Ключови фрази
прогласяване на недействителност

ГКРешение №435/02.02.2016 по дело №2299/2015Недействителност на трудов договор / пълна, частична/ * прогласяване на недействителност * срочен трудов договор * недействителни клаузи
ГКРешение №13/22.02.2012 по дело №481/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * предаване на владение * нищожност на пълномощно * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №259/24.06.2011 по дело №1426/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * държавна собственост
ГКРешение №615/15.10.2010 по дело №1208/2009Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №92/06.04.2012 по дело №761/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * запис на заповед * договор за заем * свидетелски показания * привидни и прикрити договори * договорна ипотека
ГКРешение №737/24.11.2010 по дело №349/2010Нищожност * съпружеска имуществена общност * съсобственост * прогласяване на недействителност * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №98/15.03.2011 по дело №659/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * предаване на владение
ГКРешение №44/18.07.2011 по дело №750/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * сервитутни зони * временно право на преминаване
ГКРешение №639/06.10.2010 по дело №754/2009Отменителен иск * прогласяване на недействителност * договор за наем * договор за заем * обезщетение за ползване * съсобственост * увреждане на кредитор
ГКРешение №756/30.06.2011 по дело №419/2010прогласяване на недействителност * симулация * договор за замяна * земеделски земи
ГКРешение №304/12.05.2010 по дело №235/2009Нищожност * прогласяване на недействителност
ГКРешение №384/10.05.2010 по дело №1190/2009Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на основание
ГКРешение №106/01.03.2011 по дело №1460/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на основание * прогласяване на недействителност * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №98/16.02.2010 по дело №291/2009установяване право на собственост * прогласяване на недействителност * отмяна на нотариален акт * право на строеж * Нищожност * нищожност-невъзможен предмет
ГКРешение №763/04.02.2011 по дело №356/2010Нищожност * договор за гледане и издръжка * прогласяване на недействителност * симулация * договор за покупко-продажба
ГКРешение №65/18.02.2011 по дело №652/2010Нищожност * установяване право на собственост * прогласяване на недействителност
ГКРешение №1/01.02.2012 по дело №425/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * форма за валидност
ГКРешение №117/11.04.2011 по дело №525/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * прогласяване на недействителност * незаконно уволнение * срок за изпитване
ГКРешение №140/30.05.2011 по дело №1075/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * нищожност-липса на съгласие * договор за покупко-продажба * трето лице
ГКРешение №576/30.09.2010 по дело №1803/2009Нищожност * прогласяване на недействителност * мълчалив отказ
ГКРешение №25/28.01.2011 по дело №634/2010Нищожност * предаване на владение * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №404/10.01.2012 по дело №1720/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * семейно жилище * правен интерес
ГКРешение №216/13.09.2012 по дело №1288/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №129/12.04.2011 по дело №925/2010прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на съгласие * действия във вреда на представлявания *
ГКРешение №73/17.04.2012 по дело №803/2011Нищожност * упълномощаване * разваляне на договор * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * съсобственост
ГКРешение №15/10.03.2011 по дело №357/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * симулация * договор за покупко-продажба
ГКРешение №163/27.07.2011 по дело №672/2010Нищожност * симулация * прогласяване на недействителност * договор за дарение * договор за покупко-продажба * увреждане на кредитор * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност
ГКРешение №64/08.03.2012 по дело №820/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * право на строеж * договор за строителство
ГКРешение №786/18.01.2011 по дело №729/2009Нищожност * договор за гледане и издръжка * прогласяване на недействителност
ГКРешение №88/09.05.2012 по дело №591/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №206/23.03.2010 по дело №1226/2009прогласяване на недействителност * общинска собственост * право на строеж
ГКРешение №784/20.01.2011 по дело №246/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №206/21.09.2011 по дело №1338/2010Нищожност * симулация * договор за заем * прогласяване на недействителност
ГКРешение №267/03.10.2011 по дело №1362/2010Разваляне на договор * прогласяване на недействителност * разваляне на договор по съдебен ред * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №551/14.07.2011 по дело №359/2009Нищожност * договор за делба * прогласяване на недействителност * предаване на владение
ГКРешение №57/06.03.2015 по дело №2584/2014Недействителност на трудов договор / пълна, частична/ * недействителност на трудов договор * прогласяване на недействителност * недействителни клаузи * давностен срок * срокове при трудови спорове * допълнително споразумение
ГКРешение №204/21.09.2011 по дело №1212/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * симулация * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №11/20.07.2012 по дело №447/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * възражение за нищожност * договор за покупко-продажба * правен интерес
ГКОпределение №482/18.08.2009 по дело №322/2009вписване на искова молба * обективно съединяване на искове * указания на съда * нередовност на исковата молба * прогласяване на недействителност
ГКРешение №420/11.01.2012 по дело №99/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №371/14.02.2012 по дело №84/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * саморъчно завещание
ГКРешение №407/29.12.2014 по дело №2301/2014Отменителен иск * договор за покупко-продажба * отменителен /Павлов/ иск * прогласяване на недействителност * увреждане на кредитор
ГКРешение №352/31.10.2011 по дело №186/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност
ГКРешение №83/08.03.2010 по дело №2787/2008Нищожност * привидни и прикрити договори * прогласяване на недействителност * договор за дарение * договор за покупко-продажба
ГКРешение №416/26.05.2010 по дело №1170/2009Нищожност * прогласяване на недействителност
ГКРешение №449/19.03.2012 по дело №1482/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №456/25.06.2010 по дело №1294/2009Отменителен иск * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * увреждане на кредитор * несеквестируемост
ГКРешение №8/26.07.2011 по дело №115/2010Нищожност * договор за делба * правоприемство * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * съдебна спогодба
ГКРешение №908/03.01.2011 по дело №353/2009Нищожност * прогласяване на недействителност * съсобственост
ГКРешение №234/15.04.2010 по дело №544/2009Делба * определяне на квоти * доказателства и доказателствени средства * косвен съдебен контрол * решение при признание на иска * съсобственост * прогласяване на недействителност
ГКРешение №284/18.10.2012 по дело №1561/2010Нищожност * договор за гледане и издръжка * прогласяване на недействителност * разваляне на договор * алеаторен договор
ГКРешение №376/25.11.2013 по дело №1190/2012Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * висяща недействителност * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * действия без представителна власт
ГКРешение №189/02.07.2012 по дело №1072/2009Отменителен иск * симулация * относителна недействителност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * трето лице
ГКРешение №42/10.02.2011 по дело №423/2010Нищожност * договор за замяна * прогласяване на недействителност
ГКРешение №264/18.12.2013 по дело №915/2012Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * прогласяване на недействителност * конститутивен иск * договор за покупко-продажба * увреждане на кредитор * недопустимост на решение
ГКРешение №485/09.06.2010 по дело №1451/2009прогласяване на недействителност * нищожност-липса на съгласие * нищожност
ГКРешение №74/17.04.2012 по дело №845/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * действия без представителна власт
ГКРешение №190/13.07.2011 по дело №1057/2010Нищожност * договор за замяна * прогласяване на недействителност
ГКРешение №475/14.07.2010 по дело №621/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * нищожност-привидност на сделка * нищожност на дарение * симулация * съсобственост
ГКРешение №667/18.01.2011 по дело №9/2010Нищожност * договор за замяна * прогласяване на недействителност
ГКРешение №79/26.06.2012 по дело №791/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за наем * симулация * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №302/17.01.2017 по дело №1656/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * срочен трудов договор * срок за изпитване * прогласяване на недействителност * недействителни клаузи