Ключови фрази
запор върху вещи

ГКОпределение №593/21.07.2014 по дело №3042/2014Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * запор върху вещи
ГКРешение №44/03.02.2010 по дело №2928/2008запор върху вещи * доказателствена тежест * защита на трето лице срещу изпълнението * Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение
ГКОпределение №529/07.11.2013 по дело №6592/2013освобождаване от такси и разноски * държавна такса * възбрана * запор върху вещи
ГКОпределение №856/18.11.2014 по дело №6531/2014Частна касационна жалба * съпружеска имуществена общност * съсобственост * отнемане в полза на държавата * възбрана * запор върху вещи * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №23/14.01.2016 по дело №4069/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * обезпечение на бъдещ иск * запор върху вещи * възбрана
ГКОпределение №23/14.01.2016 по дело №57/2016Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * запор върху вещи * възбрана
ГКРешение №119/11.03.2010 по дело №3204/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * забава * покана * запор върху вещи
ГКОпределение №491/12.11.2012 по дело №386/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * запор върху вещи
ГКОпределение №375/20.07.2017 по дело №2322/2017Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * запор върху вещи * възбрана * Отмяна на обезпечение * обезсилване на обезпечителна заповед * отнемане в полза на държавата