Ключови фрази
намаляване на завещателно разпореждане

ГКРешение №868/20.07.2011 по дело №1685/2009Делба * определяне на квоти * намаляване на завещателно разпореждане * начало на давностен срок * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * преюдициално значение * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №208/27.11.2015 по дело №189/2015Отменителен иск * погасителна давност * намаляване на завещателно разпореждане * завет * откриване на наследство * възстановяване на запазена част
ГКРешение №141/23.03.2012 по дело №785/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * разполагаема част
ГКРешение №324/16.10.2012 по дело №654/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * универсално завещание * наследяване по закон * приемане на наследство по опис * разполагаема част * съсобственост
ГКРешение №304/27.09.2012 по дело №354/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване * начало на давностен срок * погасителна давност
ГКРешение №895/27.05.2011 по дело №1656/2009Делба на наследство * съсобственост * приемане на наследство по опис * право на строеж * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * определяне на квоти * вписване в имотен регистър * наследяване по закон * наследяване по колена * универсално завещание
ГКРешение №135/06.07.2011 по дело №1482/2010Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис * преклузивен срок * възстановяване на запазена част * съдебни разноски
ГКРешение №176/15.05.2010 по дело №673/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * давностно владение * добросъвестно владение * договор за гледане и издръжка * погасителна давност
ГКРешение №193/23.12.2015 по дело №1636/2015Делба * намаляване на завещателно разпореждане * наследствен дял
ГКРешение №81/20.04.2012 по дело №937/2011Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * разполагаема част * наследяване по закон * наследяване по право на заместване
ГКРешение №678/12.10.2010 по дело №589/2009Делба * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * евентуален иск * отмяна на нотариален акт * експертиза
ГКРешение №404/03.01.2012 по дело №995/2010Делба * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон * разполагаема част
ГКРешение №59/18.03.2014 по дело №1063/2013Нищожност * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №580/02.08.2010 по дело №1315/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * образуване на наследствена маса * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * наследяване по закон
ГКРешение №65/21.03.2013 по дело №906/2012Делба * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание
ГКРешение №82/16.03.2011 по дело №221/2010Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис * преклузивен срок * саморъчно завещание
ГКРешение №311/01.09.2014 по дело №1952/2013възстановяване на запазена част * разполагаема част * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №268/17.10.2012 по дело №479/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * преклузия * преюдициални въпроси в производството за делба * нищожност на завещателно разпореждане * спиране на производството по делото * глоба на страна * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част
ГКРешение №385/18.04.2012 по дело №1538/2010Делба * определяне на квоти * земеделски земи * погасителна давност * начало на давностен срок * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * доклад по делото * доказателствена тежест * недопустимост на иск * преклузия
ГКРешение №75/12.06.2014 по дело №7467/2013Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис
ГКРешение №36/01.04.2011 по дело №125/2010Делба * съсобственост * първо заседание в делбеното производство * висящност на процеса * намаляване на дарение * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * нищожност на дарение * възражение за нищожност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №139/24.06.2013 по дело №50/2013Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис
ГКРешение №76/08.06.2015 по дело №6647/2014Делба * намаляване на завещателно разпореждане * универсално завещание * сила на пресъдено нещо * възстановяване на запазена част
ГКРешение №382/27.09.2013 по дело №922/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * субективни предели на сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * придобивна давност * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №104/24.06.2015 по дело №5871/2014Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част
ГКРешение №698/06.01.2010 по дело №22/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване по закон * саморъчно завещание * разполагаема част * приемане на наследство по опис
ГКРешение №123/12.07.2011 по дело №569/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * давностен срок * разполагаема част * завет * приемане на наследство * лични средства
ГКРешение №25/12.02.2016 по дело №4119/2015Нищожност на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * универсално завещание * наследствен дял
ГКРешение №142/21.04.2012 по дело №988/2011Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * погасителна давност * приемане на наследство * начало на давностен срок
ГКРешение №85/07.03.2011 по дело №1792/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване по закон * възстановяване на запазена част
ГКРешение №300/17.12.2012 по дело №127/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * завет * право на изкупуване * делба * съсобственост * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №156/22.03.2010 по дело №416/2009Възстановяване на запазена част * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част
ГКРешение №367/12.12.2012 по дело №155/2012Възстановяване на запазена част * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * задължение на съда за съобщаване на неподлежащи на доказване факти * универсално завещание * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №290/09.12.2014 по дело №4608/2014Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №38/09.05.2016 по дело №3559/2015Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №48/17.02.2011 по дело №613/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * упълномощаване * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №56/22.02.2012 по дело №701/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис
ГКРешение №194/24.09.2014 по дело №2734/2014делба * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * погасителна давност
ГКОпределение №87/27.02.2015 по дело №5865/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * обективни предели на сила на пресъдено нещо * възстановяване на запазена част * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията * унищожаване на завещателно разпореждане * намаляване на завещателно разпореждане * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №24/17.02.2012 по дело №407/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * погасителна давност * начало на давностен срок * възстановяване на запазена част * приемане на наследство * доказателствена тежест
ГКРешение №455/21.12.2010 по дело №474/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * определяне на квоти * разполагаема част
ГКРешение №176/04.07.2013 по дело №1805/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * земеделски земи * трето лице * наследство * конкуренция на права
ГКРешение №265/26.03.2010 по дело №485/2009Делба на наследство * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * съпружеска имуществена общност * лично имущество * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * застрояване
ГКРешение №187/20.04.2011 по дело №1780/2009Възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * намаляване на завещателно разпореждане * процесуална дееспособност * конклудентни действия * универсално завещание
ГКРешение №605/06.01.2011 по дело №1285/2009Установителен иск * установяване право на собственост * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №658/20.07.2011 по дело №1033/2009Делба на наследство * определяне на квоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобиване преди брака * намаляване на завещателно разпореждане * разполагаема част * договор за покупко-продажба
ГКРешение №150/14.07.2016 по дело №6280/2015Делба * съсобственост * приложим закон * наследяване * намаляване на завещателно разпореждане * определяне на квоти * международна компетентност на български съд * приложимо право
ГКРешение №172/12.10.2016 по дело №1424/2016Делба * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * прекъсване на давност * придобивна давност * право на собственост
ГКРешение №177/28.03.2017 по дело №890/2016Възстановяване на запазена част * възражение за изтекла давност * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане
ГКОпределение №117/19.06.2018 по дело №1357/2018Частна касационна жалба * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на завещателно разпореждане * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * Делба * преюдициални въпроси в производството за делба