Ключови фрази
граждански иск в наказателното производство

НКРешение №4/21.03.2016 по дело №1563/2015Укриване и неплащане на данъчни задължения * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №350/09.03.2012 по дело №1526/2011Укриване и неплащане на данъчни задължения * погасителна давност на гражданския иск в наказателния процес * особено мнение * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * равностойност на предмет на престъплението * уведомяване за възможността за предявяване на граждански иск в наказателния процес * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №128/10.03.2011 по дело №66/2011Кражба * нова присъда * неоснователно обогатяване * указания на касационната инстанция * несъставомерно деяние * отмяна поради допуснато нарушение на закона * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №513/16.02.2012 по дело №2562/2011Против интелектуалната собственост * използване на търговски марки без правно основание * граждански иск в наказателното производство
ТКРешение №171/14.03.2012 по дело №860/2010Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * изключване на съдружник * граждански иск в наказателното производство * договор за прехвърляне на дружествен дял * оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството
НКРешение №438/26.02.2013 по дело №1387/2012Убийство при професионална непредпазливост * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №473/28.11.2012 по дело №1264/2012Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №86/17.07.2013 по дело №140/2013Клевета * граждански иск в наказателното производство * необоснованост * деликтна отговорност в наказателното производство
ТКРешение №109/25.06.2010 по дело №860/2009Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * произнасяне по непредявен иск * граждански иск в наказателното производство * покана за общо събрание
НКРешение №421/15.10.2010 по дело №307/2010Измама, извършена от две или повече лица, сговорили се предварително * съучастническа дейност * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №155/19.04.2010 по дело №761/2009Грабеж * кредитиране на доказателства и доказателствени средства * индивидуализация на наказание * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №457/22.12.2015 по дело №1221/2015Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * правна квалификация на деяние * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №143/21.06.2013 по дело №144/2013Обида и квалифицирана обида * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * техническа грешка * граждански иск в наказателното производство
ТКРешение №120/18.06.2013 по дело №642/2011Спогодба * допустимост на иск * отговорност на Гаранционен фонд * деликвент * обезщетение за неимуществени вреди * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №572/08.02.2013 по дело №2122/2012Клевета * граждански иск в наказателното производство * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №8/11.07.2013 по дело №2286/2012Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * граждански иск в наказателното производство
ТКОпределение №56/08.09.2010 по дело №472/2009Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * граждански иск в наказателното производство * отговорност на управителя на дружество
НКРешение №461/18.10.2010 по дело №415/2010Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай * преквалификация на деяние * приложение на условното осъждане * степен на обществена опасност * квалифициращ признак * големи размери * невъзстановени имуществени вреди от престъпление * граждански иск в наказателното производство * отегчаващи вината обстоятелства
НКРешение №355/01.11.2011 по дело №1689/2011Укриване и неплащане на данъчни задължения * необоснованост * данъчно задължено лице * данъчна декларация * фиктивни сделки * граждански иск в наказателното производство * данъчно-ревизионен акт * ДДС * едноличен търговец
НКРешение №112/14.04.2009 по дело №76/2009Изнасилване на лице от женски пол, лишено от възможност за самоотбрана * замяна на наказание на непълнолетен * увеличаване на общо най-тежко наказание * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №107/30.05.2016 по дело №1180/2015Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив * граждански иск в наказателното производство * незаконен съдебен състав * нарушено право на защита
НКРешение №7/28.01.2016 по дело №1640/2015Убийство по чл.115 НК * граждански иск в наказателното производство * изменение на решението по гражданския иск
НКРешение №275/04.06.2014 по дело №688/2014Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №614/12.02.2013 по дело №1599/2012Обида и квалифицирана обида * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №492/19.11.2013 по дело №1766/2013Обида и квалифицирана обида * граждански иск в наказателното производство * предели на касационната проверка * присъждане на разноски
НКРешение №431/30.10.2009 по дело №411/2009Военно - длъжностни престъпления * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №161/09.10.2015 по дело №243/2015Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай * забрана за влошаване положението на обжалвалия/осъдения * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт * явна несправедливост на наказанието * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №436/24.03.2016 по дело №1252/2015Укриване и неплащане на данъчни задължения * субективна съставомерност * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №137/28.04.2014 по дело №245/2014Тежка или средна повреда, причинена при професионална непредпазливост * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №477/08.12.2009 по дело №519/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * непозволено увреждане * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * граждански иск в наказателното производство * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК