Ключови фрази
грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт

НКРешение №434/27.10.2010 по дело №376/2010Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * форма на вина * правна квалификация
НКРешение №411/04.12.2015 по дело №1473/2015Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * неоснователност на касационна жалба * справедливост на наказание * съкратено съдебно следствие
НКРешение №363/17.12.2015 по дело №1175/2015Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * неоснователност на искане за възобновяване * съставомерно деяние
НКРешение №458/14.11.2013 по дело №1396/2013Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * разглеждане на граждански иск в наказателното производство
НКРешение №226/05.06.2014 по дело №296/2014Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * причиняване на смърт по непредпазливост * независимо съпричиняване * правомощия на касационната инстанция * система от косвени доказателства * производни доказателства * първични доказателства * преквалификация на деяние
НКРешение №541/17.03.2014 по дело №1660/2013Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * първични доказателства * производни доказателства
НКРешение №339/16.11.2011 по дело №1882/2011Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * здравословно състояние на подсъдим/осъден * съдебно-психиатрична експертиза * наказателноотговорно лице
НКРешение №201/24.04.2012 по дело №553/2012Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * косвени доказателства и косвено доказване * анализ на доказателствена съвкупност * кредитиране на свидетелски показания * изключване от доказателствената съвкупност
НКРешение №416/03.11.2011 по дело №1991/2011Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * доживотен затвор * анализ на доказателствена съвкупност * обяснения на подсъдим * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца
НКРешение №120/01.08.2012 по дело №193/2012Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * трасологична експертиза * съизвършител * съучастническа дейност
НКРешение №209/04.07.2013 по дело №487/2013Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * доказателствен анализ
НКРешение №190/27.04.2011 по дело №60/2011Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * индивидуализация на наказание * намаляване на наказание
НКРешение №290/15.06.2010 по дело №247/2010Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * Убийство * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства
НКРешение №353/02.10.2015 по дело №1011/2015Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * замяна на наказание доживотен затвор
НКРешение №286/10.06.2014 по дело №821/2014Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * доживотен затвор
НКРешение №46/28.03.2016 по дело №75/2016Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата * правилно приложение на материалния закон * справедливост на наказание * неоснователност на касационна жалба
НКРешение №96/24.03.2015 по дело №1924/2014Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №350/05.10.2015 по дело №967/2015Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * съкратено съдебно следствие * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №345/31.07.2013 по дело №977/2013Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * квалифициран грабеж
НКРешение №385/28.09.2012 по дело №1156/2012Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * задочно осъден * задочно производство * Европейска заповед за арест
НКРешение №512/14.11.2013 по дело №1532/2013Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №654/28.03.2012 по дело №2321/2011Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * оговор * ексцес на умисъла
НКРешение №404/05.03.2013 по дело №1299/2013Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * прочитане на свидетелски показания
НКРешение №122/18.07.2016 по дело №406/2016Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * справедливост на наказание
НКРешение №181/17.11.2016 по дело №554/2016Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * необоснованост * Европейски съд по правата на човека * свидетелски показания * обяснения на подсъдим * правилно приложение на материалния закон
НКРешение №43/28.03.2017 по дело №64/2017Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * доказателствени искания * необоснованост * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата
НКРешение №88/04.06.2018 по дело №104/2018Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * съкратено съдебно следствие * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №152/02.10.2019 по дело №600/2019Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * извънпроцесуални изявления на подсъдим и/или пострадал * необоснованост