Ключови фрази
отнемане в полза на държавата

ГКРешение №364/2014/04.03.2015 по дело №590/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №187/26.07.2011 по дело №1557/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №15/27.02.2013 по дело №736/2010отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * давностен срок
ГКРешение №328/2011/29.03.2013 по дело №271/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество
НКРешение №542/11.02.2014 по дело №1936/2013високорисково наркотично вещество * изпитателен срок * отнемане в полза на държавата * авторство на деянието * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата * Квалифицирани състави на производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества
ГКРешение №297/08.11.2011 по дело №1792/2010Установителен иск * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
НКРешение №289/02.07.2012 по дело №928/2012НЧД по чл.243 НПК * отнемане в полза на държавата
НКРешение №146/15.05.2013 по дело №200/2013лихва * отнемане в полза на държавата * съкратено съдебно следствие
ГКОпределение №22/14.01.2016 по дело №29/2016Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * отнемане в полза на държавата * срок за предявяване на бъдещ иск * изтичане на срок
ГКРешение №348/26.10.2011 по дело №473/2010договор за покупко-продажба * отнемане в полза на държавата *
ГКРешение №226/29.06.2012 по дело №1445/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №481/23.04.2013 по дело №99/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
НКРешение №414/12.10.2010 по дело №378/2010Престъпления против паричната и кредитна система * недеклариране на валута * кредитиране на свидетелски показания * митническо нарушение * отнемане в полза на държавата * индивидуализация на наказание
ГКРешение №130/29.05.2013 по дело №603/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №56/28.05.2012 по дело №1601/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №607/29.10.2010 по дело №1116/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №732/02.03.2011 по дело №339/2010отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
НКРешение №279/11.07.2012 по дело №773/2012Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК * отнемане в полза на държавата * предели на производство по възобновяване
ГКРешение №352/15.01.2015 по дело №1280/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * причинно-следствена връзка
ГКРешение №131/04.05.2012 по дело №755/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * доказателства * нови факти и доказателства * писмени доказателства * свидетелски показания * придобито имущество от престъпна дейност
НКРешение №103/27.02.2014 по дело №183/2014Привилегирован състав на кражба * отнемане в полза на държавата * кражба
ГКРешение №759/2010/28.07.2011 по дело №463/2010режим на съпружеска имуществена общност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
НКРешение №582/07.01.2011 по дело №605/2010Вещно укривателство * отнемане в полза на държавата * археологически обект/паметник на културата
ГКРешение №6/10.02.2015 по дело №5724/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №1/21.03.2011 по дело №697/2010иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №289/19.12.2014 по дело №612/2014Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №125/16.06.2015 по дело №1397/2014Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * причинно-следствена връзка
ГКРешение №87/29.01.2010 по дело №369/2009отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №89/29.01.2010 по дело №717/2009отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №388/22.02.2012 по дело №248/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №237/13.11.2015 по дело №1822/2015Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №750/13.12.2010 по дело №952/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №276/20.11.2012 по дело №1393/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №365/14/30.03.2015 по дело №983/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество * трансформация
ГКРешение №316/26.02.2015 по дело №1109/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
НКРешение №187/10.05.2010 по дело №113/2010Вещно укривателство * Извършване на археологически разкопки и отчуждаване на културни ценности * отнемане в полза на държавата * археологически обект/паметник на културата * деклариране на археологически обект/паметник на културата * режим за придобиване и държане на предмет - археологически обект/паметник на културата
НКРешение №578/10.01.2011 по дело №552/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * предварителен сговор * разпознаване * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №552/13.01.2012 по дело №1780/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * доказателства * принос * пълна трансформация * съпружеска имуществена общност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №89/14.08.2012 по дело №317/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №231/11.07.2012 по дело №848/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * съсобственост * доказателства * съпружеска имуществена общност * придобито имущество от престъпна дейност
НКРешение №225/09.05.2012 по дело №628/2012Кражба на вещ, която не е под постоянен надзор * отнемане в полза на държавата * отнемане на МПС като средство на престъплението * отвод * порок при формиране на вътрешното убеждение на съда * приложение на чл. 53 НК
ГКРешение №225/11.08.2014 по дело №6779/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
НКРешение №288/22.07.2013 по дело №212/2013Нарушения на валутния режим * отнемане в полза на държавата
НКРешение №268/16.07.2009 по дело №260/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * отнемане в полза на държавата * недеклариране на валута
НКРешение №96/02.03.2011 по дело №38/2011Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * анализ на доказателствена съвкупност * особено голямо количество * стойност на наркотично вещество * разпространение на наркотични вещества * смекчаващи вината обстоятелства * здравословно състояние на подсъдим/осъден * отнемане в полза на държавата
ГКОпределение №408/20.09.2013 по дело №3941/2013Частна касационна жалба * изпълнителен лист * конститутивен иск * осъдителен иск * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №106/14.05.2013 по дело №1074/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №778/28.10.2014 по дело №5570/2014Частна касационна жалба * отнемане в полза на държавата * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки
ГКРешение №381/06.01.2015 по дело №5379/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество
НКРешение №67/13.03.2009 по дело №772/2008Контрабанда * Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки * Митническа конвенция относно международен превоз на стоки под покритието на карнети ТИР * превозно средство * преносно средство * отнемане в полза на държавата
НКРешение №81/10.04.2009 по дело №18/2009Вещно укривателство * умисъл * преквалификация на деяние * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №296/13.02.2015 по дело №7288/2013Обективна отговорност за вреди от вещи * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * отнемане в полза на държавата
НКРешение №319/29.10.2014 по дело №894/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * неправилно приложение на материалния закон * приложение на чл. 53 НК * отнемане в полза на държавата
НКРешение №349/09.07.2013 по дело №1172/2013Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №806/2010/10.02.2011 по дело №1335/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №283/16.07.2012 по дело №1105/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №112/30.04.2015 по дело №1916/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * отнемане в полза на държавата
НКРешение №277/21.07.2010 по дело №171/2010недеклариране на валута * отнемане в полза на държавата * неправилно приложение на материалния закон
ГКРешение №471/06.07.2010 по дело №641/2009отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
НКРешение №45/27.01.2010 по дело №672/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ * Подкупи * измама * кредитиране на свидетелски показания * отнемане в полза на държавата * специални разузнавателни средства * ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ * ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НКРешение №113/02.04.2009 по дело №96/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * отнемане в полза на държавата * Незаконно преминаване и превеждане през граница
НКРешение №256/13.07.2015 по дело №688/2015Kвалифицирани състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * отнемане в полза на държавата
НКРешение №59/21.03.2011 по дело №645/2010Престъпления в отделни стопански отрасли - * незаконна сеч * отнемане в полза на държавата * съставомерност на деяние * продължавано престъпление * стойност на предмета на престъплението
ГКРешение №834/23.12.2010 по дело №1417/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №323/20.10.2011 по дело №1135/2010отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
НКРешение №155/16.03.2011 по дело №8/2011Престъпления против паричната и кредитна система * режим на внос и износ на валутни ценности * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №209/26.07.2011 по дело №1462/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №251/11.12.2014 по дело №1775/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №368/21.11.2011 по дело №1129/2010отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №425/2014/25.06.2015 по дело №5331/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №97/09.07.2015 по дело №5127/2014Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №89/11.05.2016 по дело №4506/2015Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
НКРешение №496/01.12.2010 по дело №471/2010Контрабанда * режим за внос и износ на благородни метали * предмет на престъпление * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * граници на Европейския съюз * справедливост на наказание * отнемане в полза на държавата * режим на внос и износ на валутни ценности
НКРешение №3/21.05.2013 по дело №2247/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * отнемане в полза на държавата * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №48/08.02.2011 по дело №673/2010Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * държане на наркотични вещества * отнемане в полза на държавата * съкратено съдебно следствие
ГКРешение №358/11/14.08.2012 по дело №1022/2010иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност
НКРешение №3/15.02.2012 по дело №2986/2011Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * отнемане в полза на държавата * споразумение
НКРешение №540/04.01.2010 по дело №635/2009Контрабанда * съкратено съдебно следствие * отнемане в полза на държавата * настъпване на законодателна промяна
ГКРешение №399/03.01.2012 по дело №142/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №856/18.11.2014 по дело №6531/2014Частна касационна жалба * съпружеска имуществена общност * съсобственост * отнемане в полза на държавата * възбрана * запор върху вещи * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКРешение №255/02.11.2012 по дело №1268/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
НКРешение №352/06.11.2012 по дело №1009/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * немаловажен случай * съкратено съдебно следствие * маловажен случай * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №160/01.06.2012 по дело №787/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №66/26.07.2011 по дело №863/2010отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност *
ГКРешение №671/09.11.2010 по дело №875/2010отнемане в полза на държавата * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност *
ГКРешение №212/23.07.2013 по дело №775/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * свидетелски показания * забрана за посочване на нови факти и доказателства
НКРешение №508/26.11.2012 по дело №1798/2012НЧД по чл.243 НПК * отнемане в полза на държавата * митнически контрол и надзор
ГКРешение №156/29.05.2013 по дело №890/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №17/26.04.2011 по дело №462/2010отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №20/10.03.2015 по дело №2020/2014Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * вреди от престъпление
ГКРешение №506/2011/25.07.2012 по дело №1792/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №233/17.12.2014 по дело №2799/2014Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
НКРешение №342/06.07.2012 по дело №1005/2012Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучвания * противоречие на експертни заключения * културна ценност * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №20/14.08.2012 по дело №988/2010отнемане в полза на държавата * доказателства * нетрудови доходи * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №297/06.11.2012 по дело №176/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №38/27.07.2016 по дело №4353/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКОпределение №268/03.10.2016 по дело №3947/2016Частна касационна жалба * отнемане в полза на държавата * прекратяване на наказателно производство * процесуални предпоставки
ГКОпределение №2/05.01.2017 по дело №5112/2016Частна касационна жалба * вписване на възбрана * вписване на искова молба * отнемане в полза на държавата * предварителен договор * конкуренция на права
ГКОпределение №35/06.02.2017 по дело №5278/2016Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * правен интерес * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №237/22.02.2017 по дело №5459/2015Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №259/28.03.2017 по дело №230/2016Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
НКРешение №120/06.07.2017 по дело №524/2017Нарушения на валутния режим * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата * анализ на доказателства * отнемане в полза на държавата
ГКОпределение №375/20.07.2017 по дело №2322/2017Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * запор върху вещи * възбрана * Отмяна на обезпечение * обезсилване на обезпечителна заповед * отнемане в полза на държавата
ГКОпределение №452/29.09.2017 по дело №3727/2017Частна касационна жалба * правен интерес * държавна такса * разноски * разпоредителни действия с имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки по ЗОПДИППД * недопустим съдебен акт * отнемане в полза на държавата
НКРешение №176/19.10.2017 по дело №750/2017Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК * отнемане в полза на държавата * митническа контрабанда * средство на престъплението
ГКРешение №168/21.12.2017 по дело №5172/2016Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * връзка на обусловеност
НКРешение №51/21.03.2018 по дело №112/2018Контрабанда на наркотични вещества * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №78/30.05.2018 по дело №3910/2017Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * преклузивен срок * отнемане в полза на държавата * указания на ВКС
ГКОпределение №304/16.07.2018 по дело №2224/2018Частна касационна жалба * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №100/16.07.2018 по дело №4162/2017Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №230/21.01.2019 по дело №4371/2017Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКОпределение №44/20.02.2019 по дело №164/2017Частна касационна жалба * отнемане в полза на държавата * прекратяване на производството по делото * прекратяване на наказателно производство