Ключови фрази
договаряне сам със себе си

ГКРешение №57/29.04.2013 по дело №354/2012Договор за заем * договаряне сам със себе си * договорна ипотека
ТКРешение №176/13.06.2012 по дело №1078/2010Неоснователно обогатяване * договаряне сам със себе си * Нищожност * реституция * договор за покупко-продажба * начална липса на основание
ГКРешение №337/05.10.2012 по дело №1269/2011Унищожаемост на договор поради измама * договаряне сам със себе си * наследяване * нищожност на пълномощно * договор за покупко-продажба
ТКРешение №133/14.01.2016 по дело №1834/2014Установителен иск * джиро * поименни акции * временни удостоверения * каузално отношение * договаряне сам със себе си
ГКРешение №470/16.01.2012 по дело №1318/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * запис на заповед * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * доказателства * договаряне сам със себе си * упълномощаване
ГКРешение №266/04.08.2010 по дело №625/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * принос * съпружеска имуществена общност * упълномощаване * договаряне сам със себе си * придобивна давност * добросъвестно владение * прехвърляне на спорното право * конституиране на страни * договор за дарение
ГКРешение №69/21.05.2012 по дело №516/2011Акт за начет * обезщетение за имуществени вреди * договаряне сам със себе си * вреди от липси
ГКОпределение №727/08.10.2014 по дело №5523/2014Частна касационна жалба * относителна недействителност * договаряне сам със себе си
ТКРешение №99/01.07.2009 по дело №713/2008Нищожност * свързани лица * договаряне сам със себе си * действия във вреда на представлявания * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №217/10.03.2017 по дело №2296/2015Нищожност * договаряне сам със себе си * управител на оод
ГКРешение №65/21.03.2017 по дело №639/2016Нищожност * нищожност на договор за продажба * действия във вреда на представлявания * нищожност-накърняване на добрите нрави * договаряне сам със себе си