Ключови фрази
възражение в заповедно производство

ТКОпределение №908/22.12.2011 по дело №846/2011Частна жалба * връчване на съдебни книжа * възстановяване на срокове * възражение в заповедно производство
ТКОпределение №518/14.09.2009 по дело №107/2009спиране на изпълнение в заповедно производство * възражение в заповедно производство
ТКОпределение №642/25.10.2012 по дело №520/2012Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * възражение в заповедно производство
ТКОпределение №324/08.06.2009 по дело №160/2009топлинна енергия * възражение в заповедно производство * иск за съществуване на вземането
ТКОпределение №190/22.03.2012 по дело №82/2012Частна касационна жалба * възстановяване на срокове * връчване на съдебни книжа * заповедно производство * възражение в заповедно производство
ТКОпределение №522/15.10.2009 по дело №541/2009топлинна енергия * възражение в заповедно производство * Иск за установяване на вземането *
ТКОпределение №173/07.02.2011 по дело №934/2010Частна касационна жалба * незабавно изпълнение * възражение в заповедно производство
ТКОпределение №956/22.12.2010 по дело №886/2010Частна касационна жалба * възражение в заповедно производство * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист
ГКОпределение №165/18.03.2010 по дело №150/2010обезсилване на заповед за изпълнение * възражение в заповедно производство * идентичност на имена
ТКОпределение №296/24.04.2013 по дело №736/2012Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * връчване на заповед за незабавно изпълнение * възражение в заповедно производство
ТКОпределение №456/02.07.2013 по дело №2607/2013Частна жалба * заповед за незабавно изпълнение * недопустим съдебен акт * заповедно производство * възражение в заповедно производство
ГКОпределение №10/13.01.2010 по дело №645/2009заповед за незабавно изпълнение * заповед за изпълнение * възражение в заповедно производство * спиране на изпълнение в заповедно производство * заповедно производство
ТКРешение №91/10.09.2012 по дело №365/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск в заповедно производство * възражение в заповедно производство * задължения на въззивния съд * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №396/18.11.2014 по дело №6805/2013Иск за съществуване на вземането * наем * възражение в заповедно производство * наемни правоотношения * консумативни разходи * липса на пасивна легитимация
ТКОпределение №700/19.11.2009 по дело №713/2009възражение в заповедно производство * запис на заповед * обективно съединяване на искове
ТКОпределение №39/19.01.2010 по дело №844/2009възражение в заповедно производство
ГКОпределение №249/16.05.2012 по дело №94/2012заповед за незабавно изпълнение * възражение в заповедно производство * активна процесуална легитимация * съпружеска имуществена общност * договорна подсъдност * спиране на изпълнение в заповедно производство
ТКРешение №190/23.01.2015 по дело №639/2012Иск за съществуване на вземането * недопустимост на иск * недопустим съдебен акт * възражение в заповедно производство
ТКОпределение №619/15.07.2010 по дело №404/2010възстановяване на срокове * възражение в заповедно производство
ГКРешение №342/04.01.2013 по дело №1358/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * възражение в заповедно производство * солидарна отговорност * предварителен договор * съпружеска имуществена общност
ТКРешение №213/22.12.2014 по дело №2700/2013Иск за съществуване на вземането * предмет на делото * доказателствена тежест * заповед за незабавно изпълнение * каузално правоотношение * възражение в заповедно производство * реквизит на запис на заповед
ТКОпределение №356/22.06.2015 по дело №274/2015Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * възражение в заповедно производство * връчване на заповед за изпълнение
ГКОпределение №404/10.08.2010 по дело №256/2010заповед за незабавно изпълнение * възражение в заповедно производство * запис на заповед * спиране на изпълнение в заповедно производство * иск за съществуване на вземането * обратен изпълнителен лист * обезсилване на изпълнителен лист
ТКОпределение №163/04.02.2011 по дело №901/2010Частна касационна жалба * правен интерес * установителен иск в заповедно производство * възражение в заповедно производство
ГКРешение №207/24.07.2012 по дело №914/2011Иск за установяване на вземането * недопустимост на иск * заповед за изпълнение * недопустимост на решение * възражение в заповедно производство * правен интерес
ТКОпределение №227/29.03.2013 по дело №1630/2013Частна касационна жалба * допустимост на иск * установителен иск в заповедно производство * незабавно изпълнение * възражение в заповедно производство * указания на съда-заповедно производство
ТКОпределение №48/18.01.2018 по дело №2872/2017Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * възражение в заповедно производство