Ключови фрази
генерална и индивидуална превенция

НКРешение №401/12.11.2012 по дело №789/2012Убийство по чл.115 НК * опит за убийство * недовършен опит * довършен опит * изменение на обвинението * право на защита * състояние на силно раздразнение * реабилитация по право * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства * генерална и индивидуална превенция
НКРешение №128/10.04.2009 по дело №100/2009Средна телесна повреда * състояние на силно раздразнение * административно наказание по чл. 78а НК * съучастническа дейност * условно осъждане * генерална и индивидуална превенция
НКРешение №333/29.09.2009 по дело №282/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * употреба на сила * съизвършител * генерална и индивидуална превенция * разумен срок на наказателния процес
НКРешение №394/03.04.2012 по дело №2060/2011Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * анализ на доказателствена съвкупност * генерална и индивидуална превенция
НКРешение №480/08.12.2009 по дело №516/2009Квалифицирани състави на документни престъпления * лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност * свидетелство за съдимост * удостоверителен документ * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца * превес на смекчаващите вината обстоятелства * генерална и индивидуална превенция * неверни обстоятелства * бюлетин за съдимост
НКРешение №568/26.11.2010 по дело №617/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * Кумулации * увеличаване на наказание * опасен рецидив * генерална и индивидуална превенция
НКРешение №415/28.09.2010 по дело №375/2010Кражба в големи размери * съкратено съдебно следствие * квалифицирана кражба * диференцирана процедура * генерална и индивидуална превенция
НКРешение №188/19.04.2010 по дело №736/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * условно осъждане * генерална и индивидуална превенция
НКРешение №455/31.10.2012 по дело №1449/2012Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * особена жестокост * механизъм на деяние * самопризнание * генерална и индивидуална превенция
НКРешение №294/03.06.2010 по дело №254/2010нарушение при отказ за условно осъждане * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * генерална и индивидуална превенция
НКРешение №415/01.11.2012 по дело №1330/2012Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * анализ на доказателствена съвкупност * техническа грешка * явна несправедливост на наказанието * приложение на условното осъждане * генерална и индивидуална превенция
НКРешение №452/02.11.2012 по дело №1444/2012Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * определяне на наказание при условията на чл. 58а НК * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * генерална и индивидуална превенция * техническа грешка
НКРешение №504/20.11.2012 по дело №1598/2012Убийство по чл.115 НК * определяне на наказание при съкратено съдебно следствие * генерална и индивидуална превенция
НКРешение №472/19.10.2010 по дело №474/2010Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * реална съвкупност * генерална и индивидуална превенция
НКРешение №571/22.01.2009 по дело №613/2008ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * условно осъждане * причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * генерална и индивидуална превенция
НКРешение №276/05.08.2009 по дело №199/2009Контрабанда * съкратено съдебно следствие * контрабанда на наркотични вещества * генерална и индивидуална превенция
НКРешение №334/10.07.2009 по дело №309/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Телесни повреди * разкриване на обективната истина * механизъм на причиняване на телесна повреда или смърт * длъжностно лице * орган на власт * индивидуална и генерална превенция * генерална и индивидуална превенция * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние
НКРешение №540/22.01.2013 по дело №1997/2012Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * съкратено съдебно следствие * генерална и индивидуална превенция
НКРешение №401/06.11.2012 по дело №1258/2012Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * явна несправедливост на наказанието * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства * генерална и индивидуална превенция * намаляване на наказание * указания на касационната инстанция
НКРешение №433/28.10.2011 по дело №1883/2011Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * случайно деяние * генерална и индивидуална превенция * условно осъждане * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи * продължителност на наказателно производство
НКРешение №453/02.11.2012 по дело №1474/2012Кражба, представляваща опасен рецидив * съкратено съдебно следствие * явна несправедливост на наказанието * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства * генерална и индивидуална превенция * техническа грешка * намаляване на наказание
НКРешение №618/10.12.2010 по дело №661/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * генерална и индивидуална превенция
НКРешение №193/22.04.2010 по дело №114/2010Измама, ако причинената вреда е в големи размери * еднородна реална съвкупност * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца * разумен срок на наказателния процес * генерална и индивидуална превенция * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи * продължителност на наказателно производство
НКРешение №455/30.10.2012 по дело №1366/2012Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * генерална и индивидуална превенция * неприложимост на института на условното осъждане
НКРешение №664/29.12.2010 по дело №686/2010Съставяне на официален документ с невярно съдържание * длъжностно лице * генерална и индивидуална превенция
НКРешение №427/30.09.2010 по дело №395/2010Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * одобряване на споразумение * генерална и индивидуална превенция * оставяне без разглеждане на искане за възобновяване
НКРешение №323/17.07.2009 по дело №323/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * пияно състояние * нарушаване на правилата за движение по пътищата * генерална и индивидуална превенция * ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
НКРешение №381/29.09.2011 по дело №1949/2011генерална и индивидуална превенция * баланс на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства * намаляване на наказание
НКРешение №191/15.04.2009 по дело №160/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * генерална и индивидуална превенция * определяне размер на наказание
НКРешение №150/08.06.2009 по дело №125/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * опасен рецидив * цели на наказанието * генерална и индивидуална превенция