Ключови фрази
грабеж на вещи в големи размери

НКРешение №231/26.04.2010 по дело №145/2010Грабеж на вещи в големи размери * разпознаване на лице * разпознаване по снимков материал * изменение на обвинението * анализ на доказателствена съвкупност * авторство на деянието * Кражба, представляваща опасен рецидив * множество осъждания * обществена опасност на деец
НКРешение №238/25.05.2009 по дело №229/2009Грабеж на вещи в големи размери * формиране на вътрешно убеждение * ДНК експертиза * цели на наказанието
НКРешение №314/11.06.2010 по дело №282/2010Грабеж на вещи в големи размери * заплашване
НКРешение №535/08.01.2010 по дело №605/2009Грабеж на вещи в големи размери * опасен рецидив * протокол за разпознаване * анализ на доказателствена съвкупност
НКРешение №291/25.06.2015 по дело №719/2015Грабеж на вещи в големи размери * неоснователност на касационна жалба
НКРешение №368/24.10.2014 по дело №1109/2014Грабеж на вещи в големи размери * явна несправедливост на наказанието * процесуални нарушения
НКРешение №233/14.09.2009 по дело №185/2009Грабеж на вещи в големи размери * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца * Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив
НКРешение №551/23.12.2009 по дело №565/2009Грабеж на вещи в големи размери * опасен рецидив * съкратено съдебно следствие * приложение на чл. 55 НК * цели на наказанието
НКРешение №289/03.07.2014 по дело №897/2014Грабеж на вещи в големи размери * неоснователност на касационна жалба
НКРешение №516/04.12.2009 по дело №540/2009Грабеж на вещи в големи размери * опасен рецидив * Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства * цели на наказанието * съкратено съдебно следствие
НКРешение №291/29.06.2009 по дело №291/2009Грабеж на вещи в големи размери * продължавано престъпление * съставно престъпление * преквалификация на деяние
НКРешение №332/24.06.2010 по дело №299/2010Грабеж на вещи в големи размери * наказание под законовия минимум
НКРешение №496/11.03.2011 по дело №502/2010Грабеж на вещи в големи размери * авторство на деянието * необоснованост
НКРешение №55/02.04.2009 по дело №276/2008Грабеж на вещи в големи размери * авторство на деянието * разпознаване на лице
НКРешение №451/10.11.2009 по дело №469/2009Грабеж на вещи в големи размери * авторство на деянието * доказаност на обвинението
НКРешение №237/29.04.2009 по дело №187/2009Грабеж на вещи в големи размери * опасен рецидив * съставомерност на деяние * умисъл за присвояване
НКРешение №369/29.06.2010 по дело №341/2010Грабеж на вещи в големи размери * съучастническа дейност * опит за убийство
НКРешение №140/02.07.2009 по дело №100/2009Грабеж на вещи в големи размери * съучастническа дейност * Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * разкриване на обективната истина * смекчаващи вината обстоятелства
НКРешение №146/08.06.2009 по дело №94/2009Грабеж на вещи в големи размери * ограничаване на процесуално право * необоснованост * ново касационно основание
НКРешение №419/22.10.2010 по дело №343/2010Грабеж на вещи в големи размери * доказана неистинност на свидетелски показания * съучастническа дейност
НКРешение №225/04.05.2010 по дело №136/2010Грабеж на вещи в големи размери * авторство на деянието * защитна версия * съдебно-психиатрична експертиза * разпознаване по снимков материал
НКРешение №233/29.04.2010 по дело №178/2010Грабеж на вещи в големи размери * съкратено съдебно следствие * ограничение за самопризнанието като смекчаващо вината обстоятелство
НКРешение №449/17.05.2010 по дело №473/2009Грабеж на вещи в големи размери * разпознаване по снимков материал * необоснованост
НКРешение №495/01.12.2009 по дело №509/2009Грабеж на вещи в големи размери * самопризнание * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * смекчаващи вината обстоятелства * разкриване на обективната истина
НКРешение №298/15.07.2009 по дело №250/2009Грабеж на вещи в големи размери * съучастническа дейност * индивидуализация на наказание
НКРешение №343/28.09.2009 по дело №357/2009Грабеж на вещи в големи размери * опасен рецидив * кредитиране на доказателства и доказателствени средства * авторство на деянието * индивидуализация на наказание * Европейски съд по правата на човека
НКРешение №333/29.06.2009 по дело №314/2009Грабеж на вещи в големи размери * протокол за разпознаване * авторство на деянието
НКРешение №104/16.02.2010 по дело №720/2009Грабеж на вещи в големи размери * преквалификация на деяние * опасен рецидив * определяне на наказание при условията на чл. 55, ал. 1 НК * признание на фактите, описани в обвинителния акт
НКРешение №126/04.03.2010 по дело №475/2009Грабеж на вещи в големи размери * индивидуална и генерална превенция * условно осъждане
НКРешение №111/08.04.2010 по дело №21/2010Грабеж на вещи в големи размери * анализ на доказателствена съвкупност * приложение на чл. 68, ал. 1 НК