Ключови фрази
липса на съгласие

ГКРешение №56/19.02.2016 по дело №5040/2015Нищожност * липса на съгласие * тълкуване на договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №53/15.03.2013 по дело №866/2012Нищожност * липса на съгласие * договор за покупко-продажба
ГКРешение №86/13.07.2011 по дело №1872/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * наемни правоотношения * одържавени недвижими имоти * доказателства * жилищна нужда * липса на съгласие
ГКРешение №73/18.05.2015 по дело №5113/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * липса на съгласие * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №374/04.11.2014 по дело №2752/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * свидетелски показания * доказателствени средства * липса на съгласие
ГКРешение №122/10.06.2015 по дело №6589/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * закриване на част от предприятието * липса на съгласие * закрила при уволнение
ГКРешение №239/14.10.2013 по дело №1350/2012Нищожност * нищожност на договор * договор за продажба на наследство * договорна ипотека * липса на съгласие
ГКРешение №296/29.06.2011 по дело №990/2010Делба * съсобственост * етажна собственост * самостоятелен обект * общи части * преустройство * промяна на предназначение на общи части * липса на съгласие
ГКРешение №220/07.10.2013 по дело №1428/2013Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * нищожност на саморъчно завещание * липса на съгласие * обогатяване
ГКРешение №97/12.05.2014 по дело №4814/2013Неоснователно обогатяване * липса на съгласие
ГКРешение №576/08.09.2010 по дело №1035/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * самостоятелен обект * съдебно-техническа експертиза * липса на съгласие
ГКРешение №427/30.11.2011 по дело №1503/2010Делба * подобрения * водене на чужда работа без пълномощие * строително-монтажни работи * съсобственост * липса на съгласие * обогатяване * списък на разноските
ГКРешение №118/16.11.2016 по дело №766/2016Ревандикационен иск * право на строеж * архитектурен проект * отклонения в площта на недвижим имот * приращение * липса на съгласие
ГКРешение №10/01.02.2017 по дело №2801/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * връчване на заповед за прекратяване на трудово правоотношение * липса на съгласие
ГКРешение №80/25.07.2017 по дело №1141/2016Нищожност * мотиви на въззивно решение * юридическо лице и търговец * липса на съгласие * споразумение * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №185/02.01.2019 по дело №1161/2018Нищожност * липса на съгласие * обсъждане на доказателства от въззивния съд * идеална част
ТКРешение №71/04.06.2019 по дело №1842/2018Иск за отмяна на арбитражно решение * споразумение * липса на съгласие