Ключови фрази
грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда

НКРешение №297/22.06.2015 по дело №495/2015Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * липса на мотиви
НКРешение №278/19.06.2015 по дело №555/2015Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №280/22.06.2011 по дело №1128/2011Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * приложение на чл. 55 НК * самопризнание
НКРешение №596/16.12.2011 по дело №2611/2011Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * съкратено съдебно следствие * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца * индивидуализация на наказание
НКРешение №394/03.04.2012 по дело №2060/2011Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * анализ на доказателствена съвкупност * генерална и индивидуална превенция
НКРешение №116/12.03.2013 по дело №101/2013Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * съизвършител * разпознаване * съучастническа дейност * разпит на поемни лица
НКРешение №366/21.11.2013 по дело №1318/2013Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * авторство на деянието * правна квалификация на деяние * разпознаване на лице * оценка на гласни доказателствени източници
НКРешение №168/24.03.2011 по дело №59/2011Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * индивидуализация на наказание
НКРешение №183/19.06.2014 по дело №565/2014Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * квалифициран грабеж * обективна и субективна съставомерност
НКРешение №185/10.06.2015 по дело №406/2015Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * негодни доказателствени средства * протокол за разпознаване * разпознаване на лице
НКРешение №17/16.05.2013 по дело №2269/2012Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * намаляване на наказание
НКРешение №440/09.12.2015 по дело №1491/2015Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * оттегляне на касационна жалба * прекратяване на касационно производство
НКРешение №558/17.02.2012 по дело №2641/2011Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * преквалификация на деяние
НКРешение №648/10.01.2012 по дело №2395/2011Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * определяне на типа затворническо заведение и режим на изтърпяване на наказание * незаконосъобразно определен първоначален режим за изтърпяване на наказанието
НКРешение №382/06.10.2011 по дело №1826/2011Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * анализ на доказателствена съвкупност * индивидуализация на наказание * цели на наказанието
НКРешение №521/15.01.2010 по дело №643/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * особено тежък случай * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА
НКРешение №590/03.01.2011 по дело №602/2010Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * авторство на деянието * защитна версия
НКРешение №247/13.06.2014 по дело №582/2014Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * доброволен отказ от извършване на престъпление * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №391/30.09.2011 по дело №2038/2011Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * определяне на наказание при условията на чл. 55, ал. 1 НК
НКРешение №113/18.03.2013 по дело №280/2013Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * употреба на сила
НКРешение №365/21.09.2011 по дело №1836/2011Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * съизвършител * диференцирана процедура
НКРешение №46/16.02.2009 по дело №759/2008ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * превратно тълкуване на доказателства * протокол за разпознаване * внезапен умисъл * преквалификация на деяние * съставно престъпление * ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА
НКРешение №103/14.04.2015 по дело №106/2015Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * явна несправедливост на наказанието * съкратено съдебно следствие
НКРешение №48/23.07.2014 по дело №2255/2013Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * авторство на деянието * използване на данни от СРС по друго наказателно производство * оперативна информация * кредитиране на свидетелски показания * процесуални правила при доказването * позоваване на предположения
НКРешение №138/07.04.2011 по дело №1080/2011Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * съкратено съдебно следствие * самопризнание
НКРешение №480/02.12.2013 по дело №1537/2013Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * грабеж * протокол за разпознаване
НКРешение №220/04.07.2011 по дело №1373/2011Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * нарушение при присъждане на държавна такса върху уважената част на граждански иск
НКРешение №134/27.07.2015 по дело №479/2015Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * необоснованост * детектор на лъжата
НКРешение №583/24.02.2014 по дело №1938/2013Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * общност на умисъла
НКРешение №568/08.05.2013 по дело №1655/2012Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * явна несправедливост на наказанието