Ключови фрази
спиране на изпълнение в заповедно производство

ТКОпределение №518/14.09.2009 по дело №107/2009спиране на изпълнение в заповедно производство * възражение в заповедно производство
ТКОпределение №415/15.07.2009 по дело №375/2009спиране на изпълнение в заповедно производство * компетентност на съда в заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №874/05.10.2012 по дело №666/2012Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * спиране на изпълнение в заповедно производство * обжалване на разпореждане за спиране на заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №890/07.12.2010 по дело №688/2010Частна жалба * спиране на изпълнение в заповедно производство * родова подсъдност
ТКОпределение №376/24.06.2015 по дело №389/2015Частна касационна жалба * спиране на изпълнение в заповедно производство * преюдициално значение
ГКОпределение №487/30.07.2010 по дело №383/2010заповед за незабавно изпълнение * спиране на изпълнение в заповедно производство
ТКОпределение №72/01.02.2010 по дело №797/2009обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение * спиране на изпълнение в заповедно производство
ГКОпределение №10/13.01.2010 по дело №645/2009заповед за незабавно изпълнение * заповед за изпълнение * възражение в заповедно производство * спиране на изпълнение в заповедно производство * заповедно производство
ТКОпределение №270/30.04.2014 по дело №445/2014Частна касационна жалба * заповедно производство * недопустим съдебен акт * спиране на изпълнение в заповедно производство
ТКОпределение №163/01.03.2010 по дело №504/2009спиране на изпълнение в заповедно производство
ГКОпределение №249/16.05.2012 по дело №94/2012заповед за незабавно изпълнение * възражение в заповедно производство * активна процесуална легитимация * съпружеска имуществена общност * договорна подсъдност * спиране на изпълнение в заповедно производство
ГКОпределение №14/06.01.2011 по дело №685/2010спиране на изпълнение в заповедно производство
ТКОпределение №327/28.05.2009 по дело №334/2009спиране на изпълнение в заповедно производство
ТКОпределение №851/25.11.2010 по дело №606/2010Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * спиране на изпълнение в заповедно производство
ГКОпределение №404/10.08.2010 по дело №256/2010заповед за незабавно изпълнение * възражение в заповедно производство * запис на заповед * спиране на изпълнение в заповедно производство * иск за съществуване на вземането * обратен изпълнителен лист * обезсилване на изпълнителен лист
ГКОпределение №454/29.12.2008 по дело №2260/2008спиране на изпълнение в заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение
ГКОпределение №236/11.05.2010 по дело №238/2010обезсилване на изпълнителен лист * заповед за незабавно изпълнение * спиране на изпълнение в заповедно производство