Ключови фрази
освобождаване от внасяне на държавна такса

ТКОпределение №290/13.06.2016 по дело №66/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №270/14.06.2016 по дело №1572/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * указания на съда * доказателства
ГКОпределение №686/12.12.2014 по дело №7091/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №620/13.08.2014 по дело №4018/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * редовност на исковата молба * доказателства
ГКОпределение №275/16.10.2015 по дело №4728/2015Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * унищожаване на договор при явно неизгодни условия * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба
ГКОпределение №611/31.10.2014 по дело №5837/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №736/16.11.2015 по дело №4083/2015Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №811/04.11.2014 по дело №5721/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * освобождаване от внасяне на държавна такса * непозволено увреждане * вреди
ГКОпределение №811/12.11.2014 по дело №6447/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №603/25.09.2014 по дело №2139/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №577/15.09.2014 по дело №176/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №91/12.02.2016 по дело №2229/2015освобождаване от внасяне на държавна такса * публични вземания
ГКОпределение №436/22.06.2015 по дело №2878/2015Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * освобождаване от такси и разноски * правна помощ
ГКОпределение №66/12.02.2016 по дело №136/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №369/17.05.2013 по дело №2110/2013Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №601/25.07.2014 по дело №4477/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №161/17.02.2014 по дело №392/2014Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №94/07.03.2016 по дело №6244/2015Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №35/21.01.2013 по дело №942/2012Частна касационна жалба * служебно начало * връщане на въззивна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №34/22.01.2014 по дело №7739/2013Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * продължаване на срок * служебно начало
ГКОпределение №128/19.02.2015 по дело №725/2015Частна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * обективно съединяване на искове * възстановяване на запазена част
ТКОпределение №775/13.11.2013 по дело №2232/2013Частна касационна жалба * внасяне на държавна такса * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №173/16.04.2015 по дело №866/2015Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * охранително производство
ГКОпределение №856/18.11.2014 по дело №6531/2014Частна касационна жалба * съпружеска имуществена общност * съсобственост * отнемане в полза на държавата * възбрана * запор върху вещи * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №534/04.07.2014 по дело №3461/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * служебно начало * доказателства
ТКОпределение №171/13.04.2016 по дело №208/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №274/12.05.2015 по дело №1842/2015Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * прекратяване на производството по делото
ТКОпределение №347/25.06.2015 по дело №1479/2015Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * Дружествен дял
ТКОпределение №496/10.07.2013 по дело №2492/2013Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №607/10.12.2013 по дело №6826/2013Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * доказателства
ГКОпределение №442/19.12.2013 по дело №7440/2013Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * доказателства
ТКОпределение №80/12.02.2015 по дело №2469/2014Частна касационна жалба * държавна такса * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №268/11.04.2013 по дело №1479/2013Частна касационна жалба * отказ от иск * освобождаване от внасяне на държавна такса * разноски при прекратяване на делото
ТКОпределение №304/14.07.2016 по дело №1400/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №338/21.07.2016 по дело №846/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №435/19.10.2016 по дело №1918/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * указания на съда
ТКОпределение №8/06.01.2017 по дело №1957/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №44/18.01.2017 по дело №4453/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * предпоставки * държавна такса
ТКОпределение №92/16.02.2017 по дело №2413/2016Частна касационна жалба * невнасяне на държавна такса * попълване масата на несъстоятелността * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №109/28.02.2017 по дело №383/2017Частна касационна жалба * приложим закон * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №139/15.03.2017 по дело №168/2017Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * несъстоятелност * отменителен /Павлов/ иск
ТКОпределение №194/30.03.2017 по дело №223/2017Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №189/19.04.2017 по дело №37/2017Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * освобождаване от такси и разноски
ГКОпределение №87/19.05.2017 по дело №1704/2017Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №261/31.05.2017 по дело №757/2017Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * неимуществени вреди от престъпление
ТКОпределение №310/22.06.2017 по дело №952/2017Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №393/27.07.2017 по дело №1191/2017Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * връчване на съдебни книжа * указания на съда
ТКОпределение №618/27.10.2017 по дело №2086/2017Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №618/07.12.2017 по дело №2958/2017Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * попълване масата на несъстоятелността
ТКОпределение №803/22.12.2017 по дело №2993/2017Частна касационна жалба * Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №117/13.03.2018 по дело №424/2018Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №363/26.06.2018 по дело №296/2018Частна касационна жалба * държавна такса * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №326/16.07.2018 по дело №1064/2018Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №342/10.08.2018 по дело №1790/2018Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * освобождаване от такси и разноски
ГКОпределение №414/15.11.2018 по дело №4010/2018Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * деликтна отговорност * обезщетение за вреди
ГКОпределение №399/06.11.2018 по дело №3281/2018Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №238/20.05.2019 по дело №250/2019Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * доказателства за наличие на достатъчно имущество
ТКОпределение №575/18.09.2019 по дело №1758/2019Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №674/12.11.2019 по дело №2520/2019Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №480/12.11.2019 по дело №3663/2019Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №508/27.11.2019 по дело №1838/2019Частна касационна жалба * попълване масата на несъстоятелността * освобождаване от внасяне на държавна такса * иск за нищожност
ТКОпределение №552/17.12.2019 по дело №1851/2019Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №109/27.02.2020 по дело №283/2020Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса