Ключови фрази
групиране на наказания

НКРешение №335/15.08.2012 по дело №953/2012Кумулации * групиране на наказания
НКРешение №302/28.06.2010 по дело №244/2010Кумулации * групиране на наказания * най-благоприятен за дееца наказателен закон
НКРешение №392/14.12.2013 по дело №1326/2013Кумулации * усложнена престъпна дейност * групиране на наказания * основателност на искане за възобновяване
НКРешение №98/17.03.2009 по дело №646/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * групиране на наказания * усложнена форма на множество престъпления
НКРешение №156/31.03.2011 по дело №43/2011групиране на наказания * приложение на чл. 24 НК * индивидуална и генерална превенция
НКРешение №234/20.07.2009 по дело №154/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * групиране на наказания * определяне на общо най-тежко наказание
НКРешение №243/05.06.2009 по дело №230/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * групиране на наказания * съвкупност от престъпления * незаконосъобразно групиране на административно наказание по чл. 78а НК * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт
НКРешение №86/25.02.2009 по дело №52/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * групиране на наказания
НКРешение №57/27.03.2013 по дело №2253/2012Кумулации * групиране на наказания * незаконосъобразно групиране на наказания
НКРешение №103/02.03.2010 по дело №20/2010Кумулации * групиране на наказания
НКРешение №504/21.11.2013 по дело №1671/2013Кумулации * групиране на наказания
НКРешение №233/06.06.2013 по дело №492/2013Кумулации * групиране на наказания
НКРешение №32/03.02.2010 по дело №615/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * групиране на наказания * съвкупност от престъпления * рецидив * усложнена престъпна дейност * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №572/12.12.2011 по дело №2868/2011Кумулации * съвкупност от престъпления * групиране на наказания * зачитане на предварително задържане
НКРешение №278/14.06.2013 по дело №877/2013Кумулации * групиране на наказания
НКРешение №252/25.05.2010 по дело №148/2010групиране на наказания
НКРешение №293/12.06.2009 по дело №279/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * групиране на наказания * най-благоприятно групиране на наказания * усложнена престъпна дейност * съвкупност от престъпления
НКРешение №172/06.04.2011 по дело №1105/2011Образуване и ръководене на организирана престъпна група * групиране на наказания * изтърпяване на отложено наказание * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * затворническо общежитие от закрит тип * първоначален строг режим на изтърпяване на наказание
НКРешение №198/03.07.2012 по дело №545/2012Кумулации * групиране на наказания
НКРешение №524/11.12.2009 по дело №567/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * определяне на общо най-тежко наказание * групиране на наказания
НКРешение №494/04.02.2011 по дело №514/2010Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * определяне на общо най-тежко наказание * групиране на наказания * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * приложение на чл. 24 НК
НКРешение №577/14.02.2013 по дело №1339/2012Кумулации * групиране на наказания * приложение на чл. 24 НК * забрана за влошаване положението на обжалвалия/осъдения
НКОпределение №124/03.10.2014 по дело №1534/2014Касационни частни дела по спорове за подсъдност * групиране на наказания
НКРешение №468/14.11.2011 по дело №2242/2011Кумулации * групиране на наказания * множество престъпления
НКРешение №449/16.11.2009 по дело №482/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * групиране на наказания * във вреда на осъден
НКРешение №263/10.06.2010 по дело №221/2010Кумулации * групиране на наказания
НКРешение №48/04.02.2010 по дело №656/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * групиране на наказания
НКРешение №218/13.05.2011 по дело №1301/2011групиране на наказания * незаконосъобразно групиране на наказания
НКРешение №73/07.04.2011 по дело №705/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * групиране на наказания * най-благоприятно групиране на наказания
НКРешение №196/14.05.2014 по дело №635/2014Кумулации * групиране на наказания