Ключови фрази
договор за групов строеж

ГКРешение №259/28.01.2013 по дело №1404/2009Установителен иск * предаване на владение * договор за групов строеж * нищожност-невъзможен предмет * груб строеж
ГКРешение №433/12.12.2012 по дело №252/2012Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * защита на трето лице срещу изпълнението * договор за групов строеж * договор за делба * отрицателен установителен иск * нищожност на делба
ГКРешение №239/05.08.2011 по дело №754/2010Делба * придобиване по време на брака * преобразуване на лично имущество * предварителен договор * съпружеска имуществена общност * договор за изработка * договор за делба * договор за покупко-продажба * определяне на квоти * договор за групов строеж
ГКРешение №602/12.10.2010 по дело №980/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * делба * съсобственост * нищожност на договор * договор за групов строеж
ГКРешение №241/16.07.2010 по дело №3650/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за групов строеж * предварителен договор * право на строеж * нищожност * договор за делба * трето лице
ГКРешение №322/2011/11.01.2012 по дело №253/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * договор за делба * приращения * съпружеска имуществена общност * окончателен разделителен протокол * форма за действителност * преживял съпруг * договор за групов строеж
ГКРешение №317/21.07.2010 по дело №4475/2008Установителен иск * договор за групов строеж * делба * установяване право на собственост
ГКРешение №497/21.01.2013 по дело №674/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за групов строеж * обявяване на предварителен договор за окончателен * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №76/03.07.2019 по дело №2233/2018установителен иск за собственост * приращение * съпружеска имуществена общност * договор за групов строеж * нищожност на делба * оспоримост по чл. 24, ал. 4 СК * неучастие на съпруг-съсобственик в делбата * договор за делба