Ключови фрази
подобрения в съсобствен имот

ГКРешение №339/10.10.2011 по дело №1072/2010подобрения в съсобствен имот
ГКРешение №152/09.07.2013 по дело №11/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * владение * подобрения в съсобствен имот * прехвърляне на спорното право * неоснователно обогатяване * активна процесуална легитимация * правна квалификация
ГКРешение №260/03.11.2014 по дело №2943/2014Делба * съсобственост * възражение * подобрения * подобрения в съсобствен имот
ГКРешение №409/28.02.2013 по дело №59/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * придобивна давност * добросъвестно владение * съсобственост * подобрения в съсобствен имот
ГКРешение №356/25.10.2011 по дело №1508/2010Делба * възлагане на неподеляем имот * претенции по сметки * подобрения в съсобствен имот * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * водене на чужда работа без пълномощие
ГКОпределение №206/17.05.2013 по дело №2434/2013освобождаване от такси и разноски * подобрения в съсобствен имот
ГКРешение №127/06.07.2016 по дело №5847/2015Делба * подобрения в съсобствен имот * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * претенции по сметки
ГКРешение №193/30.11.2016 по дело №842/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * необходими разноски * подобрения в съсобствен имот * правна квалификация
ГКРешение №3/03.02.2017 по дело №2476/2016Делба * подобрения в съсобствен имот * публична продан * разпределяне на имотите при делба * Делба на наследство * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №122/05.01.2018 по дело №4962/2016Делба * подобрения в съсобствен имот * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот