Ключови фрази
Мним представител и превишаване пределите на представителната власт

ГКРешение №501/12.01.2012 по дело №1912/2010Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * делба * съсобственост * нищожност-липса на съгласие * нищожност на съдебна спогодба * упълномощаване * форма на упълномощаването * представителство
ГКРешение №410/24.02.2012 по дело №1658/2010Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * съпружеска имуществена общност * предаване на владение * погасителна давност
ГКРешение №220/07.10.2013 по дело №1428/2013Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * нищожност на саморъчно завещание * липса на съгласие * обогатяване
ГКРешение №162/18.06.2012 по дело №457/2011Непозволено увреждане * иск за изпълнение или обезщетение * обезщетение за пропуснати ползи * Мним представител и превишаване пределите на представителната власт
ГКРешение №319/30.11.2011 по дело №129/2011Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * обезщетение за забава * мним представител
ГКРешение №376/25.11.2013 по дело №1190/2012Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * висяща недействителност * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * действия без представителна власт
ГКРешение №94/24.04.2017 по дело №296/2016Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * нищожност на пълномощно * висяща недействителност * недействителност на договор
ГКРешение №75/15.06.2017 по дело №2750/2016Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * пасивна процесуална легитимация * правен интерес * нотариална заверка на подписите