Ключови фрази
предели на влязлото в сила решение

ГКРешение №541/19.01.2011 по дело №1364/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * наследяване * зачитане на решението * предели на влязлото в сила решение * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №50/11.07.2011 по дело №1574/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * правоприемство * предели на влязлото в сила решение * правен интерес
ГКРешение №298/25.03.2014 по дело №3296/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * предели на влязлото в сила решение * правоприемство * реституция
ГКРешение №368/19.12.2011 по дело №1236/2010Делба * предели на влязлото в сила решение * съпружеска имуществена общност * изключителен собственик * съсобственост * преобразуване на лично имущество * определяне на квоти
ГКРешение №429/2012/01.08.2013 по дело №18/2012Неоснователно обогатяване * предаване на владение * ревандикационен иск * отпаднало основание * предели на влязлото в сила решение
ГКОпределение №590/20.09.2013 по дело №5381/2013Частна касационна жалба * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца * правоприемство * материалноправна легитимация на ответник * предели на влязлото в сила решение