Ключови фрази
предоставяне на семейно жилище след развода

ГКРешение №312/08.12.2011 по дело №1700/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * предоставяне на семейно жилище след развода
ГКРешение №119/15.05.2012 по дело №693/2011Родителски права след развода * предоставяне на семейно жилище след развода * лични отношения между родители и деца * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
ГКРешение №190/01.03.2010 по дело №4281/2008предоставяне на семейно жилище след развода * Предоставяне на семейното жилище след развода
ГКРешение №89/21.04.2015 по дело №3641/2013Преобразуване на лично имущество * предоставяне на семейно жилище след развода * трансформация * принос
ГКРешение №392/01.02.2012 по дело №1641/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * ползване на семейно жилище * наемни правоотношения * предоставяне на семейно жилище след развода * право на ползване
ГКРешение №130/09.04.2014 по дело №5721/2013Развод поради разстройство на брака * развод * нередовност на исковата молба * предоставяне на семейно жилище след развода
ГКРешение №89/14.03.2011 по дело №1102/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * предоставяне на семейно жилище след развода * трето лице * семейно жилище
ГКРешение №565/16.06.2010 по дело №1317/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * предоставяне на семейно жилище след развода * съпружеска имуществена общност * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище * интерес на детето
ГКРешение №211/19.06.2015 по дело №4847/2014Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * предоставяне на семейно жилище след развода * право на ползване
ГКРешение №152/18.06.2012 по дело №1066/2011Развод поради разстройство на брака * предоставяне на семейно жилище след развода * лични отношения между родители и деца * упражняване на родителски права * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
ГКРешение №306/06.10.2011 по дело №1365/2010Развод поради разстройство на брака * развод * предоставяне на семейно жилище след развода
ГКРешение №138/23.02.2010 по дело №256/2009изменение на брачен иск * предоставяне на семейно жилище след развода * вина за разстройство на брака * Предоставяне на семейното жилище след развода
ГКРешение №554/15.07.2010 по дело №1774/2009ползване на семейно жилище * упражняване на родителски права * предоставяне на семейно жилище след развода * Предоставяне на семейното жилище след развода
ГКРешение №272/09.04.2009 по дело №3117/2008предоставяне на семейно жилище след развода * съпружеска имуществена общност * вина за разстройство на брака * доказателства * Предоставяне на семейното жилище след развода
ГКРешение №365/02.01.2013 по дело №240/2011Развод поради разстройство на брака * семейно жилище * предоставяне на семейно жилище след развода
ГКРешение №921/11.12.2009 по дело №5299/2008нововъзникнали обстоятелства * предоставяне на семейно жилище след развода * доказателства * Предоставяне на семейното жилище след развода
ГКРешение №72/13.04.2016 по дело №3582/2015Развод поради разстройство на брака * предоставяне на семейно жилище след развода * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №401/11.01.2012 по дело №327/2011Родителски права след развода * доказателства * предоставяне на семейно жилище след развода * Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * лични отношения между родители и деца