Ключови фрази
Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност

ГКРешение №287/10.09.2012 по дело №1782/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * свидетелски показания * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №492/14.10.2010 по дело №437/2010държавна такса * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКРешение №364/2014/04.03.2015 по дело №590/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №187/26.07.2011 по дело №1557/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №328/2011/29.03.2013 по дело №271/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество
ГКОпределение №237/26.03.2014 по дело №1684/2014Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * адекватност на обезпечителна мярка
ГКРешение №530/03.04.2012 по дело №1723/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * свидетелски показания * стойност на отнето имущество
ГКОпределение №372/13.06.2013 по дело №3334/2013иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * обезпечителна нужда
ГКОпределение №494/04.07.2012 по дело №393/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск
ГКРешение №162/02.06.2015 по дело №6592/2014Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * договор за заем * стойност на отнето имущество
ГКОпределение №578/31.10.2011 по дело №423/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * преклузивен срок
ГКОпределение №323/25.05.2010 по дело №252/2010обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * несеквестируемост
ГКОпределение №591/18.10.2010 по дело №541/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * предпоставки за допускане на обезпечение * несеквестируемост * цена на иска
ГКОпределение №447/21.09.2012 по дело №463/2012обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * несеквестируемост * обезпечителни мерки
ГКОпределение №443/19.12.2013 по дело №7643/2013Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * приложим закон
ГКРешение №226/29.06.2012 по дело №1445/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №481/23.04.2013 по дело №99/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №130/29.05.2013 по дело №603/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №258/12.11.2014 по дело №3104/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №56/28.05.2012 по дело №1601/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №607/29.10.2010 по дело №1116/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №14/19.01.2009 по дело №2155/2008предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №147/04.03.2013 по дело №1559/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки
ГКРешение №263/12.11.2014 по дело №1483/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №593/21.07.2014 по дело №3042/2014Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * запор върху вещи
ГКОпределение №363/01.07.2009 по дело №199/2009обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКРешение №352/15.01.2015 по дело №1280/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * причинно-следствена връзка
ГКРешение №131/04.05.2012 по дело №755/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * доказателства * нови факти и доказателства * писмени доказателства * свидетелски показания * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №248/16.04.2010 по дело №10/2010обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение * свързани лица
ГКРешение №129/08.06.2015 по дело №5562/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКОпределение №81/04.02.2010 по дело №37/2010Отмяна на обезпечение * обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №109/28.02.2011 по дело №13/2011трето лице-помагач * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * конституиране на страни
ГКОпределение №303/16.06.2010 по дело №327/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №343/07.07.2010 по дело №333/2010обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №621/07.12.2010 по дело №445/2010иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №6/10.02.2015 по дело №5724/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКОпределение №327/11.05.2012 по дело №126/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * Отмяна на обезпечение * срок за предявяване на бъдещ иск
ГКРешение №1/21.03.2011 по дело №697/2010иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №270/11.09.2012 по дело №797/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * стойност на отнето имущество * съпружеска имуществена общност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №289/19.12.2014 по дело №612/2014Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №125/16.06.2015 по дело №1397/2014Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * причинно-следствена връзка
ГКОпределение №388/28.05.2012 по дело №290/2012обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * несеквестируемост * възбрана
ГКРешение №388/22.02.2012 по дело №248/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №237/13.11.2015 по дело №1822/2015Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №750/13.12.2010 по дело №952/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №163/04.03.2014 по дело №1181/2014Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение * трето лице * адекватност на обезпечителна мярка
ГКОпределение №28/21.01.2014 по дело №40/2014Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки
ГКРешение №276/20.11.2012 по дело №1393/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №409/26.01.2016 по дело №988/2015Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * основателност на иск
ГКРешение №365/14/30.03.2015 по дело №983/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество * трансформация
ГКРешение №316/26.02.2015 по дело №1109/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №634/03.11.2011 по дело №578/2011спиране на производството по делото * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * преюдициално значение * задължителна сила на присъда /споразумение/
ГКРешение №552/13.01.2012 по дело №1780/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * доказателства * принос * пълна трансформация * съпружеска имуществена общност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №89/14.08.2012 по дело №317/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №231/11.07.2012 по дело №848/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * съсобственост * доказателства * съпружеска имуществена общност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №583/18.09.2015 по дело №4547/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * възбрана
ГКРешение №225/11.08.2014 по дело №6779/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №160/04.04.2013 по дело №2280/2013обезщетение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКРешение №106/14.05.2013 по дело №1074/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №59/09.02.2010 по дело №721/2009обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКРешение №41/30.07.2013 по дело №312/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * свидетелски показания * договор за замяна * трудово правоотношение
ГКОпределение №748/30.12.2009 по дело №691/2009обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * писмени доказателства
ГКОпределение №249/16.04.2010 по дело №234/2010предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №305/29.04.2014 по дело №2099/2014Частна касационна жалба * деликтна отговорност * иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * пасивна процесуална легитимация * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №228/22.03.2012 по дело №81/2012обезпечителни мерки * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * предпоставки за допускане на обезпечение * симулация
ГКРешение №381/06.01.2015 по дело №5379/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество
ГКОпределение №324/03.05.2012 по дело №105/2012обезпечение на предявен иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение * договор за покупко-продажба * форма за валидност * общинска собственост
ГКРешение №806/2010/10.02.2011 по дело №1335/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №426/07.07.2011 по дело №329/2011обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКРешение №283/16.07.2012 по дело №1105/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №537/11.07.2014 по дело №3717/2014Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * връчване на съдебни книжа * Отмяна на обезпечение
ГКРешение №53/19.02.2013 по дело №1324/2012 * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №21/22.01.2009 по дело №1/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №278/28.05.2009 по дело №296/2009предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №541/26.09.2011 по дело №497/2011обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №834/23.12.2010 по дело №1417/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №209/26.07.2011 по дело №1462/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №124/04.05.2016 по дело №4929/2015Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * указания на съда * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото
ГКОпределение №380/23.06.2010 по дело №371/2010обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * контролиране на юридическо лице * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКРешение №251/11.12.2014 по дело №1775/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №425/2014/25.06.2015 по дело №5331/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №97/09.07.2015 по дело №5127/2014Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №89/11.05.2016 по дело №4506/2015Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКОпределение №429/22.07.2009 по дело №103/2009обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки
ГКОпределение №287/09.04.2012 по дело №205/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №632/12.09.2012 по дело №485/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №460/18.12.2008 по дело №2200/2008предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКРешение №70/04.07.2012 по дело №704/2011 * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №349/07.06.2010 по дело №335/2010обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * контролиране на юридическо лице * преклузивен срок
ГКОпределение №140/17.02.2012 по дело №625/2011поправка на очевидна фактическа грешка * обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКРешение №257/13.11.2014 по дело №2616/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №358/11/14.08.2012 по дело №1022/2010иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №513/22.10.2010 по дело №504/2010обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №484/29.07.2011 по дело №306/2011обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №361/07.06.2013 по дело №2310/2013иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКРешение №399/03.01.2012 по дело №142/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №290/10.04.2012 по дело №218/2012обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №707/18.10.2012 по дело №634/2012обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №670/19.10.2015 по дело №3982/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * изменение на решението в частта относно разноските * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №425/10.08.2011 по дело №302/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * установяване право на собственост * разделяне на искове
ГКОпределение №298/24.04.2012 по дело №221/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * писмени доказателства * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКРешение №255/02.11.2012 по дело №1268/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №448/26.02.2016 по дело №3232/2015Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №160/01.06.2012 по дело №787/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №489/09.11.2012 по дело №362/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск
ГКРешение №671/09.11.2010 по дело №875/2010отнемане в полза на държавата * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност *
ГКОпределение №194/08.05.2013 по дело №412/2012вписване на възбрана * отказ на съдия по вписванията * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №609/12.11.2009 по дело №496/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда
ГКРешение №212/23.07.2013 по дело №775/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * свидетелски показания * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКОпределение №314/03.10.2013 по дело №5871/2013Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителна нужда * изпълнително производство * договорна ипотека * иск за установяване на привидност
ГКОпределение №170/29.02.2012 по дело №69/2012обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКРешение №156/29.05.2013 по дело №890/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №20/10.03.2015 по дело №2020/2014Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * вреди от престъпление
ГКОпределение №215/21.04.2010 по дело №165/2010обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки
ГКРешение №506/2011/25.07.2012 по дело №1792/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №491/12.11.2012 по дело №386/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * запор върху вещи
ГКРешение №233/17.12.2014 по дело №2799/2014Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №424/08.07.2010 по дело №363/2010иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКРешение №297/06.11.2012 по дело №176/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №399/21.06.2013 по дело №3469/2013иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки
ГКОпределение №152/25.03.2013 по дело №2038/2013съдебни разноски * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №335/06.07.2016 по дело №2462/2016Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * прекратяване на наказателно производство поради липса на осъществен състав на престъпление срещу проверяваното лице * основание за прекратяване на съдебното производство по ЗОПДНПИ
ГКРешение №38/27.07.2016 по дело №4353/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №276/18.01.2017 по дело №2138/2016Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * признаване на чуждестранно съдебно решение
ГКРешение №213/06.02.2017 по дело №1611/2016Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * дарение
ГКРешение №237/22.02.2017 по дело №5459/2015Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №259/28.03.2017 по дело №230/2016Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №294/05.04.2017 по дело №918/2016Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * списък на разноските * разноски * юрисконсултско възнаграждение
ГКРешение №264/25.10.2017 по дело №5307/2016Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * стойност на отнето имущество * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №257/19.12.2017 по дело №4902/2016Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * Произход на средства * придобито имущество от престъпна дейност * организирана престъпна група * квалифицирана кражба
ГКРешение №168/21.12.2017 по дело №5172/2016Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * връзка на обусловеност
ГКРешение №78/30.05.2018 по дело №3910/2017Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * преклузивен срок * отнемане в полза на държавата * указания на ВКС
ГКРешение №71/25.06.2018 по дело №2636/2017Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * причинно-следствена връзка
ГКРешение №100/16.07.2018 по дело №4162/2017Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №137/02.11.2018 по дело №2507/2017Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки
ГКРешение №230/21.01.2019 по дело №4371/2017Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата