Ключови фрази
окончателен разделителен протокол

ГКРешение №832/06.07.2011 по дело №219/2010Делба * окончателен разделителен протокол * уравнение на дялове * теглене на жребий * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * контрол за законосъобразност на одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №222/06.12.2013 по дело №3790/2013Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * отказ от наследство * окончателен разделителен протокол * наследяване по колена
ГКРешение №397/24.10.2011 по дело №1499/2010Делба * окончателен разделителен протокол * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №296/29.11.2011 по дело №442/2011Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * окончателен разделителен протокол * теглене на жребий
ГКРешение №322/2011/11.01.2012 по дело №253/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * договор за делба * приращения * съпружеска имуществена общност * окончателен разделителен протокол * форма за действителност * преживял съпруг * договор за групов строеж
ГКРешение №498/2010/12.01.2011 по дело №1432/2009Делба * съсобственост * теглене на жребий * уравнение на дялове * разделителен протокол * окончателен разделителен протокол
ГКРешение №69/29.10.2018 по дело №2935/2017Делба * публична продан * недопустимост на делбата * окончателен разделителен протокол * етажна собственост * земеделски земи * Обезсилване на решение
ГКРешение №30/27.03.2019 по дело №1891/2018Делба на наследство * окончателен разделителен протокол * теглене на жребий * наследяване по колена