Ключови фрази
покана

ГКРешение №99/13.05.2016 по дело №83/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * пропуснати ползи * Делба * покана
ГКРешение №741/30.12.2009 по дело №3186/2008обезщетение за ползване * договор за наем * съпружеска имуществена общност * наследяване * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * покана
ГКРешение №208/28.12.2015 по дело №6566/2014Иск за обезщетение за извънреден труд * забава * изискуемост на вземането * покана * Иск за обезщетение при неизползван годишен отпуск
ГКРешение №369/11.10.2012 по дело №411/2012Делба * съсобственост * обезщетение за ползване * право на ползване * покана * пропуснати ползи
ГКРешение №294/13.07.2010 по дело №2654/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * съсобственост * обезщетение за ползване * покана
ГКРешение №808/14.01.2011 по дело №1185/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * свидетелски показания * форма за валидност * допустимост на иск * покана
ГКРешение №311/20.01.2014 по дело №507/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за забава * покана
ГКРешение №155/2014/15.01.2015 по дело №3518/2014Иск за лихва * лихва * забава * съсобственост * покана
ГКРешение №218/29.12.2015 по дело №7310/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * покана * обезщетение за ползване на чужд имот * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №94/18.04.2012 по дело №1562/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * съсобственост * доказателствена тежест * обезщетение за пропуснати ползи * покана
ГКРешение №130/15.07.2013 по дело №24/2012Делба * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * покана * прехвърляне на част от делбения имот * договор за цесия
ГКРешение №293/14.07.2011 по дело №1302/2010Отмяна на дарението * издръжка на дарител * покана * доказателства
ГКРешение №112/02.07.2013 по дело №1011/2013Делба * претенции по сметки * обезщетение за ползване * пропуснати ползи * упълномощаване * покана
ГКРешение №14/07.03.2014 по дело №3783/2013Иск за лихва * покана * обезщетение за забава * отчуждаване
ГКРешение №40/10.02.2014 по дело №4973/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * съществуване на трудово правоотношение * трудов договор със срок за изпитване * покана * злоупотреба с права * допълнително споразумение
ГКРешение №51/27.04.2015 по дело №4829/2014Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * съсобственост * обезщетение за ползване * покана
ГКРешение №209/19.07.2011 по дело №750/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * земеделски земи * начало на давностен срок * упълномощаване * покана * предложение за изкупуване
ГКРешение №181/17.04.2012 по дело №1315/2011Неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * съсобственост * покана * договор за аренда
ГКРешение №466/21.05.2010 по дело №4249/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * покана
ГКРешение №119/11.03.2010 по дело №3204/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * забава * покана * запор върху вещи
ГКРешение №411/28.12.2012 по дело №1143/2011право на ползване * пропуснати ползи * съсобственост * договор за наем * обезщетение за ползване * покана
ГКРешение №81/26.05.2017 по дело №3818/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * покана * представителство * съсобственост
ГКРешение №83/31.07.2017 по дело №3896/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * покана * форма за валидност * етажна собственост
ГКРешение №186/25.10.2017 по дело №5147/2016Отмяна на дарението * недопустимост на иск * преклузивен срок * начало на срок * покана
ГКРешение №3/10.04.2018 по дело №4681/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * правомощия на въззивната инстанция * право на ползване * покана * писмени доказателства * съсобственост * приложим закон
ГКРешение №26/08.05.2018 по дело №1411/2017Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * покана
ГКРешение №65/30.05.2018 по дело №1498/2017Отмяна на дарението * дарение * издръжка на дарител * покана
ГКРешение №71/29.06.2018 по дело №2750/2017Делба * съпружеска имуществена общност * обезщетение за ползване * покана * семейно жилище