.2018 по дело №1041/2017Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи * частен обвинител * ненадлежно конституиране на страна
НКРешение №39/01.03.2018 по дело №32/2018Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи * ефективно изтърпяване на наказание лишаване от свобода * случайно деяние * правоприемство * присъждане на разноски * частен обвинител
НКРешение №201/18.02.2019 по дело №434/2018Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * съпричиняване * причинна връзка * приложение на чл. 66 НК * конституиране на пострадал като граждански ищец и частен обвинител * конституиране на страни * съдебни разноски * присъждане на разноски * частен обвинител
НКРешение №23/10.04.2020 по дело №14/2020Лишаване от живот при професионална непредпазливост * явна несправедливост на наказанието * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства * неоснователност на касационна жалба * частен обвинител * лекарска грешка по чл. 123 НК * условно осъждане * лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност