Ключови фрази
наследяване по колена

ГКРешение №895/27.05.2011 по дело №1656/2009Делба на наследство * съсобственост * приемане на наследство по опис * право на строеж * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * определяне на квоти * вписване в имотен регистър * наследяване по закон * наследяване по колена * универсално завещание
ГКРешение №222/06.12.2013 по дело №3790/2013Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * отказ от наследство * окончателен разделителен протокол * наследяване по колена
ГКРешение №410/11.09.2012 по дело №939/2010Делба * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * делба на наследство * съсобственост * наследяване по колена
ГКРешение №60/26.07.2010 по дело №534/2009Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * публична продан * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване по колена
ГКРешение №69/06.07.2015 по дело №184/2015Делба на наследство * съсобственост * наследяване по колена
ГКРешение №21/29.03.2016 по дело №3948/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * уравнение на дялове * земеделски земи * публична продан * наследяване по колена
ГКРешение №634/04.10.2010 по дело №1378/2009Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване по колена * уравнение на дялове
ГКРешение №116/11.05.2012 по дело №1032/2011Делба * съсобственост * наследяване * наследяване по колена * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан
ГКРешение №109/21.03.2012 по дело №807/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * наследяване по колена
ГКРешение №353/04.10.2012 по дело №455/2011Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове * самостоятелен обект * наследяване по колена
ГКРешение №119/15.11.2016 по дело №879/2016Делба на наследство * наследяване по колена * наследяване по закон * наследствен дял
ГКРешение №38/02.05.2018 по дело №1343/2017Делба * наследяване по колена
ГКРешение №30/27.03.2019 по дело №1891/2018Делба на наследство * окончателен разделителен протокол * теглене на жребий * наследяване по колена