Ключови фрази
свобода на договаряне

ГКРешение №462/26.05.2010 по дело №1165/2009Неустойка * неустойка * свобода на договаряне * право на строеж * предварителен договор * прекомерност на неустойка * нищожност * изтичане на срок
ГКРешение №457/02.11.2011 по дело №498/2011Евентуална евикция при конкуриращи права на трети лица * право на ползване * свобода на договаряне * договор за покупко-продажба
ТКРешение №135/18.11.2015 по дело №2634/2014Управителен съвет * договор за управление * свобода на договаряне
ГКРешение №776/05.01.2011 по дело №969/2009Неустойка * прекомерност на неустойка * договор за заем * свобода на договаряне * нищожност * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №288/29.12.2015 по дело №2293/2015Нищожност * правомощия на въззивната инстанция * неподлежащи на доказване факти * забрана за посочване на нови факти и доказателства * нищожност на договор за дарение * предаване на владение * свобода на договаряне
ТКРешение №105/02.07.2014 по дело №2617/2013Неустойка * договор за поръчка * договор за покупко-продажба * доказателствена тежест * свидетелски показания * свобода на договаряне
ГКРешение №398/02.11.2011 по дело №1535/2010Възнаграждение * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за изработка * свобода на договаряне
ГКРешение №169/15.04.2010 по дело №5253/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * връщане на вещта * договор за наем * прекратяване на договор за наем * свобода на договаряне * пределно допустими срокове при договор за наем
ГКРешение №344/2013/04.03.2014 по дело №2833/2013Иск за обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за неспазено предизвестие * прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие * свобода на договаряне * допълнително споразумение
ГКРешение №81/05.04.2011 по дело №1289/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище * съсобственост * свобода на договаряне * разпределяне на ползването
ГКРешение №98/07.09.2010 по дело №5114/2008Нищожност * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на основание * разваляне на договор по съдебен ред * свобода на договаряне * алеаторен договор * нищожност на отделни части на договор
ТКРешение №142/12.03.2012 по дело №336/2010Неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * свобода на договаряне
ТКРешение №227/07.09.2010 по дело №409/2009договор за наем * неустойка * свобода на договаряне * прекомерност на неустойка * превръщане на срочен договор в безсрочен
ГКРешение №298/31.10.2013 по дело №1312/2012Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договорна неустойка * свобода на договаряне * нищожност на неустойка * задатък * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №31/22.04.2009 по дело №377/2008договор за охрана * свобода на договаряне * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/
ГКРешение №81/06.03.2013 по дело №700/2012Иск за установяване на трудово правоотношение * прекратяване на трудовото правоотношение * сключване на трудов договор * допълнително споразумение * свобода на договаряне * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
ГКРешение №775/16.02.2011 по дело №906/2009Задатък * неустойка * предварителен договор * разваляне на договор * обезщетение за неизпълнение * съсобственост * свобода на договаряне
ГКРешение №200/20.04.2011 по дело №876/2010Нищожност * нищожност на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * свобода на договаряне * недействителност на договор
ГКРешение №60/13.03.2012 по дело №456/2011нищожност на неустойка * прекратяване на трудовото правоотношение * свобода на договаряне * забрана за конкурентна дейност
ГКРешение №777/05.01.2011 по дело №1050/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * свобода на договаряне
ГКРешение №505/03.01.2013 по дело №1476/2011Иск за установяване на трудово правоотношение * прекратяване на трудовото правоотношение * свобода на договаряне * прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие * неизпълнение на договорни отношения * обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение
ГКРешение №683/02.03.2010 по дело №4860/2008Договор за заем * договор за заем * дължима грижа * даване вместо изпълнение * лихва * свобода на договаряне * забава
ГКРешение №241/01.11.2016 по дело №1185/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * свобода на договаряне * право на строеж * благоустройствени мероприятия * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №31/27.04.2017 по дело №60023/2016Нищожност * свобода на договаряне * неоснователно обогатяване