Ключови фрази
членствено правоотношение в жск

ГКРешение №83/31.08.2012 по дело №1065/2010Делба * приемство в процеса * членствено правоотношение в ЖСК * ЖСК * право на строеж * надстрояване * развод * договор за покупко-продажба
ГКРешение №74/22.03.2013 по дело №757/2012Ревандикационен иск * Негаторен иск * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * изваждане от жилище * ЖСК * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №573/21.06.2010 по дело №641/2009придобиване преди брака * нередовност на исковата молба * гараж * вноска в ЖСК * Ревандикационен иск * лично имущество * членствено правоотношение в ЖСК
ГКОпределение №154/22.03.2011 по дело №672/2010членствено правоотношение в ЖСК * установяване на членствено правоотношение * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * активна процесуална легитимация * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №216/30.07.2010 по дело №263/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * жилищна нужда * наследяване по закон * наследствено правоприемство * определяне на квоти
ГКРешение №193/06.01.2015 по дело №2647/2014Преобразуване на лично имущество * установяване право на собственост * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * Нищожност на решение на общото събрание за приемане на член в ЖСК * свидетелски показания * съпружеска имуществена общност * трансформация
ГКОпределение №202/16.04.2009 по дело №61/2009членствено правоотношение в ЖСК * наследяване * право на иск * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК
ГКОпределение №238/21.04.2011 по дело №131/2011обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * допустимост на иск * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК * принцип на служебното начало
ГКРешение №213/26.05.2011 по дело №501/2010Иск за изваждане от жилище в ЖСК * доказателства * разделителен протокол * забрана за придобиване по давност * доклад по делото * доказателствена сила на нотариален акт * ЖСК * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №411/22.06.2010 по дело №824/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №298/17.12.2013 по дело №58/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №74/15.04.2011 по дело №897/2010Установителен иск * установяване право на собственост * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * придобивна давност
ГКРешение №207/27.09.2013 по дело №1395/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * членствено правоотношение в ЖСК * наследяване
ГКРешение №8/17.02.2012 по дело №633/2011Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №211/14.12.2016 по дело №1386/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * право на строеж * допустимост на иск * членствено правоотношение в ЖСК * Придобивна давност по ЗК от 1991 г. * Правен интерес при обективно съединяване на искове за собственост