Ключови фрази
частен съдебен изпълнител

ГКРешение №171/11.06.2015 по дело №1360/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно наказание глоба * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители
ГКРешение №419/21.11.2013 по дело №5900/2013Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * дисциплинарно наказание * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно наказание глоба
ГКРешение №352/16.02.2016 по дело №1963/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * дисциплинарна отговорност
ГКРешение №366/2014/12.01.2015 по дело №4597/2014Събиране на такси и разноски по изпълнението * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно наказание глоба * дисциплинарно нарушение
ГКРешение №523/19.07.2012 по дело №1496/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * частен съдебен изпълнител * изпълнително производство * деликтна отговорност
ГКРешение №138/14.04.2011 по дело №1067/2010Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * връчване на съдебни книжа * частен съдебен изпълнител
ГКРешение №378/15.01.2016 по дело №1629/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * въвод във владение * частен съдебен изпълнител * вреди * действия на съдия-изпълнител
ГКРешение №174/22.06.2016 по дело №319/2016Неоснователно обогатяване * указания на ВКС * нередовност на исковата молба * частен съдебен изпълнител * обезщетение за забава * принудително изпълнение
НКРешение №556/19.04.2010 по дело №383/2009Престъпления по служба * длъжностно лице * частен съдебен изпълнител * отмяна на решение * липса на мотиви
ТКОпределение №56/17.01.2013 по дело №834/2012Частна касационна жалба * частен съдебен изпълнител * подсъдност
ГКРешение №220/28.07.2015 по дело №1446/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно наказание глоба * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно наказание
ГКРешение №127/08.06.2015 по дело №582/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно наказание
ГКРешение №32/21.04.2016 по дело №6018/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно наказание * присъединяване на кредитори в изпълнителното производство * публични вземания * частен съдебен изпълнител
ГКРешение №408/22.01.2015 по дело №3355/2014Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно наказание глоба * дисциплинарна отговорност
ГКРешение №284/01.12.2015 по дело №4732/2013Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * дисциплинарно наказание лишаване от правоспособност * давностен срок
ГКРешение №414/05.02.2014 по дело №1292/2013Непозволено увреждане * частен съдебен изпълнител * обезщетение за имуществени вреди * наследяване по закон * конституиране на страни * саморъчно завещание * увреждане * частен документ * правоприемство * завет
ГКРешение №284/04.10.2013 по дело №2958/2013Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно наказание * частен съдебен изпълнител
ГКРешение №196/20.07.2012 по дело №1555/2011Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * обезщетение за имуществени вреди * частен съдебен изпълнител * обжалване на действията на съдебния изпълнител * задатък
ГКРешение №301/09.10.2014 по дело №3481/2014Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно наказание глоба * дисциплинарно наказание
ГКРешение №152/31.05.2016 по дело №1196/2016Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно наказание глоба
ГКРешение №302/27.04.2010 по дело №1402/2009дисциплинарно наказание * частен съдебен изпълнител
ГКРешение №230/15.07.2013 по дело №1855/2013Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно наказание * частен съдебен изпълнител
ГКРешение №372/29.03.2013 по дело №127/2012Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * обезщетение за забава * частен съдебен изпълнител
ГКРешение №305/03.12.2015 по дело №4688/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * дисциплинарно наказание глоба
ГКРешение №636/01.11.2010 по дело №1266/2010Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * изпълнително производство * дисциплинарно наказание
ГКРешение №133/04.05.2016 по дело №1060/2016Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно производство * дисциплинарно наказание глоба * частен съдебен изпълнител
ГКРешение №140/21.04.2016 по дело №852/2016Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно наказание глоба
ГКРешение №421/15.11.2013 по дело №4735/2013Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно наказание лишаване от правоспособност * дисциплинарно наказание * срокове за налагане на дисциплинарни наказания
ГКРешение №287/29.12.2015 по дело №4438/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * давност * дисциплинарно наказание глоба * частен съдебен изпълнител
ГКРешение №168/28.04.2015 по дело №894/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно наказание * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители