Ключови фрази
дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг

ГКРешение №137/12.08.2011 по дело №1516/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * право на строеж * съпружеска имуществена общност * доказателства * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * пълна трансформация * застрояване
ГКРешение №970/26.02.2010 по дело №3835/2008дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * симулация * договор за дарение * Отмяна на дарението
ГКРешение №156/08.07.2013 по дело №1073/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * принос * частична трансформация
ГКРешение №472/26.05.2010 по дело №278/2009Делба * съсобственост * придобиване по време на брака * договор за заем * възстановяване правото на собственост * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ГКРешение №84/26.04.2016 по дело №4903/2015Делба * преобразуване на лично имущество * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ГКРешение №279/15.07.2010 по дело №529/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * съпружеска имуществена общност * принос
ГКРешение №222/24.06.2011 по дело №982/2010Делба * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * лични средства * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * пълна трансформация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №81/15.03.2011 по дело №172/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * лично имущество * трансформация * определяне на квоти * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ГКРешение №42/28.03.2016 по дело №5550/2015Преобразуване на лично имущество * доказателствена тежест * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * предмет на доказване
ГКРешение №94/10.05.2010 по дело №1258/2009Делба на наследство * принос * придобиване по време на брака * доказателства и доказателствени средства * трансформация * лично имущество * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ГКРешение №415/22.10.2012 по дело №231/2012Делба * съпружеска имуществена общност * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * частична трансформация * лични средства * принос * придобиване по време на брака * определяне на квоти * договор за заем