Ключови фрази
грабеж

НКРешение №307/05.07.2010 по дело №242/2010грабеж * право на защита * протокол за разпит на свидетел в досъдебното производство * свидетел очевидец * доказаност на обвинението
НКРешение №578/15.01.2010 по дело №594/2009Грабеж * граждански арест на подсъдим * гласни доказателства и средства * очна ставка * недопустимост на свидетелски показания * разпознаване * липса на доказателствена основа * авторство на деянието * процесуална годност на доказателствен източник
НКРешение №377/15.12.2009 по дело №380/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * съучастническа дейност * множество престъпления * обществена опасност на деец * грабеж
НКРешение №612/07.01.2014 по дело №1958/2013Грабеж * грабеж на мобилен телефон * неоснователност на касационна жалба
НКРешение №573/09.12.2010 по дело №569/2010Грабеж * индивидуализация на наказание * обществена опасност на деяние * наказание над законовия минимум
НКРешение №544/09.12.2011 по дело №2512/2011грабеж * обвинение, доказано по несъмнен начин
НКРешение №373/09.12.2011 по дело №2049/2011Грабеж * задължително явяване на задочно осъден в производство по възобновяване * условно осъждане * реабилитация по право * указ за помилване * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №262/11.07.2011 по дело №1259/2011Грабеж * индивидуализация на наказание * задочно производство * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * определяне на наказание при условията на чл. 54 НК * отегчаващи вината обстоятелства
НКРешение №12/14.02.2012 по дело №2966/2011Грабеж * анализ на доказателствена съвкупност
НКРешение №151/07.04.2011 по дело №53/2011грабеж * протокол за разпознаване * съучастническа дейност * отмяна на присъда
НКРешение №333/25.06.2012 по дело №858/2012Грабеж * анализ на доказателствена съвкупност * достоверност на свидетелски показания * общност на умисъла * предварителен сговор * индивидуализация на наказание
НКРешение №121/26.03.2014 по дело №329/2014Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * грабеж * неоснователност на касационна жалба
НКРешение №499/18.01.2010 по дело №517/2009Грабеж * анализ на доказателствена съвкупност * липса на предпоставки за определяне минимален размер на наказание * процесуални правила при доказването
НКРешение №299/25.07.2013 по дело №1041/2013Грабеж * неоснователност на касационен протест * изпълнение на задълженията на въззивната инстанция
НКРешение №1/11.06.2013 по дело №2124/2012Убийство на съдия, прокурор,следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител * квалифицирана кражба * грабеж * най-благоприятен за дееца наказателен закон * съкратено съдебно следствие * самопризнание * определяне на наказание в размер на минимума
НКРешение №285/03.06.2014 по дело №875/2014Грабеж * първоначален общ режим на изтърпяване на наказание
НКРешение №185/20.07.2010 по дело №108/2010Грабеж * съизвършител * условно осъждане * приложение на чл. 78а НК
НКРешение №100/24.02.2011 по дело №2/2011Грабеж * налагане на пробационна мярка на непълнолетен * споразумение
НКРешение №357/01.10.2012 по дело №1238/2012Грабеж * задочно производство * укриване на обвиняем * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
НКРешение №146/06.04.2015 по дело №248/2015Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * довършен опит * Грабеж
НКРешение №227/28.05.2014 по дело №737/2014Грабеж * споразумение
НКРешение №421/24.10.2011 по дело №1994/2011Грабеж * оценка на доказателствена съвкупност
НКРешение №62/24.03.2016 по дело №103/2016Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * Грабеж
НКРешение №559/07.01.2014 по дело №1685/2013Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * справедливост на наказание * грабеж
НКРешение №587/18.12.2012 по дело №1747/2012Грабеж * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №620/13.03.2012 по дело №2754/2011Грабеж * справедливост на наказание * обективно, всестранно и пълно изследване на обстоятелствата, относими към авторството на деянието
НКРешение №220/27.05.2011 по дело №68/2011грабеж * разпит пред съдия * порок във вътрешното убеждение на съда * отмяна на решение
НКРешение №305/01.10.2014 по дело №964/2014Грабеж * Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * съществени процесуални нарушения * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт * неправилно приложение на материалния закон
НКРешение №82/16.03.2015 по дело №73/2015Грабеж * процесуални нарушения
НКРешение №547/20.03.2014 по дело №1946/2013Грабеж * редовно призоваване във въззивното производство * редовно призоваване на подсъдимия * изпълнена процедура по призоваване на подсъдимия * оценка на доказателства * свидетелски показания