Ключови фрази
определяне на по-голям дял на съпруга

ГКРешение №215/23.06.2011 по дело №1014/2010Определяне на по-голям дял на съпруга * лично имущество * принос * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №155/14.12.2015 по дело №3099/2015Определяне на по-голям дял на съпруга * недопустимост на решение * преклузивен срок * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №123/2014/22.01.2015 по дело №137/2014Определяне на по-голям дял на съпруга * определяне на по- голям дял на съпруга * неоценяем иск * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №567/08.03.2011 по дело №18/2009съпружеска имуществена общност * лично имущество * доказателства * определяне на по-голям дял на съпруга
ГКРешение №284/27.11.2014 по дело №3351/2014Определяне на по-голям дял на съпруга * установяване право на собственост * определяне на по- голям дял на съпруга * връчване на съобщения на други лица * принос
ГКРешение №533/30.06.2010 по дело №1504/2009Определяне на по-голям дял на съпруга * инцидентен установителен иск * делба * установяване право на собственост * лично имущество * съпружеска имуществена общност * принос * нищожност на съдебно решение * изключителен собственик
ГКРешение №256/11.07.2011 по дело №953/2010Определяне на по-голям дял на съпруга * принос * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * сила на пресъдено нещо * лично имущество * право на строеж
ГКРешение №73/13.07.2015 по дело №4874/2014Определяне на по-голям дял на съпруга * определяне на по- голям дял на съпруга * принос * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №162/16.07.2013 по дело №1589/2013Определяне на по-голям дял на съпруга * определяне на по- голям дял на съпруга * съпружеска имуществена общност * интерес на детето
ГКРешение №133/23.03.2011 по дело №1700/2010Прекратяване на СИО * лично имущество * принос * Определяне на по-голям дял на съпруга
ГКРешение №136/11.07.2016 по дело №607/2016Определяне на по-голям дял на съпруга * принос * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №72/15.07.2016 по дело №290/2016Определяне на по-голям дял на съпруга * определяне на по- голям дял на съпруга * принос * съпружеска имуществена общност * неоснователно обогатяване