Ключови фрази
грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив

НКРешение №53/04.05.2015 по дело №1730/2014Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №78/17.02.2009 по дело №35/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * съкратено съдебно следствие
НКРешение №93/18.05.2015 по дело №33/2015Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * липса на мотиви * липса на основания за отмяна на присъдата
НКРешение №266/11.07.2014 по дело №911/2014Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * заплашване
НКРешение №430/30.10.2012 по дело №1543/2012Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * диференцирана процедура * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца
НКРешение №161/08.04.2013 по дело №337/2013Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * грабеж със заплаха
НКРешение №144/18.03.2010 по дело №45/2010Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * определяне на наказание при съкратено съдебно следствие
НКРешение №467/03.12.2013 по дело №1873/2013Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * съкратено съдебно следствие * явна несправедливост на наказанието * опасен рецидив
НКРешение №176/20.04.2012 по дело №408/2012Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * определяне на наказание при съкратено съдебно следствие
НКРешение №459/10.11.2011 по дело №2072/2011Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * опасен рецидив * смекчаващи вината обстоятелства
НКРешение №289/14.09.2015 по дело №654/2015Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * процесуални нарушения
НКРешение №169/06.04.2012 по дело №306/2012Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * индивидуална и генерална превенция * цели на наказанието
НКРешение №182/25.04.2012 по дело №455/2012Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * съкратено съдебно следствие * справедливост на наказание * превес на отегчаващите вината обстоятелства
НКРешение №474/06.02.2012 по дело №2208/2011Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * доказаност на обвинението * ексцес на умисъла
НКРешение №416/13.10.2011 по дело №1950/2011Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * смекчаващи вината обстоятелства
НКРешение №572/16.12.2011 по дело №2843/2011Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * пряк умисъл * обвинение, доказано по несъмнен начин * цели на наказанието
НКРешение №363/27.09.2012 по дело №1114/2012Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * здравословно състояние на подсъдим/осъден * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства * определяне на наказание при условията на чл. 58а НК
НКРешение №121/26.03.2014 по дело №329/2014Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * грабеж * неоснователност на касационна жалба
НКРешение №381/29.09.2011 по дело №1532/2011Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * индивидуализация на наказание * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * цели на наказанието
НКРешение №409/14.12.2015 по дело №1338/2015Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив
НКРешение №182/29.06.2015 по дело №327/2015Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №323/05.07.2010 по дело №276/2010Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * анализ на доказателствена съвкупност * формиране на вътрешно убеждение * съставомерност на деяние * предмет на престъпление
НКРешение №529/05.12.2013 по дело №1624/2013Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * съставно престъпление * съучастническа дейност * обявяване на присъда
НКРешение №369/29.10.2015 по дело №993/2015Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * разпознаване на лице
НКРешение №77/19.02.2010 по дело №695/2009Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * съкратено съдебно следствие * цели на наказанието * най-благоприятна периодичност на пробационна мярка
НКРешение №282/26.06.2014 по дело №776/2014Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * процесуални нарушения
НКРешение №233/14.09.2009 по дело №185/2009Грабеж на вещи в големи размери * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца * Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив
НКРешение №266/19.06.2015 по дело №564/2015Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * неоснователност на касационна жалба * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №80/23.02.2012 по дело №12/2012Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * определяне на наказание при съкратено съдебно следствие
НКРешение №424/13.11.2012 по дело №1435/2012Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * предели на касационната проверка * съучастническа дейност * явна несправедливост на наказанието * указания на касационната инстанция