Ключови фрази
възлагане на неподеляем имот

ГКРешение №721/11.11.2010 по дело №1433/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * конститутивно действие
ГКРешение №244/20.06.2012 по дело №302/2011делба на наследство * възлагане на неподеляем имот * наследствено правоприемство * смесена съсобственост
ГКРешение №239/06.08.2012 по дело №81/2011Делба на наследство * съсобственост * смесена съсобственост * прекратяване на съпружеска имуществена общност * наследяване * възлагане на неподеляем имот * публична продан
ГКРешение №72/08.06.2015 по дело №6017/2014Делба * публична продан * възлагане на неподеляем имот * съпружеска имуществена общност * конкуренция на основания * преживял съпруг
ГКРешение №47/20.04.2015 по дело №2775/2014Постановление за възлагане * възлагане на неподеляем имот * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №229/30.11.2015 по дело №1755/2015Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * общи части * етажна собственост * публична продан
ГКРешение №387/03.11.2011 по дело №1477/2010Делба на наследство * възлагане на неподеляем имот * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон * публична продан * недопустимост на иск * съсобственост
ГКРешение №174/07.04.2011 по дело №482/2010Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * начален момент на забава
ГКРешение №216/08.11.2013 по дело №2131/2013Делба * съсобственост * публична продан * възлагане на неподеляем имот * подобрения
ГКРешение №336/14.12.2011 по дело №174/2011Делба * съсобственост * наследяване * подобрения * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №254/08.06.2012 по дело №1077/2011Делба * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №223/12.10.2012 по дело №235/2012Делба * съсобственост * публична продан * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №256/21.05.2010 по дело №175/2010Поправка на очевидна фактическа грешка * очевидна фактическа грешка * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове
ГКРешение №99/06.04.2012 по дело №1036/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * правомощия на въззивната инстанция * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №10/01.02.2012 по дело №130/2011Делба на наследство * публична продан * възлагане на неподеляем имот * доказателства * свидетелски показания * уравнение на дялове
ГКРешение №18/27.02.2013 по дело №572/2012Делба * смесена съсобственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №459/23.11.2011 по дело №82/2011Делба на наследство * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот * доказателства * служебно начало * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №166/04.07.2011 по дело №1390/2010Делба * съсобственост * публична продан * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * наследяване
ГКРешение №229/07.04.2010 по дело №14/2009Делба * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * лично имущество * възлагане на неподеляем имот * публична продан * уравнение на дялове * съсобственост
ГКРешение №384/24.06.2010 по дело №750/2009Делба * публична продан * увеличаване на наследство * възлагане на неподеляем имот * съсобственост * наследяване * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството
ГКРешение №159/26.09.2013 по дело №1218/2013Делба * съсобственост * наследяване * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №28/26.05.2016 по дело №3863/2015Делба * възлагане на неподеляем имот * гараж
ГКРешение №6/08.03.2013 по дело №655/2012Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * незаконен строеж
ГКРешение №83/10.04.2012 по дело №739/2011Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * обезщетение за ползване * погасителна давност * доказателствена тежест
ГКРешение №602/13.10.2010 по дело №1539/2009Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * обезсилване на изпълнителни действия * възлагане на неподеляем имот * публична продан * трето лице
ГКРешение №110/25.05.2016 по дело №432/2016Делба * публична продан * възлагане на неподеляем имот * командировка
ГКРешение №103/14.03.2011 по дело №1804/2009Делба * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване * откриване на наследство * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * наследяване
ГКРешение №19/08.02.2013 по дело №619/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №295/20.06.2011 по дело №595/2010Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * съпружеска имуществена общност * теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №242/04.11.2014 по дело №3345/2014Делба * съсобственост * публична продан * наследяване * съпружеска имуществена общност * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №105/29.06.2011 по дело №545/2010Делба * възлагане на неподеляем имот * определяне на квоти * изключителен собственик * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * обезщетение за ползване
ГКРешение №362/24.06.2010 по дело №354/2009Делба * делба на наследство * публична продан * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове
ГКРешение №356/25.10.2011 по дело №1508/2010Делба * възлагане на неподеляем имот * претенции по сметки * подобрения в съсобствен имот * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №148/07.04.2010 по дело №437/2009съсобственост * публична продан * възлагане на неподеляем имот * Делба * уравнение на дялове
ГКРешение №249/10.02.2014 по дело №3511/2013Делба * наследяване * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №75/27.02.2012 по дело №741/2011Делба * съсобственост * публична продан * необходимо другарство * задължително другарство * изкупуване от съделител * теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот * нищожност на делба
ГКРешение №165/31.05.2012 по дело №900/2011Делба * съсобственост * наследяване * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * самостоятелен обект * публична продан * обезщетение за ползване
ГКРешение №2/13.02.2013 по дело №1187/2011делба * възлагане на неподеляем имот * съдебно-техническа експертиза * съсобственост
ГКРешение №447/02.12.2011 по дело №1182/2010Делба * съсобственост * уравнение на дялове * съдебна спогодба * възлагане на неподеляем имот * договор за спогодба * сила на пресъдено нещо * разваляне поради неизпълнение
ГКРешение №820/20.09.2011 по дело №1009/2009Делба * възлагане на неподеляем имот * подобрения * обезщетение за ползване * публична продан * Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * претенции по сметки * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * иск за обезщетение за неползващия съсобственик
ГКРешение №141/25.04.2012 по дело №920/2011Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * сила на пресъдено нещо * поправка на очевидна фактическа грешка
ГКРешение №86/09.03.2012 по дело №1100/2011Делба * съсобственост * публична продан * възлагане на неподеляем имот * откриване на наследство
ГКРешение №145/11.07.2013 по дело №1986/2013Делба * съсобственост * публична продан * претенции по сметки * възлагане на неподеляем имот * етажна собственост * уравнение на дялове
ГКРешение №158/25.11.2016 по дело №2233/2016Делба * възлагане на неподеляем имот * смесена съсобственост * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКРешение №186/09.12.2016 по дело №1482/2016Делба * възлагане на неподеляем имот * Обезсилване на решение * трето лице * договор за продажба
ГКРешение №143/08.02.2017 по дело №1693/2016Делба * смесена съсобственост * възлагане на неподеляем имот * наследство
ГКРешение №31/22.03.2017 по дело №2746/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за покупко-продажба * Обезсилване на решение * Делба * възлагане на неподеляем имот * висящност на процеса
ГКРешение №57/11.07.2017 по дело №4056/2016Делба * възлагане на неподеляем имот * правна помощ
ГКРешение №44/13.07.2017 по дело №2894/2016Делба * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №54/13.07.2017 по дело №3536/2016Делба * възлагане на неподеляем имот * недопустимост на решение
ГКРешение №122/05.01.2018 по дело №4962/2016Делба * подобрения в съсобствен имот * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №29/17.04.2018 по дело №1729/2017Делба * Делба на наследство * възлагане на неподеляем имот * доказателства
ГКРешение №4/18.02.2019 по дело №4976/2017Делба * възлагане на неподеляем имот * откриване на наследство
ГКРешение №89/12.07.2019 по дело №3607/2018Делба * възлагане на неподеляем имот * наследяване по закон * предпоставки