Ключови фрази
даване вместо изпълнение

ТКРешение №8/10.09.2010 по дело №822/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * комисионен договор * даване вместо изпълнение * договорно споразумение
ТКРешение №58/10.09.2010 по дело №499/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за приватизационна продажба * даване вместо изпълнение * плащане с компенсаторни инструменти
ГКРешение №149/16.04.2015 по дело №5105/2014Иск за съществуване на вземането * право на ползване * даване вместо изпълнение
ГКОпределение №66/18.03.2015 по дело №36/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * държавна такса * даване вместо изпълнение
ТКРешение №121/01.07.2009 по дело №55/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * запис на заповед * доказателствена тежест * договор за заем * даване вместо изпълнение * менителничен иск * каузално правоотношение
ГКРешение №288/30.03.2010 по дело №411/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * принос * Преобразуване на лично имущество * приращения * договор за дарение * даване вместо изпълнение * съсобственост * застрояване
ГКРешение №683/02.03.2010 по дело №4860/2008Договор за заем * договор за заем * дължима грижа * даване вместо изпълнение * лихва * свобода на договаряне * забава
ТКРешение №142/07.10.2016 по дело №1601/2015Иск за съществуване на вземането * договор за заем * доказателства * доказателствена тежест * даване вместо изпълнение
ГКРешение №111/30.10.2018 по дело №3807/2017Изкупуване на част от съсобствен имот * даване вместо изпълнение